Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp

0
202
khấu trừ thuế
Đánh giá post

Giải thể công ty được hiểu là việc doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền: cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh,…. để chấm dứt tư cách pháp nhân có liên quan đến doanh nghiệp (giấy tờ của công ty, thuế,…)

https://phaptri.vn/co-phan-uu-dai-co-tuc-mot-so-dac-diem-noi-troi/

Trường hợp nào doanh nghiệp cần tiến hành giải thể?

Công ty bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Đối với các doanh nghiệp tư nhân thì theo quyết định của chủ doanh nghiệp, tình hình kinh doanh của công ty.

Hết thời gian hoạt động trong điều lệ doanh nghiệp mà chủ công ty không có quyết định gia hạn thời gian tiếp và không báo cáo với cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp không đủ số thành viên tối thiểu để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh

Sử dụng mã số mã vạch
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp quyết định giải thể thì phải có biên bản quyết định giải thể. Trường hợp công ty bị thu hồi đăng ký kinh doanh thì cần quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tiến hành thủ tục trả con dấu cho cơ quan chức năng

Danh sách chủ nợ và số nợ mà doanh nghiệp đã thanh toán

Danh sách người lao động và quyền lợi của người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp.

Xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi quyết định giải thể.

Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về nội dung giải thể công ty

Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp

Căn cứ theo điểm b khoản 1 điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định chi tiết như sau:

“Điều 18. Giao nộp, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu

a)Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại Điều 12 Nghị định này thuộc các trường hợp sau đây

b) Có quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động, kết thúc nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền;”

Hồ sơ trả con dấu khi doanh nghiệp giải thể

Nếu chủ doanh nghiệp không trực tiếp đi thực hiện thủ tục trả dấu thì có thể làm giấy ủy quyền cho người khác tiến hành.

Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Con dấu tròn của doanh nghiệp

Ngoại trừ công ty TNHH Một thành viên thì đối với các loại hình công ty khác cần biên bản họp của doanh nghiệp, thống nhất trả con dấu cho cơ quan chức năng có thẩm quyền

Công văn xin trả con dấu

Thông báo của phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã tiến hành đăng ký trước đây về việc trả con dấu

Chứng nhận đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế nhà nước (bản sao có công chứng)

https://luatcongty.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-trong-doanh-nghiep-phai-nam-luat/

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here