Mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác mới nhất

0
29
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên Nguyễn Thị Ngân - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Trong cuộc sống hiện nay, nhu cầu hợp tác giữa các chủ thể rất lớn. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác

Mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác mới nhất
Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên Nguyễn Thị Ngân – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Biên bản thỏa thuận hợp tác

Biên bản thỏa thuận hợp tác là những thỏa thuận hợp tác trong đó một bên sẽ có lợi ích vốn chủ sở hữu và một bên chính là lợi ích tác động liên quan. Thỏa thuận hợp tác còn được xem như một bản ghi nhớ, là một tài liệu chính thức được sử dụng để xác định thỏa thuận được thực hiện giữa hai bên, nhóm hoặc các cá nhân riêng biệt.

Xem thêm: Biên bản thỏa thuận tai nạn giao thông

Mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC

(V/v: …..………….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào ý chí và sự thỏa thuận của các bên.

………………….., ngày…..tháng…….năm 20……

Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Họ và tên: ………………………………..………………………………..…………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………..………………………………..

Điện thoại:……………………………..………………………………..………………………………

Email:………………………………….………………………………..………………………………..

BÊN B:

Họ và tên: ……………………………….………………………………..……………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………..………………………………..

Điện thoại:……………………………..………………………………..……………………………….

Email:……………………………….…………………………………..…………………………………

Cùng thống nhất ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác giữa hai bên với những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

Ví dụ dưới đây dành cho thỏa thuận đối chiếu công nợ:

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận, đến hết ngày……tháng…….năm 20…. Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..), trong đó:

Nợ gốc:………………………………..………………………………..

Lãi:………………………………..………………………………..

Điều 2. Cam kết của Bên A

Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Biên bản thoản thuận hợp tác này thay cho ………………….;

Điều 3. Cam kết của Bên B

(Những cam kết của bên B mà hai bên cùng nhau thỏa thuận và đều đồng ý thực hiện)

Ví dụ:

Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Biên bản thỏa thuận hợp tác này;

Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

Bản thoả thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

Bản thoả thuận được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A BÊN B

Xem thêm các nội dung liên quan khác tại Luật công ty

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here