Lưu ý quan trọng khi soạn thảo hợp đồng mua bán bất động sản

view 148
comment-forum-solid 0

Hợp đồng mua bán bất động sản rất phổ biến hiện nay. Hợp đồng mua bán nhà gồm thông tin nhà ở và thửa đất, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức giải quyết tranh chấp, cam kết của các bên. Vậy có những lưu ý quan trọng gì khi soạn thảo hợp đồng mua bán bất động sản?

mẫu hợp đồng mua bán nhà mới nhất Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về hợp đồng thương mại, hãy tham khảo: Luật thương mại mới nhất

Hợp đồng kinh doanh bất động sản là gì?

Hợp đồng kinh doanh hàng hóa bất động sản là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên về mua bán chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua quyền sử dụng đất hoặc nhà ở, công trình xây dựng nhằm mục đích kiếm lời.

Đặc điểm của hợp đồng kinh doanh bất động sản

Về chủ thể:

  • Các chủ thể tham gia giao dịch bất động sản rất đa dạng (bao gồm: nhà đầu tư tạo lập bất động sản tiến hành giao dịch với người có nhu cầu mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để kinh doanh hoặc phục vụ cho mục đích tiêu dùng)
  • Người không đầu tư tạp lập bất động sản nhưng đang sở hữu hoặc có quyền sử dụng bất động sản với các tư cách khác nhau là các chủ thể kinh doanh cung cấp nhà ở, công trình xây dựng thông qua các giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận.
  • Các bên tham gia các giao dịch không nhằm mục đích kinh doanh.

Về đối tượng giao dịch 

Đối tượng giao dịch trong hợp đồng kinh doanh bất động sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và phải đủ điều kiện được cho phép đưa vào kinh doanh.

Về hình thức hợp đồng 

Hình thức hợp đồng phải được xác lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực theo quy định. Sự thể hiện với mức độ hạn chế của nguyên tắc tự do, bình đẳng, thỏa thuận

Về mục đích của hợp đồng

Mục đích trong hợp đồng kinh doanh bất động sản là lợi nhuận.

Mẫu hợp đồng mua bán bất động sản mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------------

Số:...../HDQC

.........., ngày...tháng...năm.

                                         HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

- Căn cứ Bộ luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015.

- Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản 2014.

- Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13.

- Căn cứ Luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về thương mại.

- Căn cứ vào đơn đăng ký quảng cáo BĐS của Ông/Bà: ......................................... Ngày......tháng.......năm......

Hôm nay, ngày………………………., tại……………….. chúng tôi gồm:

ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN A)

CÔNG TY...

Địa chỉ:.....................................................................................................

VPGD: ....................................................................................................

Điện thoại:. .............................................................................................

Fax: ........................................................................................................

Email:......................................................................................................

Đại diện:..................................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................

BÊN THUÊ (BÊN B)

Họ tên:.....................................................................................................

Ngày/tháng/năm sinh:..............................................................................

Số CMND:................................................ Cấp ngày:............................... Tại: .........................

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán bất động sản với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây bán cho bên B Bất động sản có địa chỉ như trên và đồng ý nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở nằm trong khuôn viên được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên.

Đặc điểm của Bất động sản:

- Vị trí:

- Diện tích: ..........m2 đất .................m2 xây dựng ......... tầng

(Mặt tiền: ……...m, chiều dài:……m, sân vườn:……m2)

- Đặc điểm đường giao thông: .......................................................................

- Hướng nhà:..................................................................................................

- Loại nhà/đất: ...............................................................................................

- Nội thất: .......................................................................................................

Số phòng ngủ:................................Phòng khách:...........................Phòng ăn:............

Số phòng WC:................................Gara ô tô:................................Phòng bếp:............

- Kết cấu: .........................................................................................................

- Vật liệu hoàn thiện:........................................................................................

- Tiện nghi:......................................................................................................

Điện: ................................ Nước:.....................................Điều hòa:.............

Điện thoại: ........................Internet: ...................................Khác:.................

- Tình trạng pháp lý: .......................................................................................

