Thay đổi vốn-Thay đổi vốn đối với điều lệ công ty

Bởi Trần Hồng Sơn - 17/06/2021
view 220
comment-forum-solid 0

Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động việc thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty là một trong những yêu cầu cần thiết cho sự phát triển của Công ty. Để tăng giảm vốn điều lệ thành công các doanh nghiệp cần nắm rõ thủ tục tăng giảm vốn điều lệ. 

Tăng giảm vốn điều lệ cần lưu ý điều gì? Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198 Nếu quý bạn đọc chưa hiểu rõ về vốn điều lệ, mời tham khảo bài viết: Vốn điều lệ là gì? 

Tăng vốn điều lệ trong doanh nghiệp, Thay đổi vốn điều lệ công ty

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp và thuận lợi hơn. Vậy việc thay đổi vốn điều lệ luật quy định như thế nào? Trình tự thủ tục ra sao? Doanh nghiệp sau khi thay đổi vốn điều lệ cần lưu ý những gì? tăng giảm vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định tăng giảm vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi với phòng đăng ký doanh nghiệp.

Hình thức tăng vốn điều lệ

(i) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về hình thức thay đổi vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

 • Chủ sở hữu đầu tư tăng giảm vốn vốn và, chủ sở hữu huy động thêm vốn góp của người khác;
Việc tăng thêm vốn này thông qua 2 hình thức chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chủ sở hữu công ty huy động đầu tư thêm của một người nào đó khác. (ii) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hình thức tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên như sau:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

(iii) Đối với công ty cổ phần

Công ty cổ phần có ba cách để tăng vốn điều lệ:

 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán ra công chúng.

Thủ tục tăng vốn điều lệ trong doanh nghiệp (vốn điều lệ)

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP tuỳ từng loại hình công ty sẽ bao gồm các hồ sơ sau:

 1. Thông báo về việc tăng vốn điều lệ
 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

2. Quyết định chủ sở hữu/Biên bản họp, quyết định của Hội đồng thành viên hay đại hội đồng cổ đông

3. Xác nhận góp vốn (nếu nhận thành viên mới của công ty trách nhiệm hữu hạn)

4. Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện nội dung tăng vốn cho đơn vị

Bạn có thể tham khảo thêm các hình thức tăng vốn doanh nghiệp như sau:

Giảm vốn điều lệ trong doanh nghiệp (Thay đổi vốn điều lệ)

Hình thức giảm vốn điều lệ trong doanh nghiệp

(i). Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định Điều 87 Luật Doanh Nghiệp năm 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có hai hình thức giảm vốn điều lệ:

 • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty cho chủ sở hữu
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn
Xem thêm: Giảm vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn (ii). Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2020. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ 
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên 
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn
Xem thêm: Làm thế nào để giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần?

Thủ tục giảm vốn điều lệ trong doanh nghiệp

Tùy vào các loại hình công ty, hồ sơ để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cần có:

 1. Thông báo giảm vốn hoặc thay đổi tỷ lệ góp vốn của các thành viên, cổ đông.
 2. Biên bản họp của Hội đồng thành viên, cổ đông về việc giảm vốn công ty;
 3. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên, cổ đông về việc giảm vốn điều lệ và ghi rõ nội dung ấy trong điều lệ của công ty;
 4. Danh sách thành viên, cổ đông mới (nếu việc giảm vốn có làm thay đổi thành viên/cổ đông);
 5. Các văn bản, tài liệu liên quan đến thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tùy trường hợp giảm vốn của mỗi công ty…
Theo quy định mới, doanh nghiệp đăng ký giảm vốn điều lệ không cần nộp Báo cáo tài chính

Xem thêm: Thay đổi vốn điều lệ công ty cần nộp lại thuế môn bài không ?

Hỏi đáp tư vấn luật:

Quy trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại tỉnh Bình Dương

Trả lời: Tư vấn và ghi nhận thông tin của Doanh nghiệp; Kiểm tra báo cáo tài chính hoặc tiến độ góp vốn của Doanh nghiệp; Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn Doanh nghiệp ký hồ sơ tận nơi; Thay mặt Doanh nghiệp đến Sở KH&ĐT để nộp hồ sơ và nhận kết quả; Kiểm tra thông tin và bàn giao Giấy phép kinh doanh mới tận nơi.

Những lưu ý sau khi làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp là gì?

Trả lời: Sau khi bạn đăng ký thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu công ty bạn là công ty TNHH một thành viên, trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty cần phải tổ chức quản lý công ty theo một trong hai loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ; Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020. Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thành viên cồng ty, chủ sở hữu và cổ đông của công ty chịu trách nhiệm đối với phần vốn của mình sau khi đăng ký thay đổi trong doanh nghiệp.

Tăng giảm vốn thay đổi vốn điều lệ công ty cần những gì?

Tăng vốn điều lệ đồng nghĩa với việc tăng khả năng trả nợ của công ty, góp phần giảm thiểu rủi ro cho các khách hàng, đối tác của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vì vậy việc tăng vốn điều lệ được khuyến khích.
Tăng vốn điều lệ bằng cách chủ sở hữu tự góp vốn thêm vào vốn điều lệ được xem là hình thức tăng vốn đơn giản và an toàn nhất cho chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty sẽ tự mình cân nhắc dựa trên nhu cầu kinh doanh của công ty và khả năng tài chính của mình để đưa ra quyết định tăng thêm vốn điều lệ. Với cách thức tăng vốn điều lệ này, ưu điểm là chủ sở hữu công ty vẫn tiếp tục duy trì vai trò, vị trí là chủ sở hữu duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không phải san sẻ quyền lực hay lợi nhuận với chủ thể khác. Tuy nhiên, cách tăng vốn điều lệ này nhiều trường hợp sẽ không thể huy động được nguồn vốn cần thiết.

Thông báo thay đổi vốn điều lệ tăng giảm vốn điều lệ ở đâu?

Giảm vốn điều lệ cần thay đổi gì?

Thủ tục đăng thay đổi vốn điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ cần gì?

Tư vấn về việc này mời bạn đọc cùng liên hệ đến công ty luật Everest để có thể được biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nữa. Thay đổi vốn khi chuyển công ty? thủ tục đăng ký? thông báo thay đổi vốn điều lệ ubnd tỉnh bình dương, hỏi tăng giảm vốn điều lệ cách đăng ký kinh doanh, ký doanh nghiệp mua bán. Điều chỉnh vốn theo tt như thế nào?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.net.vn.
Trần Hồng Sơn

Trần Hồng Sơn

https://everest.org.vn/luat-su-tran-hong-son Luật sư Trần Hồng Sơn là chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, thu hồi đất, thừa kế, tranh chấp đất đai.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.20119 sec| 1050.359 kb