Đăng kí mã số thuế cá nhân và hướng dẫn đăng ký thuế, mã số thuế cá nhân

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 30/03/2021
view 175
comment-forum-solid 0

Mã số thuế của cá nhân là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng đối tượng nộp thuế (bao gồm cả đối tượng nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mã số thuế cá nhân Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thuế, mã số thuế cá nhân (mst) là gì?

Thuế thu nhập cá nhân

Là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu nhập, được trả thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân góp phần cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Hiểu luật và chấp hành tốt các quy định của luật thuế là một trong những cách để tiết kiệm chi phí thuế cho chính mình một cách hữu hiệu. 

Thuế TNCN động viên một phần thu nhập của cá nhân, thể hiện nghĩa vụ cụ thể của công dân đối với đất nước. Công dân được hưởng những thành quả của đất nước như cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội, an ninh trật tự… thì đồng thời có nghĩa vụ đóng góp một phần thu nhập của mình cho xã hội thông qua việc nộp thuế.

Thuế TNCN được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế: người có thu nhập thấp thì chưa nộp thuế, người có thu nhập cao thì nộp thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau nhưng có hoàn cảnh khác nhau thì mức nộp thuế cũng khác nhau (tiền nộp thuế tương ưng với tỉ lệ được trả thu nhập). Thực hiện nộp thuế TNCN cũng góp phần làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

Mã số thuế cá nhân là mã số thuế duy nhất với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập. Việc đăng ký để cấp mã số thuế TNCN sẽ được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế.

Ví dụ : Một số trường hợp được miễn tính thuế theo quy định của Công ty. Công ty kế toán Thiên Ưng quy định phụ cấp tiền điện thoại là 300.00VNĐ/tháng. Số tiền này sẽ được miễn thuế tncn.

Khi nào phải đăng ký mã số thuế (đăng ký mst) cá nhân

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, thì đối tượng phải đăng ký thuế TNCN với chi cục thuế bao gồm:

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc hạch toán riêng và có tư cách pháp nhân riêng;

Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp;

Các đơn vị sự nghiệp;

Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ hức xã hội nghề nghiệp;

Các ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài;

Các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài;

Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập khác.

Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh bao gồn cả cá nhân hành nghề độc lập; cả nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế TNCN. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế TNCN đồng thời với việc đăng ký các loại thuế khác;

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả cá nhân nước ngoài làm việc cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phục vụ nước ngoài tại Việt Nam

Cá nhân chuyển nhượng bất động sản;

Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu có yêu cầu).

Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh

Các trường hợp đăng ký như đã nêu trên, nếu đăng ký thuế và được cấp mã số thuế được sử dụng chung để khai đối với tất cả các khoản thu nhập.

Một số trường hợp cụ thể đăng ký thuế TNCN

Đối với nhóm cá nhân kinh doanh thì người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký  theo hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh để được cấp mã số thuế cho cá nhân mình. Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng để khai, nộp thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, …chung cho cả nhóm cá nhân kinh doanh và khai báo thuế TNCN cho cá nhân người đại đại diện.

Trường hợp những cá nhân khác trong nhóm cá nhân kinh doanh đều phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng nhưng đối với cá nhân kinh doanh.

Đối với cá nhân là người phụ thuộc và đối tượng nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của đối tượng nộp thuế.

Đối với cá nhân là đối tượng nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc, nếu chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế sẽ tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin của người phụ thuộc tại tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của đối tượng nộp thuế và là căn cứ tính thuế tncn.

Sử dụng mã số thuế cá nhân (mst cá nhân)

Khi đăng ký mã số thuế cá nhân sẽ có rất nhiều lợi ích đi kèm.

Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, kê khai thuế dễ dàng

Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nói rằng: người nộp thuế khi đã đăng ký mã số thuế cá nhân và được cấp mã số thuế sẽ được áp dụng tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Điều này có nghĩa là cá nhân chưa làm mã số thuế cá nhân thì sẽ không được đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc.

Được tính khấu trừ thuế TNCN

Điều này có nghĩa là các cá nhân đăng ký và đã sở hữu mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết và sẽ được áp dụng việc không khấu trừ 10% thuế TNCN. Cá nhân là người có thu nhập tại một nơi, cũng chưa đến mức phải nộp thuế TNCN và đã ký vào bản cam kết. Ngược lại, các cá nhân không đăng ký làm mã số thuế sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng nguồn thu nhập của họ và không thể thực hiện quyết toán thuế.

Được giảm thuế nếu bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo

Cá nhân sẽ được hưởng một số lợi ích đặt biệt khi mắc một số trường hợp bất ngờ xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn như cháy nhà…gặp tai nạn hay phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo. Cá nhân có thể được giảm thuế khi gặp các trường hợp nêu trên, thậm chí mức độ nghiêm trọng họ còn có thể được hưởng chế độ miễn thuế.

Được hoàn thuế TNCN nếu nộp thừa

Trong trường hợp bạn nộp thừa tiền thuế TNCN, bạn có thể làm thủ tục quyết toán thuế TNCN. Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ được áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế cá nhân tại lúc nộp hồ sơ quyết toán thuế. Đây là một trong những lợi ích của việc đăng ký mã số thuế cá nhân mang lại để cá nhân tự quyết toán thuế.

Được cung cấp các dịch vụ về thuế nhanh chóng, thuận tiện

Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, khi bạn đăng ký mã số thuế cá nhân và có mã số cá nhân riêng, bạn hoàn toàn có thể tra cứu mã số thuế cá nhân, tìm mã số thuế cá nhân thậm chí kiểm tra các mức thuế bạn cần nộp thông qua các website của tổng cục thuế bằng việc đăng nhập online vào tài khoản của mình (mã số thuế cá nhân được tổng cục thuế cấp)

Cách quyết toán thuế không cần đến Tổng cục thuế:

Tổng cục thuế đã ban hành hướng dẫn đăng ký, sử dụng phần mềm HTKK (thông qua hệ thống internet). Các cá nhân, tổ chức có thể tải phần mềm HTKK mới nhất của Tổng cục thuế để kê khai và quyết toán thuế TNCN (quyết toán thuế cá nhân online qua web).

Tính năng chính của phần mềm kê khai thuế trực tuyến HTKK 

  • Hỗ trợ kê khai thuế trực tuyến cho doanh nghiệp và cá nhân.
  • Nhập xuất dữ liệu dễ dàng.
  • Khả năng tương thích cao.
  • Tiết kiệm thời gian cũng như công sức cho người nộp thuế.
  • Hỗ trợ bảo mật dữ liệu, in ấn theo mã vạch.
HTKK còn cho phép kê khai khấu trừ thuế thu nhập, áp dụng cho nhiều mô hình kinh doanh như những công ty xổ số kiến thiết, bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó, HTKK cũng phân loại dữ liệu thuế theo danh mục để trích xuất, in ấn và tìm kiếm nhanh chóng hơn. Các loại thuế được hỗ trợ kê khai. Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.16735 sec| 1042.906 kb