HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Bởi Huỳnh Thu Hương - 24/09/2021
view 351
comment-forum-solid 0

Nếu bạn đang sở hữu một số vốn và mong muốn trở thành một đại lý xổ số kiến thiết Miền Bắc để có thêm một nguồn thu nhập ổn định thì bài viết này đích thực là dành cho bạn. Ngoài vấn đề về vốn, mặt bẳng, quy định,… thì mẫu hợp đồng đại lý xổ số kiến thiết mà công ty Luật TNHH Everest cung cấp dưới đây cũng rất quan trọng mà bạn nên tìm hiểu cặn kẽ.

hợp đồng đại lý xổ số Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu hợp đồng đại lý xổ số kiến thiết mới nhất

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ XỔ SỐ

Số: …………./HĐKT

 Hôm nay, ngày…tháng…năm…, tại ………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Công ty:…………………………………………………………(sau đây gọi là bên A):

Giấy phép Đăng ký Kinh doanh:…………………………………………………………..………………

Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:………………………………………………………………………………..……………..

Điện thoại: Fax:……………………………………………………………………………..……………..

Đại diện: Ông (Bà):……………..…………………………………………………………..……………..

Công ty:………………………………………………………..…(sau đây gọi là bên B):

Giấy phép Đăng ký Kinh doanh:…………………………………………………………….……………..

Trụ sở:………………………………………………………………………………………….……………..

Tài khoản số:………………………………………………………………………………….……………..

Điện thoại: Fax:……………………………………………………………………………….……………..

Đại diện: Ông (Bà):……………..…………………………………………………………….……………..

Sau khi bàn bạc hai bên nhất trí cùng ký kết hợp đồng đại lý với nội dung và các điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

Bên A được bên B uỷ quyền trên cơ sở Hợp đồng đại lý xổ số kiến thiết này để thực hiện hoạt động đại lý xổ số …………. theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số và thông tư 75/2013/TT-BTC và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong thời gian từ ngày …/…/… tới ngày …/…/…

Điều 2: Tiêu chuẩn thực hiện

– Bên A đạt điều kiện hoạt động của đại lý xổ số theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số và thông tư 75/2013/TT-BTC và các quy định khác của pháp luật có liên quan

– Bên B đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác mọi thông tin, quy định của bên công ty mình để bên A nắm bắt và thực hiện công việc.

Điều 3: Hình thức đại lý

Bên A thực hiện Hợp đồng này với hình thức Đại lý độc quyền.

Theo đó, bên A được bên B uỷ quyền thực hiện hoạt động đại lý xổ số ……………. chỉ trong khu vực.........................

Điều 4: Phương thức hoạt động

1. Bên B chỉ định và bên A thực hiện việc giới thiệu, chào bán xổ số của bên B phù hợp với các quy định trong Hợp đồng Đại lý này đến khách hàng.

2. Đại lý đồng ý nhận các thông báo, thông tin từ bên B thông qua các hình thức: gửi qua hòm thư điện tử (e-mail), số điện thoại do Đại lý cung cấp/đăng ký với bên B, đăng tải trên Cổng Thông tin Đại lý, niêm yết tại các văn phòng/văn phòng tổng đại lý của bên B hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Hoạt động của Đại lý bao gồm:

– Giới thiệu, chào bán các Sản phẩm của Công ty đến các khách hàng;

– Trong hoạt động này, bên Đại lý có thể nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm thay cho khách hàng nhưng không ràng buộc bên B chấp nhận Giấy yêu cầu bảo hiểm đó dưới bất kỳ hình thức nào. Bên B bằng toàn quyền quyết định của mình, sẽ từ chối hoặc chấp nhận Giấy yêu cầu bảo hiểm đó;

– Hỗ trợ bên B trong các thủ tục chi trả các quyền lợi cho khách hàng khi khách hàng trúng thưởng 

Điều 5: Cam kết

5.1. Cam kết bên A

1. Mọi hoạt động về tư vấn, giới thiệu, giao dịch đến khách hàng đều phải mang tính cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp, đúng sự thật.

2. Không cung cấp các chứng từ, tài liệu, bằng cấp giả mạo, hoặc đã bị sửa chữa hoặc tẩy xóa liên quan đến cá nhân Đại lý hoặc cung cấp các thông tin không trung thực của Đại lý để được bên B chấp nhận làm Đại lý xổ số.

