Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

0
10
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên Nguyễn Thị Ngân - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Biên bản thu hồi hóa đơn loại biên bản được lập cùng với biên bản hủy hóa đơn khi hóa đơn đã lập bị sai thông tin và chưa được kê khai thuế. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mẫu biên bản thu hồi mới nhất.

biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Biên bản thu hồi hóa đơn

Biên bản thu hồi hóa đơn loại biên bản được lập cùng với biên bản hủy hóa đơn khi hóa đơn đã lập bị sai thông tin và chưa được kê khai thuế. Cần phải tiến hành hủy bỏ hóa đơn sai chưa kê khai thuế sau khi phát hiện. Bên cạnh đó, bên bán và bên mua cần thực hiện lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai.

Xem thêm: Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số…../BBTHHĐ

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm ……., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:         

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:………………………………………………..MST: …………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):…………………………………………………….  Chức vụ:…………………………………………………………. 

BÊN B:                      

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:………………………………………………..MST: …………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):…………………………………………………….  Chức vụ:…………………………………………………………. 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/19P số           ngày    để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/19P số      ngày   

Lý do thu hồi:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN A    

Xem thêm các nội dung liên quan khác tại Luật công ty

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here