Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết

Bởi Hoàng Thị Huệ Ngân - 13/02/2022
view 1826
comment-forum-solid 0

Trong nền kinh tế ngày nay để tồn tại và phát triển hầu hết các doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh đều phải có lãi. Đây là khoản chênh lệch được thu sau khi đã trừ hết các khoản chi phí. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm lợi nhuận là gì và cách tăng lợi nhuận hiệu quả nhất nhé!

Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết

Lợi nhuận là gì? Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa doanh thu của doanh nghiệp và chi phí mà doanh nghiệp đó đầu tư vào hoạt động sản xuất để đạt được mức doanh thu ấy. Lợi nhuận được coi là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động kinh doanh, sản xuất… của doanh nghiệp. Nó cũng chính là cơ sở, là nền tảng để đánh giá hiệu quả kinh tế từ hoạt động của các doanh nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ suất lợi nhuận trên tổng số vốn cố định và vốn lưu động được sử dụng trong thời kỳ đó.

Dựa vào tỷ suất lợi nhuận ta có thể tính được lợi nhuận thực tế của công ty từ đó tính được lợi nhuận ròng của các cổ đông của công ty.

Hiện nay có hai loại tỷ suất lợi nhuận được quan tâm nhiều nhất là tỷ suất sinh lời và tỷ suất lợi nhuận doanh thu…

Các loại lợi nhuận quan trọng bạn cần biết

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết

Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng có phải là lợi nhuận sau thuế không? Đây là một câu hỏi được nhiều người đặt ra. Vì vậy trong ài viết này chúng ta sẽ làm rõ khái niệm lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế ở các nước trên thế giới nó còn được gọi là lợi nhuận ròng là phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi mọi chi phí Tạo ra sản phẩm ao gồm cả thuế doanh nghiệp.

Cách tính

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) – 20% thuế TNDN.

Trong đó:

- Tổng doanh thu kinh doanh: là số trừ đi các khoản chiết khấu hoàn thuế.

- Tổng chi phí kinh doanh ao gồm: chi phí nguyên vật liệu chi phí vay vốn kinh doanh chi phí án hàng chi phí giao hàng chi phí mua án chi phí sản xuất tiền thuê nhà lương nhân viên v.v.

Vai trò của lợi nhuận ròng

Cách tính lãi ròng cho iết tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong tổng thu nhập của doanh nghiệp từ đó sẽ đánh giá hoạt động của doanh nghiệp hiện đang lãi hay lỗ.

Nếu giá trị sau thuế lớn hơn 0 và càng cao thì lợi nhuận thu về càng lớn ngược lại nếu giá trị này nhỏ hơn 0 thì công ty có nguy cơ mất vốn và phá sản uộc nhà quản trị phải nhanh chóng tìm một hướng đi mới và một chiến lược mới cho công ty.

Tỷ lệ lãi ròng trong mỗi giao dịch không giống nhau. Do đó nhà phân tích tài chính của từng công ty chỉ có thể so sánh tỷ số này để so sánh giữa công ty với tỷ số ình quân của toàn ngành hoặc các công ty khác nhưng cùng ngành và lưu ý phải thực hiện việc so sánh cùng một lúc.

Thuế doanh nghiệp thường khá cao nên các công ty cần tăng giá án sản phẩm để đảm ảo lợi ích kinh tế chung cho các công ty. Đồng thời giảm chi phí hoạt động xuống tối đa dưới 30% tổng doanh thu mặt hàng để đảm ảo lợi nhuận tốt hơn.

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp hay còn gọi là lợi nhuận gộp là khoản chênh lệch trong thu nhập sau khi trừ đi lượng vốn dịch vụ chi phí phát sinh từ quá trình sản xuất thành thành phẩm và hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Lợi nhuận gộp thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của công ty trong quản lý lao động sản xuất và kinh doanh.

Cách tính

Công thức tính lợi nhuận gộp như sau:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ chi phí

Trong đó:

  • Giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất hàng hóa, bao gồm: nguyên vật liệu, kho hàng, tiếp thị, quản lý kinh doanh, nhân sự, vận tải, v.v.
  • Thu nhập ròng là tổng thu nhập mà công ty thu được từ việc bán một sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ.
  • Các khoản giảm trừ doanh thu sẽ bao gồm: thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng.