3. Sử dụng đúng mẫu xổ số do bên B cung cấp.

4. Mọi hoạt động không có trong phạm vi Hợp đồng này khi thực hiện đều phải minh bạch và được sự đồng ý bằng văn bản của bên B.

5. Không làm đại lý xổ số cho bên khác khác trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

6. Không xúc tiến các hoạt động hoặc tham gia các hoạt động theo hướng đối lập trực tiếp với lợi ích của bên B.

7. Thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đã quy định trong Hợp đồng này.

5.2. Cam kết bên B

1. Cam kết và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung các thông tin và tài liệu đã cung cấp cho bên A.

2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên A trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

3. Thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đã quy định trong Hợp đồng này.

Điều 6: Bảo mật

– Đại lý phải giữ bí mật tuyệt đối cho mọi thông tin bảo mật mà bên B cung cấp và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác không có thẩm quyền tiếp nhận. Nếu vi phạm, bên A sẽ phải bồi thường cho bên B và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Nghĩa vụ này được thực hiện ngay cả khi Hợp đồng này chấm dứt mà không có thời điểm giới hạn nào.

Điều 7: Thời hạn hiệu lực, kéo dài và chấm dứt hợp đồng

 1. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày…………………Nếu cả hai bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu là ……………………..ngày.
 2. Trong thời gian hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho Bên kia biết trước tối thiểu là……………………ngày.
 3. Bên A có quyền đình chỉ ngay hợp đồng khi Bên B vi phạm một trong các vấn đề sau đây:

– Làm giảm uy tín thương mãi hoặc làm giảm chất lượng sản phẩm của Bên A bằng bất cứ phương tiện và hành động nào.

– Bán phá giá so với Bên A quy định.

– Khi bị đình chỉ hợp đồng, Bên B phải thanh toán ngay cho Bên A tất cả nợ còn tồn tại.

Điều 8: Bồi thường thiệt hại

 1. Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A giá trị thiệt hại do mình gây ra ở các trường hợp sau: Bên B vi phạm các vấn đề nói ở Điều 7 đến mức Bên A phải đình chỉ hợp đồng.
 1. Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia nếu có.

Điều 9: Xử lý phát sinh và tranh chấp

 1. Trong khi thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc thỏa thuận giải quyết. Những chi tiết không ghi cụ thể trong hợp đồng này, nếu có xảy ra, sẽ thực hiện theo quy định chung của Luật Thương mại và pháp luật hiện hành.
 2. Nếu hai bên không tự giải quyết được, việc tranh chấp sẽ được phân xử tại Tòa án ……………

Quyết định của Tòa án là cuối cùng mà các bên phải thi hành. Phí Tòa án sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm thanh toán.

Hợp đồng này được lập thành………bản, mỗi bên giữ……..bản có giá trị như nhau.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                               ĐẠI DIỆN BÊN B

                          Chức vụ                                             Chức vụ

                (Ký tên, đóng dấu)                             (Ký tên, đóng dấu)

Để biết thêm thông tin về pháp luật, mời bạn đọc truy cập Hợp đồng

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng xổ số kiến thiết

Người mở đại lý vé số có thể là một cá nhận hoặc tổ chức đứng ra ký kết hợp đồng kinh doanh xổ số với công ty để được trao quyền phân phối bán vé ra thị trường cũng như có quyền được đổi thưởng cho người chơi nếu trúng.

Một số nội dung quan trọng có trong hợp đồng mà bạn cần phải biết đó là:

 • Địa chỉ, tên, đại diện các bên ký kết
 • Loại vé số được đồng ý nhận bán
 • Phương thức phân phối vé được phép phát hành
 • Cách thức bàn giao lại vé trong trường hợp vé còn dư, bán không hết.
 • Số lượng nhận bán vé và doanh thu cam kết thực hiện được. Nếu mục này bị điều chỉnh theo từng thời kỳ khác nhau, số lượng đấy sẽ được quy định riêng tại phần phụ lục
 • Nhận mức phí đổi vé số trúng đối với đại lý có quyền hạn thanh toán cho khách hàng khi có người trúng
 • Cách thức thanh toán tiền bán vé, khung thời gian cụ thể, cách thanh toán nợ
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết
 • Cam kết hoàn thành trách nhiệm thanh toán
 • Thời gian có hiệu lực của hợp đồng
 • Các cam kết về xử lý vi phạm, bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm hợp đồng
 • Một số nội dung khác được công ty xổ số quy định, không được trái pháp luật.
Xem thêm: HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

Khuyến nghị của công ty TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19356 sec| 1054.633 kb