Hợp đồng thuê khoán nhân công

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 29/08/2021
view 1570
comment-forum-solid 0

Hiện nay, hợp đồng thuê khoán nhân công thường được áp dụng cho những công việc mang tính thời vụ, được diễn ra trong một thời điểm nhất định và được sử dụng rất phổ biến.

Hợp đồng thuê khoán nhân công

Hợp đồng thuê khoán nhân công là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc là các nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đây cũng đồng thời là cơ sở để thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Hợp đồng thuê khoán nhân công là việc giao lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết. Mẫu hợp đồng khoán việc bao gồm các nội dung liên quan được ký kết giữa bên giao khoán và bên nhận khoán. Hợp đồng khoán việc khác với hợp đồng lao động đây là hợp đồng mà người được nhận giao khoán phải bỏ toàn bộ hoặc một phần vật chất và sức lao động của mình để nhận được phần tiền công giao khoán và thường thời gian ít hơn 3 tháng cho mỗi công việc.

Xem thêm nội dung liên quan về hợp đồng giao khoán công nhân xây dựng Tại đây

Mẫu hợp đồng thuê khoán nhân công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN CÔNG VIỆC

(Số:../HĐKV)

                                                            ….., ngày .. tháng .. năm ….

BÊN A (BÊN THUÊ): CÔNG TY :………………………………………………………………

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………

Điện thoại :…………………………………………Fax:………………………………………..

Đăng ký kinh doanh :…………………………………………………………………………….

Mã số thuế :………………………………………………………………………………………..

Đại diện :……………………………………………………………………………………………

Chức vụ :……………………………………………………………………………………………

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ): Ông/bà :…………………………………………………………

Sinh ngày :…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………..

CMND số :…………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp :…………………………………………………………………………………………….

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng thuê khoán nhân công với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

Phương thức giao khoán: ……………………………………………………………………….

Điều kiện thực hiện hợp đồng:…………………………………………………………………

Thời gian thực hiện hợp đồng: …………………………………………………………………

Các điều kiện khác: ………………………………………………………………………………

Lưu ý: Có 2 loại hợp đồng khoán việc, các bạn cần phải xem xét để lựa chọn nội dung công việc cho phù hợp, các loại công việc mang tính chất ổn định lâu dài thì không được phép ký kết hợp đồng thuê khoán nhân công mà phải ký hợp đồng lao động.

Hợp đồng thuê khoán toàn bộ là hợp đồng mà trong đó bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, gồm có cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan đến những hoạt động để hoàn thành công việc. Trong khoản tiền người giao khoán trả cho người nhận khoán gồm có chi phí vật chất, công lao động và lợi nhuận từ việc nhận khoán.

Hợp đồng khoán việc từng phần là loại hợp đồng mà trong đó người nhận khoán cần phải tự lo công cụ lao động. Người giao khoán sẽ trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc 

Điều 3. Thù lao, tiến độ thanh toán thù lao

Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B nhằm thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng thuê khoán nhân công này.

Tổng mức thù lao là:…… VNĐ. (Bằng chữ:………..);

Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, cũng như các chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B một số tiền là:……….. VNĐ;

Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Hình Thức thanh toán: …

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Nghiên cứu kỹ những chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp nhằm quyết định cùng tham gia thực hiện;

Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo đúng quy định của hợp đồng thuê khoán nhân công này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng loại đất, hạng đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất như đã thoả thuận;

Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất được chuyển nhượng;

Trả đủ tiền, đúng thời hạn, đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với mảnh đất chuyển nhượng;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Hợp đồng thuê khoán nhân công này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Vi phạm hợp đồng và đơn phương chấm dứt

Trường hợp trong quá trình tiến hành giám sát, bên giao khoán đánh giá chất lượng công việc không được bảo đảm như cam kết và bên giao khoán có quyền thông báo lại cho bên giao khoán biết và yêu cầu khắc phục bằng các biện pháp. Trường hợp không khắc phục hoặc cố tính không khắc phục được bên giao khoán việc có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp bàn giao công việc chậm hơn so với tiến độ của công việc, tùy theo tình hình để hai bên đàm phán, thỏa thuận, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê khoán nhân công.

Trường hợp bên khoán việc chậm thanh toán hoặc tạm ứng, trong thời hạn chậm nhất vào …… ngày, bên được khoán việc có quyền đơn phương để chấm dứt thực hiện công việc đã thỏa thuận. Các bên cùng đàm phán giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng.

Điều 7. Điều khoản chung

Hai bên cùng cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

Mọi tranh chấp có phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không có thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

Hợp đồng thuê khoán nhân công này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và được thực hiện ngay sau khi Bên B đã nhận được tiền tạm ứng lần đầu;

Hợp đồng này gồm trang Điều, được lập thành 2 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau được mỗi bên giữ bản.

BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.56562 sec| 1045.289 kb