Lợi nhuận gộp sẽ song hành với tỷ suất lợi nhuận gộp. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp (tỷ suất lợi nhuận) là:

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Tổng doanh thu

Doanh nghiệp, cửa hàng có thể tính tỷ suất lợi nhuận gộp và so sánh với bình quân ngành xem công ty đang hoạt động tốt trên thị trường. Nếu tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến ​​hoặc giảm, các công ty nên kiểm tra số lợi nhuận gộp và xem những chi phí nào cần được giải quyết hoặc giảm bớt.

Khi tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp, bạn sẽ kiểm soát được tỷ suất sinh lời và có thể định hướng phát triển và phân bổ vốn một cách hợp lý nhất.

Lợi nhuận bình quân

Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết

Lợi nhuận bình quân là gì?

Lợi nhuận ình quân là tổng lợi nhuận chia cho sản xuất hoặc tổng lợi nhuận của từng thời kỳ chia cho số kỳ. Đó là cách giúp công ty xác định tỷ lệ lợi nhuận thu được trên một đơn vị sản phẩm được sản xuất hoặc án trên thị trường. Nó có thể được coi là lợi nhuận thông thường khi lợi nhuận kinh tế ao gồm cả chi phí cơ hội ằng không.

Cách tính

Lợi nhuận bình quân = Doanh thu bình quân – Chi phí bình quân

Trong đó: - Doanh thu bình quân: là tổng doanh thu chia cho số đơn vị sản phẩm bán ra thị trường. Nói cách khác đây là doanh thu trên mỗi đơn vị hay đơn giản là giá cả. Giá trị trung bình này dựa trên tất cả doanh số bán hàng trong một thời kỳ một thị trường ...

- Giá thành bình quân: là tổng chi phí phát sinh chia cho số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Nói chung trong kinh tế học số lượng sản xuất = số lượng án ra.

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế theo cách hiểu kế toán gọi là EBIT là lợi nhuận mà công ty thu được sau khi trừ các khoản chi cho hoạt động kinh doanh nhưng không ao gồm tiền thuế phải nộp cho cơ quan thuế và tiền trả lãi vay.

Lợi nhuận trước thuế thường được sử dụng trong áo cáo tài chính báo cáo thu nhập giao dịch lãi hoặc lỗ kinh doanh.

Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết

Lợi nhuận trước thuế giúp công ty giảm thiểu rủi ro và tránh được những rủi ro không đáng có.

Lợi nhuận trước thuế cũng là cơ sở để nhà đầu tư nắm được tất cả các chỉ tiêu quan trọng quyết định đầu tư vào công ty này hay không và theo dõi mô hình hoạt động bên trong công ty khi quyết định có đầu tư hay không.

Vì lợi nhuận trước thuế là lợi nhuận thực tế công ty nhận được là kết quả kinh doanh của công ty. Dựa vào kết quả này người ta có thể phán đoán hoạt động kinh doanh có lãi hay không và lãi là ao nhiêu.

Một số công ty được khấu trừ thuế giảm thuế miễn thuế nên lợi nhuận sau thuế có thể rất cao nhưng sẽ không thể đánh giá trực tiếp được lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu nhập trước thuế cũng có tầm quan trọng lớn đối với các nhà phân tích đầu tư và các công cụ phái sinh tín dụng. Thu nhập trước thuế cung cấp những con số cực kỳ chính xác giúp quá trình định giá của chuyên gia trở nên chính xác hơn và giảm thiểu sai sót.

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế hay còn được gọi là lợi nhuận ròng là một tỷ lệ hoạt động tài chính được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho doanh thu thuần. Tức là phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu bán hàng trừ đi chi phí sản xuất sản phẩm ao gồm cả thuế doanh nghiệp.

Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết Lợi nhuận là gì? Những thông tin chung về lợi nhuận bạn cần phải biết

Lợi nhuận sau thuế càng cao chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động tốt hơn mang lại nhiều giá trị hơn dưới hình thức lợi nhuận cho cổ đông. Lợi nhuận ròng cho thấy một công ty kiểm soát chi phí của mình tốt như thế nào.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế không phải là yếu tố quyết định chính xác khả năng kiềm chế chi phí của công ty. Biện pháp tài chính này có thể mô tả hiệu quả hoạt động của một công ty.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.26085 sec| 1026.305 kb