Mẫu biên bản bàn giao đất mới nhất

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 28/08/2021
view 256
comment-forum-solid 0
Biên bản bàn giao đất là biên bản được lập sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao hay bàn giao tài sản đất giữa hai bên, nhằm mục đích xác nhận việc việc chuyển đổi sở hữu tài sản đất .

1. Biên bản bàn giao đất

Biên bản bàn giao đất là biên bản được lập sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao hay bàn giao tài sản đất giữa hai bên. Biên bản bàn giao đất được viết nhằm mục đích xác nhận việc việc chuyển đổi sở hữu tài sản đất của hai bên sau khi đã thỏa thuận.

Trong biên bản này, chúng ta cần chú ý đến các mục cần thiết phải có như thông tin của hai bên giao nhận, bên chứng kiến và quan trọng nhất là thông tin tài sản gắn liền với nhà đất đang bàn giao. Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất (luật sư đất đai) của Công ty Luật TNHH Everest

2. Mẫu biên bản bàn giao đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẤT

Thực hiện Quyết định (công văn) số …. ngày….. của…… về việc…… Hôm nay, ngày … tháng … năm…., chúng tôi gồm:

Đại diện Bên giao: Ông (bà) …………………….................................................................................................

Chức vụ:……………………..................................................................................................................................

Đại diện bên nhận: Ông (bà) ……………………........................................................................................

Chức vụ:…………………….............................................................................................

 Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:

Ông (bà) ……………………............................................................................................. Chức vụ:……………………......................................................................................................

Ông (bà) …………………….............................................................................................. Chức vụ:…………………….................................................................................................

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại.......... (theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)

VỀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÁC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI NHÀ, ĐẤT

(i) Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

Tổng số ngôi nhà: .......... cái Diện tích xây dựng: ............ m2 Diện tích sàn: .............. m2 Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ........................................ Ngàn đồng Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .......................................Ngàn đồng Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:..................Ngàn đồng

Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác: Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ..........................................Ngàn đồng Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .......................................Ngàn đồng Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: .................Ngàn đồng

(ii) Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

Nhà số 1 (A...): Diện tích xây dựng: ....... m2 Diện tích sàn sử dụng: ........ m2 Cấp hạng nhà: ............. Số tầng: ........................ Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,… nhận bàn giao…): ................................................Ngàn đồng Năm xây dựng: ................. Năm cải tạo, sửa chữa lớn: ................. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ........................................ Ngàn đồng Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .................................... Ngàn đồng Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:...... ........ Ngàn đồng

Nhà số 2 (B...): .......................... Diện tích xây dựng: ........... m2 Diện tích sàn: .................... m2 Cấp hạng nhà: ............. Số tầng: ................. Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,… nhận bàn giao…): ................................................Ngàn đồng Năm xây dựng: ................. Năm cải tạo, sửa chữa lớn: ..................... Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ......... Ngàn đồng Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ........ Ngàn đồng Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ..........Ngàn đồng

Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân…) Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,… nhận bàn giao…): ..................................................................Ngàn đồng Năm xây dựng: ...................... Năm cải tạo, sửa chữa lớn: ................. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: .................................. Ngàn đồng Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .............................. Ngàn đồng Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ......... Ngàn đồng

Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (quạt trần, đèn điện, điều hoà..) Số lượng: ...... Cái Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ................................. Ngàn đồng Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ............................. Ngàn đồng Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ........ Ngàn đồng

VỀ ĐẤT

(i) Nguồn gốc đất: Cơ quan giao đất: ...................... Quyết định số: ..................... Bản đồ giao đất số: .....................Cơ quan lập bản đồ: ...................... Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........ ngày tháng năm Diện tích đất được giao: .......................m2 Giá trị quyền sử dụng đất: ...............................................Ngàn đồng

(ii) Hiện trạng đất khi bàn giao: Tổng diện tích khuôn viên: ...................m2 Tổng diện tích đất chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền ................................m2  Các đặc điểm riêng về khuôn viên đất cần lưu ý .................................................................................................................... ...................................................................................................................... .....................................................................................................................

CÁC HỒ SƠ VỀ NHÀ, ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN ĐẤT BÀN GIAO

Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc: Các giấy tờ pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,... Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ thiết kế hoàn công, bản vẽ thiết kế cải tạo nâng cấp nhà,.... Các giấy tờ khác liên quan đến nhà:

Các hồ sơ về đất: Các giấy tờ pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,.... Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt bằng khuôn viên đất, Trích lục bản đồ, toạ đồ vị trí đất,....  Các giấy tờ khác liên quan đến đất:

Các giấy tờ hồ sơ khác:

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định bàn giao của cấp có thẩm quyền) Tài sản thực hiện bàn giao:

STT Danh mục tài sản bàn giao Số lượng (cái) Giá trị tài sản bàn giao (ngàn đồng) Hiện trạng tài sản bàn giao
Theo sổ sách kế toán Theo thực tế đánh giá lại
Nguyên giá Giá trị còn lại Nguyên giá theo giá hiện hành Giá trị còn lại theo giá hiện hành Tỷ lệ còn lại % Ghi chú (mô tả tài sản bàn giao)
                 

Các hồ sơ về tài sản bàn giao: Ý kiến các bên giao nhận

Bên nhận: …............................................................................................................................ ...................................................................................................................................

Bên giao: …............................................................................................................................. ..................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký tên và đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (Ký tên và đóng dấu)

Đại diện các cơ quan chứng kiến

Đơn vị A (Ký và ghi rõ họ tên) Đơn vị B (Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn vị C (Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Dịch vụ đại diện theo ủy quyền giải quyết vụ việc về đất đai của Công ty Luật TNHH Everest

3. Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
2.78075 sec| 1043.281 kb