Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe

Bởi Phạm Nhật Thăng - 27/07/2021
view 2245
comment-forum-solid 0
Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Công Ty sẽ cung cấp một số thông tin về vấn đề trên và mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cafe

1- Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (còn gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia.

2- Hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe

Đặc điểm:

(i) Cách hình thức hợp tác mở quán cafe: Hợp tác mở quán với bạn bè; Hợp tác mở quán cafe với các chuyên gia; Người góp vốn chính; Trở thành người đưa ra chiến lược.

(ii) Quyền lợi và nghĩa vụ đôi bên khi hợp tác kinh doanh cafe Khi hợp tác kinh doanh quán cafe bạn sẽ có thêm nhiều người cùng mình chia sẻ các gánh nặng về vốn, tài chính và rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Không những thế còn giúp bạn bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình quản lý. Nhưng trong một số trường hợp nếu quán cafe rơi vào tình trạng ế ẩm kéo dài sẽ kéo theo cãi vã, bất đồng ý kiến và gặp khó khăn trong việc yêu cầu các nhà đầu tư rót thêm tiền để có thể duy trì hoạt động của quán. 

Khi gặp phải tình trạng này nếu không biết cách giải quyết triệt để sẽ rất dễ gặp phải thất bại. Do đó khi đã tiến hành hợp tác thì hai bên cần phải có quyền lợi và nghĩa vụ đối với quá trình kinh doanh của quán.  Để đảm bảo không có tranh chấp, cãi vã cả hai khi đác tin tưởng và hợp tác cùng nhau thì nên soạn thảo một cách chi tiết các điều khoản thành văn bản, rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Các nội dung trên văn bản phải thể hiện rõ các nội dung bao gồm:

(i) Quyền lợi của từng người.

(ii) Tỷ lệ chia lợi nhuận ra sao

iii) Trách nhiệm của các bên khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

uyệt đối không nên trao đổi, thống nhất qua lời nói bởi nó sẽ bị lãng quên một cách nhanh chóng chưa kể đến trường hợp khi khó khăn nhiều người sẽ tìm cách thoái thác và bạn cũng hoàn toàn không có một căn cứ nào để đối chiếu, giải quyết cho việc này.  Vậy nên, một bản hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe có đầy đủ những điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên sẽ là căn cứ đáng tin cậy giúp bạn hạn chế được tình trạng mâu thuẫn lợi ích, đùn đẩy công việc cho nhau.  Điều này cũng giúp bạn tránh phải đau đầu về việc kinh doanh thậm chí đối với những người thân thiết với mình.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

3 - Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH QUÁN CAFE

Số:........./........./HDHTKD

Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên,

Vào ngày ... tháng ... năm ........., chúng tôi gồm có  

CÔNG TY ...........................

Trụ sở chính: ........................... Mã số thuế: ...........................

Người đại diện theo pháp luật: ........................... Chức vụ: ...........................

Điện thoại: ............................ Fax:……………………………..

Email: ........................... Website:……………………..

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Và:

CÔNG TY ...........................

Trụ sở chính: ........................... Mã số thuế: ...........................

Người đại diện theo pháp luật: ........................... Chức vụ: ...........................

Điện thoại: ............................ Fax:……………………………..

Email: ........................... Website:……………………..

Sau khi thỏa thuận, các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

Mục tiêu: Bên A và Bên B hợp tác kinh doanh để xây dựng và phát triển chuỗi quán cafe mang tên “XYZ" hiện đang thuộc sở hữu của Bên B. Phạm vi: Trong khoản thời gian từ năm……đến năm……, Bên A và Bên B cùng xây dựng phương án, chiến lượng phát triển và thực hiện điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của chuỗi cafe XYZ tại Hà Nội, bao gồm các quán cafe tại các địa điểm sau: Quán cafe XYZ số 1 tại: .................. Quán cafe XYZ số 2 tại: .................. Quán cafe XYZ số 3 tại: ..................

Điều 2: Thời gian hợp tác kinh doanh.

Thời hạn hợp tác là …….(.....) năm bắt đầu kể từ ngày ... tháng ... năm ......... đến hết ngày ... tháng ... năm ......... Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.

Điều 3: Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh

3.1. Góp vốn

3.1.1. Bên A góp vốn bằng tiền, tổng số vốn góp của Bên A là:......... VNĐ (.........). Số vốn góp của Bên A sẽ được đầu tư vào chuỗi cafe ZYZ theo tiến độ như sau: ...........................

3.1.2. Bên B góp vốn bằng: .......................... tương đương với số tiền là: ......... VNĐ (Bằng chữ: .........)

3.2. Phân chia kết quả kinh doanh

3.2.1. Chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm: Chi phí thiết kế nội thất quán cafe; Chi phí mua nguyên liệu pha chế đồ uống, chế biến đồ ăn nhẹ tại quán cafe; Chi phí thuê nhân viên; Chi phí điện, nước, internet; Chi phí quảng cáo Khấu hao tài sản: Chi phí khác.

3.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ......... %, Bên B được hưởng ......... % trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước. Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: ...........................

Điều 4: Các nguyên tắc tài chính

Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

Điều 5: Ban điều hành hoạt động kinh doanh

Ban điều hành hoạt động kinh doanh do Bên A quyết định bổ nhiệm từ nhân sự của Bên A và nhân sự của Bên B tùy từng thời điểm. Trong 06 tháng đầu tiên, Ban điều hành hoạt động kinh doanh bao gồm:  

Ông (Bà): .................. Chức danh: ..................

Ngày sinh: .................. Dân tộc: .................. Quốc tịch: .................. 

CCCD số: .................. cấp ngày .................. tại ..................

Địa chỉ: .................. Điện thoại: .................. Email: ..................

Ông (Bà): .................. Chức danh: ..................

Ngày sinh: .................. Dân tộc: .................. Quốc tịch: .................. 

CCCD số: .................. cấp ngày .................. tại ..................

Địa chỉ: .................. Điện thoại: .................. Email: ..................

Ông (Bà): .................. Chức danh: ..................

Ngày sinh: .................. Dân tộc: .................. Quốc tịch: .................. 

CCCD số: .................. cấp ngày .................. tại ..................

Địa chỉ: .................. Điện thoại: .................. Email: ..................

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Góp vốn đầu tư theo quy định tại Hợp đồng này; Quyết định chiến lược kinh doanh; Đào tạo đội ngũ nhân viên về kỹ năng, kinh nghiệm quản lý, điều hành chuỗi cafe; Kiểm soát thu chi và quá trình kinh doanh của chuỗi cafe; Được hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh như quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Kiểm soát chất lượng đồ uống, món ăn nhẹ; xây dựng, bổ sung menu sao cho phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng từng thời điểm; Quản lý, đào tạo nhân viên pha chế đảm bảo phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí pha chế; Hạch toán toàn bộ thu chi của quá trình kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật về tài chính kế toán của Việt Nam. Có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế. Được phân chia lợi nhuận như đã quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

Điều 8. Điều khoản chung

8.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng ..... % tổng giá trị hợp đồng. Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào gặp khó khăn trở ngại thì phải thông báo bằng văn bản  cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày gặp khó khăn trở ngại.

8.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

8.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng

9.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật. Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.

9.2. Hợp đồng được lập thành ...... (......) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ ...... (......) bản, Bên B giữ ......(......) bản để thực hiện.  

ĐẠI DIỆN BÊN A (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN B (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xem thêmDịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, cần ý kiến pháp lý hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19792 sec| 1063.68 kb