Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

0
287
5/5 - (6 bình chọn)

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Vậy, việc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thực hiện như thế nào?

Điều kiện, quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Điều kiện thực hiện hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tổ chức, cá nhân yêu cầu hủy hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Phải nộp lệ phí yêu cầu và phí thẩm định yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, phí đăng bạ và phí công bố quyết định chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Yêu cầu cơ quan nhà nước hủy hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong các trường hợp nêu trên. Với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.

Thời hiệu thực hiện quyền hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu là 5 năm. Kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ. Trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Và ý kiến của các bên liên quan. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hủy bỏ một phần hiệu lực. Hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Yêu cầu hủy bỏ
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm 1 bộ tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
(ii) Chứng cứ (nếu có)
(ii) Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp hộ
(iii) Bản giải trình lý do yêu cầu. Cần nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Và các tài liệu liên quan khác.
(iv) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí. Áp dụng với trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính. Hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong một đơn có thể yêu cầu hủy, bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ. Với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Xử lý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu

Tổ chức, cá nhân yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cầu tới Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Tổ chức trao đổi ý kiến

Trường hợp người thứ ba yêu cầu hủy hiệu lực giấy chứng nhận. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ. Trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo. Để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ liên quan.

Bước 3: Ra quyết định

Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Hoặc thông báo từ chối hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn ra quyết định và thông báo là 3 tháng, Kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng mà chủ văn bằng không có ý kiến. Hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 3 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ không được tính vào thời hạn nêu trên.

Nếu không đồng ý với nội dung quyết định, thông báo xử lý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ. Người yêu cầu hoặc tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định hoặc thông báo đó.

Bước 4: Ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia

Quyết định hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng. Kể từ ngày ra quyết định.

Hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Đối với đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của người thứ ba đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid. Cục Sở hữu trí tuệ thông báo nội dung yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu. Thông qua Văn phòng quốc tế. Trong đó ấn định thời hạn 3 tháng kể từ ngày ra thông báo. Để chủ nhãn hiệu có ý kiến.

Quyết định hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu được gửi cho Văn phòng quốc tế. Để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tương ứng của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid. Và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Các quy định liên quan khác về xử lý đơn yêu cầu hủy hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Được thực hiện như đối với đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia.

Xem thêm: Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here