Mẫu quyết định/Quyết định bổ nhiệm-Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Bởi Huỳnh Thu Hương - 28/06/2021
view 145
comment-forum-solid 0
Thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ công chức gồm những giấy tờ pháp lý nào ? Mẫu quyết định bổ nhiệm và điều kiện bổ nhiệm cán bộ công chức theo quy định mới nhất hiện nay như thế nào? yếu tố trong báo cáo Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Cán bộ là gì?

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Một vấn đề cần lưu ý về đội ngũ cán bộ mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc đó là cán bộ ở cấp xã, phường, thị trấn. Đây là đội ngũ được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ tại hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bí thư, phó bí thư Đảng ủy, hay người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội; những người này phải là công dân Việt Nam đã được tuyển dụng theo tiêu chuẩn của pháp luật để giữ một chức danh nhất định về chuyên môn họ đăng ký ứng tuyển và xắp xếp của cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ cấp xã là đội ngũ trong biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đúng theo cấp bậc lương ứng với vị ví phụ trách

Tiêu chuẩn: bổ nhiệm, quyết định bổ nhiệm cán bộ được quy định thế nào?

(i) Phẩm chất:

Tận tụy phục vụ, có tinh thần trách nhiệm, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có ý thức tổ chức kỷ luật, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt. Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, dân chủ, quy tụ được mọi người và được đồng nghiệp, tập thể tín nhiệm.

(ii) Năng lực
 • Có năng lực tham mưu, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
 • Có khả năng và kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, chuyên ngành được giao.
(iii) Hiểu biết
 • Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quan điểm của ngành Y tế, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao để vận dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo của đơn vị.
 • Nắm chắc kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, về nghiệp vụ quản lý, tổ chức triển khai tại cơ sở.
 • Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu vực và hội nhập quốc tế.
(iv) Các điều kiện khác
 • Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Đối với cấp lãnh đạo đơn vị, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ; đối với cấp khoa, phòng và tương đương tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không nên quá 50 tuổi đối với nam và không nên quá 45 tuổi đối với nữ để có cơ sở tạo nguồn quy hoạch lâu dài đối với cấp lãnh đạo đơn vị.
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất là 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức (trình độ quy định cụ thể ở từng chức danh).
 • Đối với cán bộ được xem xét bổ nhiệm cấp trưởng hoặc phó của đơn vị phải là cán bộ đã kinh qua công tác lãnh đạo, quản lý từ Trưởng, Phó Trưởng khoa, phòng hoặc tương đương chuyên viên chính trở lên thời gian ít nhất là 01 năm

Xem thêm: Quyết định bổ nhiệm - Những vấn đề phải biết !

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ (Tổng giám đốc, Giám đốc)

BỘ …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/QĐ-...-TCCB ....., ngày..., tháng...., năm ....

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ

BỘ TRƯỞNG/THỨ TRƯỞNG......

Căn cứ ..... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ .........................;

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ .................... kỳ họp ngày ..../.../20....... về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ .....................,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) ................... giữ chức vụ......... Kể từ ngày... Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Nơi nhận:   BỘ TRƯỞNG/THỨ TRƯỞNG (ký tên)
 

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/kế toán tải về

Giám đốc công, bổ nhiệm trưởng phòng quyết định điều gì?

Nói chung, để được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng, phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Một số yêu cầu chung cho vị trí này bao gồm: Để được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng thường yêu cầu một số kiến ​​thức chuyên môn nhất định. Thông thường vị trí này yêu cầu sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Tuy nhiên, nếu ứng viên chứng minh được năng lực của mình thì có thể xem xét kinh nghiệm làm việc tương đương. Một nền tảng về toán học hoặc phân tích dữ liệu có thể là một lợi thế cho vị trí này. Kinh nghiệm thường là một yếu tố quan trọng. Việc các ứng viên có kinh nghiệm hoặc thành tích ở các vị trí bán hàng, và thường xuyên đạt / vượt doanh số, số năm kinh nghiệm có thể thay đổi tùy theo công ty tuyển dụng, nhưng sẽ dao động trong vài ngày. Cần phải có một cuộc hẹn trong ít nhất một đến năm năm.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc 

Theo quy định, Giám đốc là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không có đủ điều kiện và điều kiện cấm kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Để đảm bảo việc bổ nhiệm, giao nhiệm vụ đúng thủ tục, đơn vị cần nghiên cứu các quy định của pháp luật. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, cần nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​của luật sư trước khi áp dụng vào thực tế. Trong công ty có thể có một tổng giám đốc duy nhất và quản lý các giám đốc bộ phận chuyên môn khác nhau nhưng cũng có thể tổ chức dưới dạng đứng đầu là tổng giám đốc điều hành bên dưới là các phó tổng giám đốc phụ trách chuyên môn: Phó tổng giám đốc tài chính; Phó tổng giám đốc kinh doanh... Suy cho cùng, tổng giám đốc hay tổng giám đốc điều hành chỉ là tên gọi của một chức danh theo cơ cấu tổ chức của công ty. Họ có thể có vị trí, chức năng tương đương với giám đốc điều hành nhưng quy mô, tổ chức rộng lớn hơn với những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỏi đáp: mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ? Bổ nhiệm chức vụ nhân sự như thế nào? Xin hướng dẫn bổ nhiệm nhân sự? Biểu mẫu tìm hội đồng thành viên nhiệm chức vụ? bổ nhiệm trưởng phòng, tổng giám đốc, quy định bổ nhiệm chức viên chức bổ sung,

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.24986 sec| 1033.102 kb