Mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất

Bởi Huỳnh Thu Hương - 29/08/2021
view 21
comment-forum-solid 0

Ở trong mỗi một lĩnh vực khác nhau thì người ta sẽ sử dụng một biên bản nghiệm thu khác nhau sao cho phù hợp với mục đích và nhu cầu sử dụng trong công việc.

biên bản nghiệm thu Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Mẫu biên bản nghiệm thu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày... tháng ...năm ....

BIÊN BẢN SỐ: …… /BBNT

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Công trình    : …………………………………………………………………

Hạng mục     : …………………………………………………………………

Địa điểm        : …………………………………………………………………

Công việc nghiệm thu:…………………………………………………. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: Đại diện Chủ đầu tư: Công ty …………………………………………...

Ông: ……………………..                    Chức vụ:…………………………

Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Chính Thành

Ông: ……………………..                    Chức vụ:Chỉ huy trưởng

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…… giờ ……., ngày …… tháng …… năm 

Kết thúc:…… giờ ……., ngày …… tháng …… năm 

Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: (i) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu.

Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt;

Hợp đồng xây dựng số ……/..../HĐTCngày ……/……/ giữa Công ty………..vàCông ty TNHH Xây dựng Chính Thành về việc thi công xây dựng công trình:………………………………………….;

Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng theo quy định;

Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

(ii) Về chất lượng công việc xây dựng:

Thi công an toàn đảm bảo chất lượng đúng quy trình quy phạm, đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Các ý kiến khác (nếu có):Không. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu.

Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ………………………………. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG ……………………………….
Xem thêm nội dung về biên bản nghiệm thu công việc

Biên bản nghiệm thu bằng tiếng anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——————————————–

…….. ngày …… tháng ……. năm...

NGHIỆM THU PHẦN CÔNG VIỆC (nền , cọc, đài cọc,kết cấu thân,hệ thống kỹ thuật và lắp đặt trang thiết bị, kiến trúc và hoàn thiện)

CỦA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH

TRONG GIAI ĐOẠN XÂY LẮP.

ACCEPTANCE OF WORK (FOUNDATION (footing; pile , pilecap / substructure;

superstructure; technical system installation of equipment; architecture and finishing…)

OF ITEMS OR WHOLE PROJECT DURING THE PERIOD

OF CONSTRUCTION AND INSTALLTION

Công trình:....................................

Project:..............................

Hạng mục công trình:..............................

Prpject item:..............................

Tên phần công việc nghiệm thu:..............................

Name of work to be accepted:..............................

Thời gian tiến hành nghiệm thu:..............................

Time of acceptance:..............................

Bắt đầu: ...............h 00 , ngày ...............tháng ...............năm...............

Commencing: ...............at ……………..h 00 , date………month………..year.......

Kết thúc ...............h 00 ,............... ngày ...............tháng............... năm ...............

Ending: at …………….h 00 , date………month………..year ...............

Các bên tham gia nghiệm thu:

Parties taking part in acceptance:

Đại diện chủ đầu tư:Representative of the owner (họ và tên, chức vụ) (full name, position)
Đại diện tổ chức thầu xây dựng:Representative of the contractor (họ và tên, chức vụ)(full name, position)
Representative of the design consultanting organizationĐại diện tổ chức tư vấn thiết kế: (họ và tên, chức vụ)(full name, position)
Đại diện tổ chức giám sát kỹ thuật xây dựng và lắp đặt thiết bịRepresentative of the consulting organization for supervision of construction and equipment installtion (họ và tên, chức vụ)(full name, position)
Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng(theo phân cấp) chứng kiến việc nghiệm thu:Representative of the State agency in charge of the management of the quality of construction project (in accordance with delegation of authorisation) witness of the acceptance (họ và tên, chức vụ)(Full name, position)

Các bên tham gia nghiệm thu đã tiến hành:

Parties who take part in the acceptance of the project have carried out:

Kiểm tra hiện trường

Checking at site

Tên thành phần công việc, bộ phận được kiểm tra gồm: Works and items of project which have been examined , include:

Xem xét các tài liệu , văn bản sau:

Examination of the following documents:

Tiêu chuẩn áp dụng khi thi công,kiểm tra , nghiệm thu Technical standards applied to construction, inspectiopn, acceptance; Hồ sơ pháp lý Legal documents; Tài liệu về quản lý chât lượng Documents on quality management;

Nhận xét khối lượng, chất lượng thi công so với thiết kế được thẩm định:

Comments of the quantity and the quality of construction in comparison with the approved design in terms of:

Về thời gian thi công (bắt đầu , kết thúc)

Construction time (from commence to completion); Về khối lượng thực hiện Quantity perforomed; Về chất lượng thi công Construction quality.

Kết luận:

Conclusion made:

Chấp nhận (hay không chấp nhận)triển khai các việc tiếp theo Accept (or not }the implementation of next works; Yêu cầu phải sửa chữa xong các khiểm khuyết mới triển khai các công việc tiếp theo Request a repair of defects before commencing of the next work

Chữ ký và dấu đóng của các bên

Signature and seals of parties to the acceptance:

Đại diện Chủ đầu tư

Representative of the owner; Đại diện tổ chức thầu xây dựng Representative of the contractor; Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế Representative of the consulting organization for supervision of construction and equipment installtion Đại diện tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp dặt thiết bị Representative of the design consultanting organization; Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (theo phân cấp) chứng kiến việc nghiệm thu Representative of the State agency in charge of the management of the quality of construction project (in accordance with delegation of authorisation) witness of the acceptance
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.49932 sec| 1054.273 kb