Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Chế độ trách nhiệm
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198
Đánh giá post

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng. Vậy mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện nay sao cho đúng nhất?

Tôi muốn làm giấy xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản bằng giấy hoặc là bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền cấp khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị tại cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định.

Theo quy định tại điều 21 Luật Đầu tư năm 2020, có 5 hình thức đầu tư có thể lựa chọn:

(i) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

(ii) Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

(iii) Thực hiện dự án đầu tư.

(iv) Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

(v) Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ

Bạn có thể xem thêm tất cả quy định pháp luật về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu đơn xin cấp chứng nhận đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Kính gửi:
Nhà đầu tư:

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

(i) Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

 • Tên doanh nghiệp:
 • Địa chỉ trụ sở chính:
 • Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)
 • Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Ngành, nghề kinh doanh:
 • Vốn của doanh nghiệp:
 • Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

(ii) Nội dung dự án đầu tư:

 • Tên dự án:
 • Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:Mục tiêu và quy mô của dự án:
 • Vốn đầu tư thực hiện dự án
 • Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
 • Thời hạn hoạt động:
 • Tiến độ thực hiện dự án:
 • Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

(iii) Nhà đầu tư cam kết:

 • Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng

Xem thêm: Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Mã số dự án: ……………….

Chứng nhận lần đầu: Ngày …..tháng ……..năm …..

Chứng nhận thay đổi lần thứ …: Ngày …..tháng … năm ……

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số ………ngày … tháng ….. năm …. của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Chấp thuận chủ trương đầu tư của ….số ….ngày ….. (hoặc các văn bản có giá trị tương đương nếu có);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số …..do …… cấp ngày …….;

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của …….;

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Chứng nhận:

Dự án đầu tư ………………(tên dự án); mã số dự án/số ……………., do …………… (tên cơ quan cấp) cấp ngày …… tháng …….. năm ……..

Thông tin về dự án đầu tư như sau:

Nhà đầu tư:

(i) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Ông/Bà……………….., sinh ngày …… tháng ……. năm ………., quốc tịch …………, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ………………. cấp ngày ………..tại……….., địa chỉ thường trú tại ………………, chỗ ở hiện nay tại ………………, số điện thoại: …………., địa chỉ email: ………………..

(ii) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên nhà đầu tư ……………….; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số …………… do …………… (tên cơ quan cấp) cấp ngày …….. tháng ……. năm. …….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ……….., sinh ngày …… tháng ……. năm ………., quốc tịch…………, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ……… cấp ngày ………..tại ……….., địa chỉ trường trú tại ………………, chỗ ở hiện nay tại ………………, số điện thoại: ………, địa chỉ email: …………. chức vụ: ………………

Đăng ký thực hiện dự án với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung dự án

Tên dự án: ………………………………………………………………………………………….

Mục tiêu dự án: …………………………………………………………………………………………….

Quy mô dự án: ……………………………………………………………………………………………..

Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………………………………………….

Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): ……. m2 hoặc ha

Tổng vốn đầu tư của dự án: ……….. (bằng chữ) đồng, tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ.

Thời hạn hoạt động của dự án: …… năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:………………………………………………………………………..

Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành …. (bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:…. (tên cơ quan đăng ký đầu tư) và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Xem thêm:  

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật đầu tư được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here