Mẫu hợp đồng khoán việc

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 29/08/2021
view 112
comment-forum-solid 0

Khoán việc là một hình thức khá phổ biến đôi khi ranh giới pháp lý giữa khoán việc/gia công...trong quan hệ lao động nhiều khi không rõ ràng dễ gây hiểu lầm và áp dụng luật dân sự. Mẫu hợp đồng khoán việc được chúng tôi cung cấp trong bài viết sau

Hợp đồng khoán việc Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Hợp đồng khoán việc

Căn cứ quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về hai vấn đề chính:

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận.

Bộ luật lao động 2019 không quy định cụ thể về hợp đồng khoán việc, tuy nhiên, hợp đồng khoán việc được coi như một giao dịch dân sự và chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự.

Xem thêm nội dung về hợp đồng thuê khoán Tại đây

Mẫu hợp đồng khoán việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----***----- 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)

..., ngày .. tháng .. năm .... 

BÊN A (BÊN THUÊ): CÔNG TY                 : ......................................................................................... Địa chỉ                        : ......................................................................................... Điện thoại                  .................................... Fax:............................................. Đăng ký kinh doanh  ......................................................................................... Mã số thuế                  : ......................................................................................... Đại diện                      : ......................................................................................... Chức vụ                      : .........................................................................................   BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ): Ông/bà                        : .......................................................................................... Sinh ngày                   : ........................................................................................... Địa chỉ                        : .......................................................................................... CMND số                   :  ...........................................................                      Nơi cấp                       : ...........................................................................................   Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây: Điều 1. Nội dung công việc …………………… ...........................................................................……………... ……………………………………………………………………...……………… ……………………………………………………………………………………… Điều 2: Tiến độ thực hiện công việc  ...................................................................................................................…………  …………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………   Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là:................. VNĐ. (Bằng chữ:.....................................);

Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:................... VNĐ;

Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Hình Thức thanh toán: ..........................................................

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Nghiên cứu kỹ các chứng từ - sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung

Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;

Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ  bản

BÊN A (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) BÊN B (ký, ghi rõ họ tên)
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.20006 sec| 1018.375 kb