Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Bởi Huỳnh Thu Hương - 28/08/2021
view 3868
comment-forum-solid 0

Trong hoạt động giao nhận hàng hóa, tài sản, công cụ, vật liệu,… nói chung thì các bên thường sử dụng biên bản bàn giao nhận và trong hoạt động giao nhận quỹ tiền mặt cũng vậy, các bên phải sử dụng biên bản bàn giao quỹ tiền mặt. 

mẫu biên bản bàn giao mới nhất 

1- Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bàn giao quỹ tiền mặt, đặc biệt khi các bên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn. 

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được dùng để ghi nhận hoạt động giao nhận quỹ tiền mặt. Trong biên bản thể hiện các thông tin về bên giao, bên nhận tiền, thông tin về tiền giao nhận như loại tiền, trị giá,…

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý từ xa của Công ty Luật TNHH Everest

2- Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

[a] Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Thời gian bàn giao: từ ngày …… /……. /20… đến ngày ……. /…….. /20… (Ghi rõ thời gian bàn giao) BÊN GIAO: Ông/ Bà: …….. Bộ Phận: ……. (ghi tên của chủ thể tiến hành bàn giao) BÊN NHẬN: Ông/ Bà: …….. Bộ Phận: …… (ghi tên chủ thể nhận tiền ) NỘI DUNG BÀN GIAO TIỀN QUỸ

STT Loại tiền SL Thành tiền Ghi chú
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8 Tổng cộng      
9 Bằng chữ: …. (Ghi tổng cộng trị giá tiền mặt bàn giao)

BÀN GIAO KHÁC ……….(ghi tài sản, công cụ, vật bàn giao khác) Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Công ty.

DUYỆT PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ (ký tên) BÊN NHẬN (ký tên) BÊN GIAO (ký tên)

 

Tham khảo: mẫu biên bản bàn giao công việc

[b] Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……… tại ……Chúng tôi gồm: BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…… (Ghi theo Giấy Khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân)  Số chứng minh thư: …….. Ngày cấp: …….Nơi cấp: ….(Ghi theo Chứng minh nhân dân)

Hộ khẩu thường trú: ……(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Chỗ ở hiện tại:….. (ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, cũng ghi rõ ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):…….(Ghi theo Giấy Khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân) 

Số chứng minh thư: …….. Ngày cấp: ……..Nơi cấp: ….. (Ghi theo Chứng minh nhân dân)

Hộ khẩu thường trú: ….(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Chỗ ở hiện tại:…..(ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, cũng ghi rõ ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Căn cứ vào biên bản thoả thuận về việc phân chia tài sản số:…. được lập ngày…..tháng…..năm… tại …. Ông/Bà: ….

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: …….VNĐ (viết bằng chữ:…..).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BÊN GIAO TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:….(Ghi theo Giấy Khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân) 

Số chứng minh nhân dân: …. Ngày cấp: …..Nơi cấp: ….. (Ghi theo Chứng minh nhân dân)

Hộ khẩu thường trú: …..(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Chỗ ở hiện tại:….(ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, cũng ghi rõ ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ:….. ) theo thỏa thuận .

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt chính xác nhất được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt chính xác nhất có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư  vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn

Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.20138 sec| 1050.828 kb