Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 30/08/2021
view 457
comment-forum-solid 0
Nếu ghi sai địa chỉ công ty trong hóa đơn bán hàng, doanh nghiệp phải lập biên bản điều chỉnh. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất. Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên pháp lý Trần Thu Hoài - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ

Nếu sai địa chỉ công ty thì doanh nghiệp và khách hàng phải lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh. Xem thêm: Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN SAI SÓT

(Số: ……/BBĐCHĐ-……..)

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty ………………………… được Sở Kế hoạch và Đầu Tư ………….. cấp ngày ……/ ….. / …..;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014; Căn cứ vào Khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về Thuế GTGT, quản lý Thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Hôm nay, ngày ….. / ……/ ……, tại …………………………, chúng tôi gồm có: ĐƠN VỊ BÁN HÀNG: CÔNG TY ……………………………………………………………….. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………. Đại diện: ………………………………………………… Chức vụ: ……………………………... ĐƠN VỊ MUA HÀNG: CÔNG TY ……………………………………………………………… Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………. Đại diện: ………………………………………………… Chức vụ: ……………………………... Sau khi kiểm tra lại thông tin về địa chỉ công ty của Công ty …………………………………. (bên mua hàng) đã ghi tại hoá đơn số: …………………, ký hiệu …………….., ngày …../…../….. so với giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty ………………………………………. được Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………………. cấp ngày …../ ….. / ….., chúng tôi xác nhận: Hoá đơn đã ghi sai địc chỉ công ty của đơn vị mua hàng nhưng ghi đúng mã số thuế của đơn vị mua hàng. Căn cứ vào Khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, chúng tôi điều chỉnh nội dung thông tin về địa chỉ đơn vị mua hàng trên hoá đơn đã lập số: ………………….., ký hiệu ……………….., ngày ….. / ….. / …… như sau: Nội dung đã ghi sai: ……………………………………………………………………………………………………... Nội dung điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………………………... Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản lưu trữ cùng hoá đơn đã lập sai số: …………………., ký hiệu …………………., ngày ….. / ….. / …..

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN HÀNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA HÀNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xem thêm các nội dung liên quan khác tại Luật công ty

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18664 sec| 1006.477 kb