- Hiện trạng: Đang ở Cho thuê Khác:

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

Các thành viên bên B liên đới cùng chịu trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi được mua. Bên B chấp nhận mọi quy định về địa dịch thông hành đã có và sẽ có, các quy định về lộ giới, quy hoạch xây dựng, chỉnh trạng đô thị, quy hoạch sử dụng đất vì lợi ích quốc gia cùng toàn bộ những rủi ro hoặc thiệt hại sẽ xảy ra, trừ những điều pháp luật cấm mua bán chuyển dịch mà bên A cố tình giấu diếm bên B.

Bên B sẽ đóng đủ mọi thứ thuế theo quy định đối với Bất động sản đã mua bán chuyển nhượng bởi hợp đồng này kể từ ngày thực sự làm chủ sở hữu theo quy định khác nếu có.

Điều 3: Phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm thanh toán tiền mua bán bất động sản, thời gian giao nhận bất động sản

Phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao nhận tiền:

- Đợt 1:

- Đợt 2:

Bên A đã nhận đủ số tiền ................................................................................ do bên B giao.

Thời gian và điều kiện giao nhận Bất động sản:

- Thời gian giao bất động sản:

- Điều kiện giao bất động sản:

Bên A phải có trách nhiệm di chuyển người và đồ vật ra khỏi nhà trước khi giao

nhà cho bên B, bên A phải giao đầy đủ nhà cùng với các tiện nghi như đồng hồ điện nước, các công trình phụ sẵn có.

Bên A đảm bảo cho bên B về mặt pháp lý và trên thực tế được hưởng quyền sở hữu thực sự.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Bên A giao nhà đúng tình trạng hiện hữu và đúng thời hạn đã quy định trong hợp đồng, đồng thời giao đủ toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Bất động sản nói trên cho bên B, cùng với các điều kiện đã nêu ở Điều 3.

Nhận tiền của bên B theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

Phải bảo quản Bất động sản đã chuyển nhượng trong thời gian chưa giao giao cho bên B, không được thế chấp, cho thuê hoặc hứa bán cho người khác.

Có nghĩa vụ đóng góp các loại thuế theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho bên B tiến hành đăng ký trước bạ sang bên cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Được nhận bất động sản theo tình trạng đã quy định trong hợp đồng và được nhận toàn bộ hồ sơ về Bất động sản.

Trả đủ tiền chuyển nhượng cho bên A theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Đóng thuế trước bạ đầy đủ và đăng bộ theo quy định.

Điều 6: Cam kết của các bên

Cam kết của bên A

- Bên A cam kết về tình trạng sở hữu của bất động sản: Bất động sản nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không phải do bên A đứng tên thay người khác.

- Bất động sản bên A chuyển nhượng không thuộc diện xử lý theo các chính sách cải tạo của Nhà nước.

- Nhà và đất trong khuôn viên không bị tranh chấp về quyền sở hữu và quyền sử dụng.

- Bất động sản không bị xử lý bằng các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

- Bất động sản không bị buộc phải bỏ dở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trong trường hợp bên A đem bán bất động sản mà đang bị vướng một trong những điều đã cam kết trên đây do đó đã gây thiệt hại cho bên B, bên A cam kết sẽ hoàn trả đủ ngay lập tức tiền bán cho bên B và sẽ bồi thường cho bên B theo thỏa thuận của hai bên. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì bên B có quyền khởi kiện ra Tòa án và bên A phải bồi thường cho bên B theo phán quyết của Tòa án.

Cam kết của bên B

- Đã xem xét rõ tình trạng hiện hữu của Bất động sản bao gồm cả giấy tờ chủ quyền bất động sản và bằng lòng nhận, đồng thời cam kết không khiếu nại gì.

- Tôn trọng mọi địa dịch thông hành cũ và mới theo quy định của pháp luật(nếu có).

Điều 7: Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết được thì được quyền đưa đến cơ quan Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập bằng văn bản và do hai bên ký tên.

- Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

              BÊN A                                                                                                          BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm: Cách soạn thảo hợp đồng tại đây!

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Luật sư Nguyễn Thị Mai

Luật sư Nguyễn Thị Mai

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-thi-mai Luật Sư Nguyễn Thị Mai là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân gia đình.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.27516 sec| 1069.453 kb