HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Bởi Huỳnh Thu Hương - 24/09/2021
view 11
comment-forum-solid 0

Hiện trạng "ăn cắp" chất xám, bản quyền của tác giả ngày càng nhiều và đang trong tình trạng đáng báo động. Một tác phẩm được sáng tác ra từ chính công sức và sự sáng tạo riêng của mình đều được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Chính vì lẽ đó, để tác phẩm của mình được công chúng biết đến thì trước hết các tác giả phải thông qua nhà sản xuất hoặc nhà xuất bản để phát hành tác phẩm. Khi đó, giữa tác giả và người thực hiện phát hành tác phẩm bắt buộc phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả theo đúng quy định của pháp luật. Sau đây, công ty Luật TNHH Everest sẽ gửi đến quý độc giải mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Hôm nay, ngày..............tháng..................năm ................. Tại........................................................................................................ Chúng tôi gồm: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A): Họ và tên/Tên tổ chức: ............................................................................. (Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng) Là:.......................................................................................................... (Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng; Người thừa kế quyền liên quan; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế) Sinh ngày:........... tháng........... năm....................................... Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………............................…. Cấp ngày..........tháng..........năm..........tại....................................................... (Đối với tổ chức) Số CMTND/Hộ chiếu....................................................................................... Cấp ngày.........tháng..........năm..............tại..................................................... Quốc tịch:......................................................................................................... Địa chỉ:............................................................................................................. Số điện thoại:...........Fax:........................Email:............................................... Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:.................................... BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B): Họ và tên/Tên tổ chức: .................................................................................. Là:................................................................................................................... Sinh ngày:........... tháng........... năm.............................................................. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ........................…………….…….. Cấp ngày...........tháng..........năm..............tại.................................................. (Đối với tổ chức) Số CMTND/Hộ chiếu...................................................................................... Cấp ngày…......tháng...........năm..............tại.................................................. Quốc tịch:....................................................................................................... Địa chỉ:........................................................................................................... Số điện thoại:..................Fax:..............Email:................................................ Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau: Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền tác giả: ………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với chương trình dưới đây: (Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại các Điều 29, 30, 31 Luật SHTT) Tên chương trình:........................................................................................ Loại hình:..................................................................................................... Tác giả:......................................................................................................... Đã công bố/chưa công bố :.......................................................................... (Nếu chương trình đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố) Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao chương trình cho bên B quản lý và khai thác các quyền liên quan đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này. Thời gian chuyển bản sao chương trình: (Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao chương trình) Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm: Điều 3: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng quyền tác giả ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan. Điều 4: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau: (Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán...) Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này. Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia. (Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định). Điều 7: Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. (Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan) Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực (Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một ngày cụ thể) Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản. (Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)
Bên A (Ký và ghi rõ họ tên) Bên B (Ký và ghi rõ họ tên)
  Xem thêm: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG

Hướng dẫn làm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cần phải có đầy đủ các nội dung sau:
  • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  • Căn cứ chuyển nhượng;
  • Giá, phương thức thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Khi làm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cần lưu ý. Thứ nhất, các quyền được chuyển nhượng chỉ bao gồm quyền nhân thân có thể chuyển giao và quyền tài sản mà không bao gồm các quyền nhân thân không thể chuyển giao. Theo đó, các quyền được chuyển nhượng là quyền công bố tác phẩm; quyền sao chép tác phẩm; quyền làm tác phẩm phái sinh; quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng; quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng; quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao đối với tác phẩm điện ảnh và chương trình máy tính.

Thứ hai, nếu quyền tác giả có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu, trừ khi một hoặc một số đồng chủ sở hữu chuyển nhượng phần riêng biệt, có thể tách ra sử dụng độc lập.

Thứ ba, pháp luật quy định hình thức của hợp đồng chuyển nhượng QTG là phải bằng văn bản.

Để biết thêm thông tin về pháp luật, mời bạn đọc truy cập Hợp đồng

Khuyển nghị của công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.65455 sec| 1022.711 kb