Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

0
12
xem xét hồ sơ
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Như bài trước chúng tôi đã thông tin đến quý bạn đọc thông tin về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước. Bài viết hôm nay sẽ đưa đến cho quý bạn đọc thông tin về thủ tục giải thể, cùng xem thủ tục bao gồm những gì nhé!

Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước
Công ty Luật TNHH Everest. Hotline: 1900 1698

Quy định về giải thể doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp đặc biệt, bởi đây là loại hình doanh nghiệp được nhà nước quản lý và điều hành hoạt động. Do đó, những quy định về giải thể cũng sẽ có sự khác biệt so với những doanh nghiệp khác.

Nhìn chung, giải thể doanh nghiệp nhà nước có những điểm tương đông đối với giải thể doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, do Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định riêng về giải thể doanh nghiệp nhà nước nên sẽ áp dụng thủ tục như giải thể doanh nghiệp bình thường khác.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp nhà nước

(i) Thông báo về việc giải thể;

(ii) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

(iii) Giấy chứng nhận đã nộp, hủy con dấu theo quy định pháp luật;

(iv) Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế của doanh nghiệp nhà nước;

(v) Xác nhận của Ngân hàng về việc doanh nghiệp nhà nước đã tất khóa tài khoản 

(vi) Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

(vii) Biên bản họp và Quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

(viii) Văn bản gốc Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh /Đăng Ký Doanh Nghiệp của doanh nghiệp nhà nước giải thể;

(ix) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

(x) Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp nhà nước

Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Trước khi giải thể, cần thông qua quyết định giải thể công ty. Chủ thể thông qua quyết định tùy loại hình doanh nghiệp mà có sự khác nhau. Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu là người thông qua. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì hội đồng thành viên là chủ thể thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước.

Quyết định giải thể doanh nghiệp thể hiện sự nhất trí trong các vấn đề liên quan như: lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và các khoản nơ; giải quyết các quan hệ lao động và các vấn đề liên quan.

Thụ tục giải thể doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bước 2: Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước

Sau khi thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thì phải thông báo cho những chủ thể liên quan biết về việc giải thể doanh nghiệp. Trong trường hợp còn nghĩa vụ chưa thanh toán thì cần gửi kèm phương án xử lý nghĩa vụ cho người có quyền và lợi ích liên quan biết.

Thông báo giải thể doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Do Luật doanh nghiệp 2020 không quy định cụ thể về giải thể doanh nghiệp nhà nước nên vấn đề này không được quy định riêng mà áp dụng quy định dành cho doanh nghiệp không là doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy định tại khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Như vậy, doanh nghiệp nhà nước cúng sẽ thực hiện việc thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp nhà nước đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bước 5: Cập nhật thông tin pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Trường hợp giải thể theo hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp nhà nước thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp nhà nước cho cơ quan thuế. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước khác nhau như thế nào?

Trường hợp giải thể tự động

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng bổ sung quy định về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here