Biên bản bàn giao hàng hoá

0
18
phạt ngành nghề kinh doanh
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Biên bản bàn giao hàng hóa được lập trong quá trình giao hàng nhằm xác nhận số lượng, thời gian giao nhận hàng hóa có theo thỏa thuận hay không.

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa mới nhất
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Biên bản bàn giao hàng hoá

Trong hoạt động kinh doanh của mình để tránh được những  rủi ro thì trong các doanh nghiệp cần phải có một vài biểu mẫu cơ bản để thường xuyên sử dụng. Trong đó có những biểu mẫu rất quan trọng đó là biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa. Biên bản giao nhận hàng hóa là văn bản giữa các bên thể hiện việc một bên đã giao hàng, và một bên đã nhận hàng trên thực tế. Văn bản này được lập căn cứ theo sự thỏa thuận của hai bên trước đó có thể là thỏa thuận miệng, có thể là ký hợp đồng…

Xem thêm nội dung liên quan về Biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao hàng hoá

CÔNG TY……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

       ……., ngày….tháng…..năm …….            

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm  Tại ……………………………………………., Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng)        :  ………………………………………………………………
Địa chỉ  :           ……………………………………………………………………………….
Điện thoại :       ………………………               Fax : ……………………………………….
Đại diện Ông/bà:  ……………………………….. Chức vụ: ………………………………..

BÊN B (Bên giaohàng) :     ………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ  :           ……………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………            Fax : ……………………………..
Đại diện Ông/bà  ……………………………….. Chức vụ: ………………………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại ĐVT Số lượng Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A

(Bên nhận hàng)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Bên giao hàng)

Xem thêm nội dung liên quan khác tại: Hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here