Biên bản bàn giao giấy tờ

Bởi Huỳnh Thu Hương - 26/08/2021
view 734
comment-forum-solid 0
Biên bản bàn giao giấy tờ được sử dụng trong trường hợp nào? Nội dung của biên bản này ra sao? Bài viết dưới đây sẽ gởi đến bạn đọc mẫu biên bản bàn giao giấy tờ mới nhất.

1 - Biên bản bàn giao giấy tờ

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được sử dụng trong công tác bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình.

Ngoài ra mẫu biên bản bàn giao tài liệu cũng được dùng khi một cá nhân nghỉ việc hay chuyển sang phòng ban khác cần trao lại sổ sách cho người kế nhiệm. Sau đây, Công ty Luật TNHH Everest sẽ cung cấp mẫu biên bản bàn giao giấy tờ để các bạn đọc tham khảo.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý từ xa của Công ty Luật TNHH Everest

2 - Mẫu biên bản bàn giao giấy tờ

- Mẫu biên bản bàn giao giấy tờ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

                                                                                                                                …………, ngày …….  tháng ……. năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao: Họ tên:… Chức vụ:… Trụ sở:… Bên nhận: Họ tên:….. Chức vụ:… Công ty:….. Trụ sở: ….. Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
01      
02      
03      
04      
05      
06      
Bên giao     Bên nhận    

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý từ xa của Công ty Luật TNHH Everest

- Mẫu biên bản giao nhận giấy tờ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Giữa …(bên giao) và….(bên nhận) Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại …… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài liệu giữa …. (bên giao) và …… (bên nhận) thực hiện theo … của …… ngày … I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ: 1/ Bên giao: Ông: … Chức vụ: … Ông: … Chức vụ: …… Bà: … Chức vụ: … 2/ Bên nhận: Ông: … Chức vụ: … Ông: … Chức vụ: … Bà: … Chức vụ: … Chủ tọa: Ông … Thư ký: Ông … II/ NỘI DUNG BÀN GIAO: Bên … đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên … theo biểu thống kê sau: Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
             
  Cộng:          

Tổng giá trị: Bằng số … Bằng chữ … Kể từ ngày … số tài trên do bên …. chịu trách nhiệm quản lý. Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

5 - Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.37070 sec| 1022.984 kb