Biên bản bàn giao giấy tờ

0
939
Chuyên viên Huỳnh Thu Hương - Tư vấn hợp đồng đặt cọc mua nhà
Bài viết được thực hiện bởi: Chuyên viên Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Biên bản bàn giao giấy tờ được sử dụng trong trường hợp nào? Nội dung của biên bản này ra sao? Bài viết dưới đây sẽ gởi đến bạn đọc mẫu biên bản bàn giao giấy tờ mới nhất.

bien-ban-ban-giao-giay-to-tu-van-everest
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Biên bản bàn giao giấy tờ

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được sử dụng trong công tác bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình.

Ngoài ra mẫu biên bản bàn giao tài liệu cũng được dùng khi một cá nhân nghỉ việc hay chuyển sang phòng ban khác cần trao lại sổ sách cho người kế nhiệm. Sau đây, Công ty Luật TNHH Everest sẽ cung cấp mẫu biên bản bàn giao giấy tờ để các bạn đọc tham khảo.

Xem thêm nội dung về biên bản giao nhận hồ sơ

Mẫu biên bản bàn giao giấy tờ

Mẫu biên bản bàn giao giấy tờ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

                                                                                                                                …………, ngày …….  tháng ……. năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao:

Họ tên:…

Chức vụ:…

Trụ sở:…

Bên nhận:

Họ tên:…..

Chức vụ:…

Công ty:…..

Trụ sở: …..

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
01
02
03
04
05
06
Bên giao

 

 

Bên nhận

 

 

Tham khảo nội dung về biên bản giao nhận tài sản Tại đây

Mẫu biên bản giao nhận giấy tờ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Giữa …(bên giao) và….(bên nhận)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại …… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài liệu giữa …. (bên giao) và …… (bên nhận) thực hiện theo … của …… ngày …

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: … Chức vụ: …

Ông: … Chức vụ: ……

Bà: … Chức vụ: …

2/ Bên nhận:

Ông: … Chức vụ: …

Ông: … Chức vụ: …

Bà: … Chức vụ: …

Chủ tọa: Ông …

Thư ký: Ông …

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên … đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên … theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số …

Bằng chữ …

Kể từ ngày … số tài trên do bên …. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here