con dấu công ty-con dấu doanh nghiệp cách khắc dấu

view 240
comment-forum-solid 0

Con dấu là một loại tài sản của doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng con dấu công ty giữ một vai trò quan trọng và cũng cần phải tuân theo một số quy định của pháp luật

Pháp luật quy định thế nào về con dấu công ty từ 2021? Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Con dấu công ty là gì?

Trong mục Giải thích từ ngữ của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP đã quy định rõ:

"Con dấu là một phương tiện đóng vai trò đặc biệt được sử dụng để đóng trên các văn bản giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức...Con dấu công ty có giá trị xác nhận, xác minh một vấn đề, điều khoản, quyền và nghĩa vụ giữa một tổ chức này với một cá nhân hay tổ chức khác"

Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Thẩm quyền quyết định

Thẩm quyền quyết định về vấn đề số lượng, hình thức và nội dung của con dấu công ty được quy định như sau:

Thẩm quyền quyết định ở chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân. Các hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn. Hội đồng quản trị đối với công ty cố phần thực hiện việc quyết định về số lượng, nội dung, hình thức và mẫu con dấu công ty, việc quản lý và sử con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty đã ban hành quy định khác (được quy định cụ thể và hướng dẫn chi tiết thi hành tại Điều 12 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP).

Mẫu con dấu công ty

Mẫu con dấu công ty sẽ được thể hiện dưới hình thức theo pháp luật quy định (dưới dạng hình tròn, hình đa giác hoặc các hình dạng khác). Mỗi tổ chức doanh nghiệp sẽ có một con dấu riêng thống nhất về mặt nội dung, hình thức và kích thước.

Nội dung con dấu

Về nội dung, theo quy định mẫu con dấu công ty phải có đầy đủ thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp.

Ngoài những thông tin được quy định trên, doanh nghiệp được phép bổ sung thêm ngôn ngữ và hình ảnh khác vào nội dung con dấu công ty. Tuy nhiên việc tiến hành bổ sung những thông tin về nội dung không được vi phạm các điều cấm được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Những điều cấm về con dấu

Các doanh nghiệp sẽ không được phép tự ý sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu công ty:

(i) Sử dụng hình ảnh có liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

(ii) Sử dụng những hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

(iii) Những từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm đến truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Doanh nghiệp sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và đảm bảo tuân thủ những quy định pháp luật ban hành về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc hình thức của mẫu con dấu công ty.

Có thể bạn quan tâm: Quy tắc đóng dấu mộc công ty

Điều kiện để sử dụng con dấu

Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã ban hành quy định:

Trước khi chính thức sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi về số lượng con dấu công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải tiến hành gửi thông báo lên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi đặt trụ sở để tiến hành đăng tải lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp và thông báo về mẫu con dấu.

Nội dung thông báo sẽ bao gồm những thông tin sau:

(i) Thông tin cụ thể về tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc nơi đặt văn phòng đại diện;

(ii) Thông tin về số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm mẫu con dấu công ty chính thức có hiệu lực;

Vì vậy, trước khi chính thức đưa con dấu vào sử dụng, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc địa chỉ hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện để tiến hành đăng tải về mẫu con dấu công ty trên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp.

Đối với những trường hợp thành lập doanh nghiệp trước 01/07/2015 sẽ tiếp tục sử dụng con dấu đã được tiến hành cấp cho doanh nghiệp từ trước mà không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất thêm con dấu, thay đổi màu mực thì tiến hành thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định cụ thể về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp

Về việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu được thực hiện theo quy định cụ thể của Điều lệ công ty. Con dấu sẽ được tiến hành sử dụng trong các trường hợp được pháp luật quy định hoặc các bên giao dịch đã có sự thỏa thuận trong việc sử dụng con dấu. Các nội dung đã được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Như vâỵ, doanh nghiệp sẽ có toàn quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng và lưu giữu con dấu của mình dựa theo nội dung được ghi nhận trong Điều lệ công ty. Doanh nghiệp sẽ chỉ bị hạn chế quyền quyết định trong những trường hợp pháp luật yêu cầu phải sử dụng con dấu.

Khi tiến hành giao dịch với phía đối tác, việc có đưa vào sử dụng hay không sử dụng con dấu trên các văn bản, giấy tờ sẽ do Điều lệ của Công ty quy định và do sự thỏa thuận giữa các bên doanh nghiệp và đối tác.

Xem thêm về: Mẫu quy định về quản lý và sử dụng con dấu công ty

Một số câu hỏi về con dấu công ty

Chữ ký số có phải là con dấu doanh nghiệp?

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã tiến hành ghi nhận dấu của doanh nghiệp tồn tại dưới 02 hình thức sau:

(i) Dấu được sản xuất tại cơ sở khắc dấu;

(ii) Dấu dưới dạng hình thức chữ ký số theo pháp luật quy định về giao dịch điện tử.

Quy định này đã chính thức công nhận chữ ký số là dấu của doanh nghiệp. Đây là nội dung hoàn toàn mới so với quy định trước đây của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Doanh nghiệp có phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng?

Theo khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định: "Phía doanh nghiệp có nghãi vụ phải tiến hành thông báo về mẫu con dấu trước khi đi vào sử dụng với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp."

Tuy nhiên, trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quyết định bỏ quy định này tại Luật Doanh nghiệp năm 2014. Việc này có nghĩa là từ 01/01/2020, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu trước khi tiến hành sử dụng.

Mời bạn đọc xem thêm thông tin tại Doanh nghiệp luật

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Luật sư Nguyễn Thị Mai

Luật sư Nguyễn Thị Mai

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-thi-mai Luật Sư Nguyễn Thị Mai là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân gia đình.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.79112 sec| 1034.141 kb