Biên bản đối chiếu công nợ

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 27/08/2021
view 368
comment-forum-solid 0

Đối chiều công nợ là việc so sánh các khoản công nợ của doanh nghiệp trên sổ sách với các số liệu trên hợp đồng và thực tiễn khi thực hiện các giao dịch, đồng thời, khi thực hiện việc đối chiếu, doanh nghiệp cần phải thu thập các chứng cứ có xác nhận của các bên liên quan để làm bằng chứng về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế.

biên bản đối chiếu công nợ mới nhất Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đối chiếu công nợ là gì?

Công nợ từ lâu là một vấn đề rất được quan tâm của doanh nghiệp vì nó phản ánh khả năng, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề này trong doanh nghiệp rất phức tạp, đòi hỏi có một biện pháp quản lý chặt chẽ.

Đối chiều công nợ là việc so sánh các khoản công nợ của doanh nghiệp trên sổ sách với các số liệu trên hợp đồng và thực tiễn khi thực hiện các giao dịch, đồng thời, khi thực hiện việc đối chiếu, doanh nghiệp cần phải thu thập các chứng cứ có xác nhận của các bên liên quan để làm bằng chứng về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế.

Công nợ doanh nghiệp là số tiền còn nợ lại sang kỳ sau của doanh nghiệp khi phát sinh thanh toán với một cá nhân hoặc tổ chức đối tác khác trong quá trình mua bán sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ… Người đảm nhận việc theo dõi công nợ trong công ty gọi là kế toán công nợ.

Xem thêm nội dung liên quan về: giấy ủy quyền của công ty

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

CÔNG TY ............. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------------------
.........., ngày...tháng...năm....

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa. Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên. Hôm nay, ngày…. tháng…...năm.... Tại văn phòng Công ty ............, chúng tôi gồm có: Bên A (Bên mua): ................................................................................................ Địa chỉ: .................................................................................................................. Điện thoại: .............................................................. Fax: ...................................... Đại diện: .................................................. Chức vụ: ............................................. Bên B (Bên bán): ................................................................................................ Địa chỉ: ................................................................................................................. Điện thoại: .............................................................. Fax: ..................................... Đại diện: .................................................. Chức vụ: ............................................ Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau: Công nợ đầu kỳ: … đồng Số phát sinh trong kỳ:
STT Tên sản phẩm Đơn vị Tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tổng cộng
Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng Kết luận: Tính đến ngày ................... bên A phải thanh toán chi bên B số tiền là: .............. Biên bản này dược lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà bên B không nhận được phản hồi từ quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A (ký tên) ĐẠI DIỆN BÊN B (ký tên)

Mẫu biên bản xác nhận công nợ

CÔNG TY................Số: 01/20XX/XN-CN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***———

..........., ngày ... tháng ... năm 2....

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa; Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên; Căn cứ …………………………..….. Hôm nay, ngày .. tháng ... năm 2...... tại trụ sở ..............., chúng tôi gồm có: BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY .............. Địa chỉ:.................................. MST: ........................ Đại diện: Ông ..................... Chức vụ:.................... Điện thoại: ......................... Fax: ……………………………….. BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ................................. Địa chỉ:........................................ MST: ..................... Đại diện: Bà ................Chức vụ: ……………………………………… Điện thoại: ........................... Fax: ……………………………….. Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/01/20xx đến ngày 05/03/20xx, như sau: Đối chiếu – Xác nhận công nợ:
STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ
2 Số phát sinh tăng trong kỳ
3 Số phát sinh giảm trong kỳ
4 Số dư cuối kỳ
Giải trình chi tiết công nợ:
Hợp Đồng số Hóa đơn số Ngày hóa đơn Công nợ Phát sinh tăng Đã thanh toán Ngày thanh toán Số còn phải thanh toán
Kết luận: Tính đến ngày............ Công ty...............còn phải thanh toán cho bên Công ty................số tiền là:................(Bằng chữ:................). Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty………….không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A (ký tên) ĐẠI DIỆN BÊN B (ký tên)
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.29525 sec| 1038.25 kb