HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Bởi Huỳnh Thu Hương - 24/09/2021
view 71
comment-forum-solid 0
Hiện nay, pháp luật không quy định việc mua bán các công ty. Thực chất việc mua bán công ty trong trường hợp này là chuyển nhượng phần vốn góp. Do đó để thực hiện các thủ tục cho việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thì bên chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên bán phần vốn) và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên mua lại phần vốn góp) phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điều khoản liên quan. Khi chuyển nhượng vốn trong công ty cần lập mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp như thế nào? Vấn đề này sẽ được công ty Luật TNHH Everest gửi đến quý độc giả ngay sau đây hợp đồng chuyển nhượng vốn góp Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

............, ngày .....  tháng......   năm .........

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP 

Số: …./HĐCN Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc  Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Hôm nay, ngày ....    tháng ....    năm ...., tại trụ sở Công ty ………………………………… Địa chỉ:........................................................................................... Chúng tôi gồm: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) Họ và tên:  …………………………………….           Ngày sinh: ……………………………………… Giới tính:…………      Dân tộc:   ……………..   Quốc tịch:……………………………………. Nơi đăng ký HKTT:……………………………………………………………………….......... Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….. CMTND Số:     ……………………………………………………………………………………………………………………. Nơi cấp: ………………………………………ngày cấp: …………………………………………………………………….. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) Họ và tên:……………………………………       Ngày sinh: ………………… Giới tính:………………………….Dân tộc: ………………………Quốc tịch: …………………… Nơi đăng ký HKTT:      …………………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………… CMTND Số: ……………………………………………………………………………………………………………………… Nơi cấp: ……………………………………….Ngày cấp:  ……………………………………………… Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn với những điều khoản cụ thể sau: Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp với nội dung sau: Bên A đồng ý chuyển nhượng một phần số phần vốn góp của mình trong Công ty ………………..cho bên B Số phần vốn góp của Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B chiếm …..%  tổng vốn điều lệ của công ty tương ứng với ………………đồng. Điều 2: Thời gian chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng được thực hiện ngay sau khi ký Hợp đồng. Điều 3: Phương thức thanh toán. Chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng. Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A. Yêu cầu Bên B thanh toán Hợp đồng theo đúng nội dung đã thoả thuận. Chuyển nhượng phần vốn góp cho Bên B đúng thời hạn. Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B Yêu cầu Bên A chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng nội dung đã thoả thuận. Thanh toán Hợp đồng cho Bên A đầy đủ và đúng thời hạn. Điều 6: Giải quyết tranh chấp. Nếu có tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành , tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà Án. Điều 7: Điều khoản thi hành. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ được coi là kết thúc khi hai bên đã hoàn thành giao nhận tiền chuyển nhượng trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của 2 bên. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản và gửi 01 (một) bản cho Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố ..... Bên chuyển nhương                  Bên nhận chuyển nhượng (Ký và ghi rõ họ tên)                       (Ký và ghi rõ họ tên) Xem Thêm:HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hướng dẫn làm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Các bên tham gia hợp đồng tự do thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và không trái với đạo đức xã hội và các quy định của pháp luật hiện hành. Thông thường, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp bao gồm các điều khoản cơ bản sau:

– Thông tin các bên tham gia hợp đồng: Trong điều khoản này cần phân rõ bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Đối với mỗi cá nhân, tổ chức tham gia cần ghi rõ các thông tin cơ bản bao gồm: Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế, địa chỉ, số tài khoản của các bên.

– Đối tượng của hợp đồng: Các bên chỉ rõ số lượng phần vốn góp chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng, thời điểm thanh toán, phương thức thanh toán: Các bên thỏa thuận cụ thể giá chuyển nhượng phần vốn góp bên trên, Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.; Thời điểm thanh toán phải ghi rõ ngày tháng năm cho từng lần thanh toán; Phương thức thanh toán: thanh toán 01 lần hoặc nhiều lần, nếu thanh toán nhiều lần thì ghi rõ số lần và thời điểm chính xác cho từng lần thanh toán; Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Quyền và nghĩa vụ các bên: Dựa trên nhu cầu và quy định của pháp luật dân sự, các bên thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ tương ứng của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

– Các thỏa thuận khác: Các bên có thể thỏa thuận các điều khoản khác liên quan nhưng không được trái với pháp luật như:

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: thường các bên nên lựa chọn thời điểm có hiệu lực là thời điểm hợp đồng được giao kết;

+ Thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng: Cần phải ghi rõ mức phạt nhưng lưu ý mức phạt vi phạm hợp đồng không được vượt quá 8% giá trị hợp đồng.

+ Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp: Ghi nhận rõ cơ quan giải quyết tranh chấp và hình thức giải quyết tranh chấp;

Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung hợp đồng và điều khoản thi hành.

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp phải có xác nhận của công ty.

– Trình tự thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp phải tiến hành theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;

– Khi chuyển nhượng phần vốn góp mà có chênh lệnh về giá thì bên chuyển nhượng lưu ý về thuế thu nhập cá nhân đối với phần chênh lệch đó;

Để biết thêm thông tin về pháp luật, mời bạn đọc truy cập Hợp đồng

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest 

  1. Bài viết (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.53802 sec| 1022.508 kb