Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

0
18
xem xét hồ sơ
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Chúng ta ắt hẳn từng nghe nhắc đến một lần về doanh nghiệp nhà nước. Nhưng chúng ta lại không biết thủ tục để thành lập cụ thể là như thế nào. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn những quy định cũng như là thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước. Thành lập nhà nước cần tuân theo quy định và thủ tục nào, cùng xem nhé!

"Thủ

Quy định về thành lập doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp Nhà nước là một tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư hoặc góp vốn đầu tư, thành lập và tổ chức quản lý, thực hiện hoạt động kinh doanh- thương mại hay hoạt động công ích xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế, chính sách xã hội do Nhà nước giao phó, đề ra.

Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, do đó nó có các quyền và trách nhiệm pháp lý dân sự riêng. Có sự độc lập với chủ sở hữu, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh thương mại trong phạm vi góp vốn. Mỗi doanh nghiệp đều có tên gọi riêng để phân biệt với doanh nghiệp khác, con dấu riêng cũng như là chủ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% cổ phần vốn điều lệ theo điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020 thì được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Còn với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ theo điểm a khoản 1 Điều 88 Luật này thì được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Những quy định lại Chương IV từ Điều 88 đến Điều 110 theo Luật doanh nghiệp 2020. Trên cở quy định của luật này về cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên, miễn trách nhiệm cách chức thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, quy định về giám đốc công ty, tổng giám đốc, phó giám đốc công ty, quy định tiêu chuẩn về giám đốc, tổng giám đốc, những quy định về ban kiểm soát, quy định công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường.

Việc thành lập này không chỉ cần đáp ứng những điều kiện về vốn và lĩnh vực kinh doanh mà còn phải tuân thủ quy định về hồ sơ thành lập và thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Xem thêm bài viết: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước khác nhau như thế nào?

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhà nước

Hồ sơ thành lập bao gồm những loại giấy tờ sau:

(i) Tờ trình đề nghị thành lập công ty;

(ii) Đề án thành lập mới công ty quy định tại khoản 3 của Điều này;

(iii) Dự thảo Điều lệ của công ty;

(iv) Đơn xin giao đất, thuê đất;

(v) Đơn đề nghị ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư (nếu có).

Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước

Việc thành lập cần tuân thủ những quy định pháp luật. Dưới đây là trình tự đảm bảo thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước:

Bước 1: Đề nghị thành lập doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành, người đề nghị thành lập là thủ trưởng của cơ quan sáng lập như thủ trưởng của các bộ, cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Tỉnh đề nghị thành lập mới doanh nghiệp.

Người đề nghị sẽ là người đại diện cho Nhà nước đánh giá các lĩnh vực kinh doanh đầu tư hợp lý. Cần phải đạt được hiệu quả kinh tế do nhà nước đề ra. Người đề nghị thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ đề gửi cho người có thẩm quyền quyết quyết định thành lập

Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
Công ty Luật TNHH Everest. Hotline: 1900 1698

Bước 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước

Sau khi hồ sơ được người đề nghị gửi đến người có thẩm quyền. Người có thẩm quyền xem xét và thẩm định nội dung cũng như hình thức hồ sơ. Cần xem xét những giấy tờ cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp. Chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp sẽ thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập. Hội đồng thẩm định sẽ đưa ra ý kiến, sau đó chủ tịch hội đồng thẩm định tổng hợp lại những ý kiến đó và đưa ra quyết định có thành lập hay không

Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Bước 3: Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước

Sau khi hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến thẩm định gửi cho chủ thể có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp. Chủ thể có quyền sẽ đưa ra quyết định thành lập hay không thành lập trong khoản thời gian được quy định. Trong vòng 30 ngày kế từ ngày trình văn bản ý kiến thành lập doanh nghiệp nhà nước, chủ thể có quyền phải đưa ra quyết định bằng văn bản cho người đề nghị thành lập

Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bước 4: Đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập, công ty phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Công ty nhà nước sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty được tiếp nhận vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn từ bên ngoài để đầu tư, xây dựng doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh; công ty được kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật có liên quan;

Việc công bố nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here