Mẫu biên bản làm việc xác minh mới nhất

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 31/08/2021
view 151
comment-forum-solid 0

Nhu cầu xác minh trong vấn đề dân sự là rất lớn. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn mẫu biên bản làm việc xác minh mới nhất.

Mẫu biên bản làm việc xác minh mới nhất Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên pháp lý Trần Thu Hoài - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198

Mẫu biên bản làm việc xác minh

…………………

…………………….

-------

Số: …………/BB-XMLV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

MBB10/M-Liên 1

…………, ngày …. tháng ….. năm …..

BIÊN BẢN

Xác minh hoặc làm việc

Vào hồi …… giờ ….., ngày …… tháng …… năm …. tại ......................................

Cơ quan kiểm tra: ........................................................................................... gồm có:

Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Biển hiệu số: .....

Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Biển hiệu số: .....

Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Biển hiệu số: .....

Cơ quan phối hợp (nếu có): ....................................................................... gồm có:

Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Đơn vị: .........

Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Đơn vị: .........

Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Đơn vị: .........

Người chứng kiến (nếu có) là ông (bà): ……………………… Nghề nghiệp/chức vụ:       

Địa chỉ/đơn vị: ..............................................................................................................

Số CMND/hộ chiếu (nếu có): ………………….Cấp ngày: ……………….. tại:

Đã xác minh/làm việc với ông (bà): …………………………… Nghề nghiệp/chức vụ:      

Địa chỉ/đơn vị/quốc tịch: ............................................................................................ 

Số CMND/hộ chiếu (nếu có): ………………….Cấp ngày: ……………….. tại:

Đại diện cho: ................................................................................................................ 

Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu (nếu có) số ………… ngày …… tháng …… năm ... của:................

Lý do xác minh/làm việc:............................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Nội dung xác minh/làm việc: .....................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Buổi xác minh/làm việc kết thúc vào hồi …….. giờ ….. ngày …… tháng …… năm          

Biên bản này được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho cá nhân/đại diện tổ chức xác minh/làm việc, 01 bản lưu hồ sơ vụ việc và 01 bản lưu quyển ấn chỉ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ, tên)

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XÁC MINH

 (Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 (Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP

 (Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Xem thêm: Biên bản làm việc mới nhất

Mẫu biên bản làm việc với khách hàng

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

—————

Số: …./BBLV/20…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, ngày … tháng… năm…., tại địa điểm …….., chúng tôi gồm có:

Bên A:

Họ và tên …………….chức vụ ………………

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

Họ và tên …………….chức vụ……………

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

Họ và tên …………….chức vụ…………….

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

Bên B:

Họ và tên……….Chức vụ ……………

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

Họ và tên…….chức vụ ………..

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

Họ và tên ……. chức vụ ………….

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

Nội dung làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào…….giờ….. phút; ngày………tháng……….năm…………………

Biên bản được lập thành……..bản; mỗi bản gồm……………tờ; có nội dung và giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

Xem thêm các nội dung liên quan khác tại Luật công ty

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.09125 sec| 1038.563 kb