HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 24/09/2021
view 30
comment-forum-solid 0

Chuyển nhượng cửa hàng (quán, sạp) là hình thức chuyển nhượng địa điểm kinh doanh bao gồm cả tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh. Việc chuyển nhượng của hàng cần phải được lập thành hợp đồng và sự thỏa thuận giữa các bên phải đảm bảo cho hoạt động bình thường của bên nhận chuyển nhượng, và đặc biệt là phải phù hợp với quy định của pháp luật. Sau đây công ty TNHH Luật Everest sẽ cung cấp đến quý độc giả mẫu hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng mới nhất.

hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

..…, ngày …. tháng …. năm .....

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG

(Số: ……..) – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005 – Căn cứ nhu cầu các bên Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20.. tại (địa chỉ lập hợp đồng)…………………….. chúng tôi gồm: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) : Ông/Bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………………………………………. Chứng minh nhân dân số: ………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ……….. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….. Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….. Là chủ sở hữu hợp pháp của cửa hàng……………… tại địa chỉ Số ……………………………., phường …………………., quận ………………., thành phố ........ BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) : Ông/Bà: ………………………… Sinh ngày: …………………….. Chứng minh nhân dân số: …………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ……….. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………… Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng cửa hàng với nội dung như sau : ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG Bên A đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ cửa hàng cho bên B cùng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị bên trong sẽ liệt kê cụ thể bằng: Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này). ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 1. Giá chuyển nhượng toàn bộ là: ………000.000 VNĐ (Bằng chữ:……………… triệu đồng) Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có. 2. Bên B sẽ giao cho bên A: ……….000.000 VNĐ (Bằng chữ…………….triệu đồng) chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng này. Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ quán cửa hàng và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B. ĐIỀU 3: CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG Bên A :
 • Cửa hàng được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh cửa hàng đạt hiệu quả cao nhất.
 • Hỗ trợ, bảo đảm cho Bên B nguồn nhân lực, lao động hiện có tại quán tối thiểu 1 tháng sau khi chuyển nhượng.
 • Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của cửa hàng đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.
 • Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
 • Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của cửa hàng tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
Bên B :
 • Nhận chuyển nhượng cửa hàng và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.
 • Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.
ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại. 2. Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu. ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Hợp đồng sẽ chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau: 1. Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành toàn bộ các thỏa thuận trong Hợp đồng; 2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; 3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành. ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ngày … tháng … năm ……. Hợp đồng này được ký kết tại …………………………., gồm … trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện . …………………., ngày ….. tháng ….. năm ..….. ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên) Để biết thêm thông tin về pháp luật, mời bạn đọc truy cập Hợp đồng

Hướng dẫn làm hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng

Hợp đồng sang nhượng cửa hàng cần soạn thảo như sau:

– Phần chủ thể phải ghi đầy đủ thông tin và các căn cứ chứng minh quyền sở hữu, quyền định đoạt;

– Phần nội dung chuyển nhượng phải ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí của cửa hàng, nhà hàng chuyển nhượng, danh sách chi tiết các tài sản kèm theo, nội dung thông tin nội bộ bàn giao;

– Phần giá chuyển nhượng phải ghi rõ mức giá trị, số lần thanh toán, có bao gồm hay không bao gồm thuế;

– Phần bàn giao giấy phép, thực tế cơ sở cần có ghi nhận về việc kiểm tra, đối soát, thời gian bàn giao, người bàn giao;

– Phần quyền, nghĩa vụ các bên cần đặc biệt lưu ý trách nhiệm của chủ cũ trong sự trung thực, giấy tờ, thông tin;

– Phần tranh chấp, vi phạm, bồi thường cần ghi rõ những hành vi bị cấm kèm theo mức bồi thường thật cao để phòng ngừa thiệt hại;

Xem thêm: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT CHƯA CÓ SỔ ĐỎ

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18391 sec| 1010.57 kb