Biên bản giao nhận tiền chi tiết chính xác nhất

Bởi Huỳnh Thu Hương - 31/08/2021
view 489
comment-forum-solid 0
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt nhằm xác nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số tài sản mà hai bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của pháp luật. biên bản giao nhận tiền Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Mẫu biên bản giao nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…, Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:….

Số chứng minh thư:…Ngày cấp:….Nơi cấp:….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:….

Chỗ ở hiện tại:…

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B):  Ông (Bà):…

Số chứng minh thư:….Ngày cấp:…Nơi cấp:….

Đại chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:….

Chỗ ở hiện tại:….

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản Số:…được lập ngày…..tháng…..năm ….. tại…Ông/Bà:…

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:…VNĐ (viết bằng chữ:…).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày………tháng……….năm ………

 BÊN GIAO TIỀN

( ký , ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TIỀN

( ký , ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:…….

Số chứng minh thư: ….Ngày cấp:….Nơi cấp:…..

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:…..

Chỗ ở hiện tại:…..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:….. (Viết bằng chữ:…..)  theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

Tham khảo nội dung về biên bản giao nhận tài sản Tại đây

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……… tại .......................Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:..................................................…………………………………………..

Số chứng minh thư: .................. Ngày cấp: .......................Nơi cấp: ........................

Địa chỉ: .................................................................................................................….

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):..............................................…………………………………………….

Số chứng minh thư: .................. Ngày cấp: .......................Nơi cấp: ......................... Địa chỉ: .................................................................................................................…

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................…

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:............. được lập ngày…..tháng…..năm……… tại .......... Ông/Bà: ..................................……………..

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: .............VNĐ (viết bằng chữ:..........).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BÊN GIAO TIỀN (Ký và nghi rõ họ tên) BÊN NHẬN TIỀN (Ký và nghi rõ họ tên)
Xem thêm nội dung về biên bản giao nhận hồ sơ

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:.................................................

Số chứng minh thư: ..........................................

Ngày cấp: ..............Nơi cấp: ......................... Địa chỉ: .....................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:........................ (Viết bằng chữ: .................. ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.93125 sec| 1026.422 kb