Biên bản bàn giao nhà

0
13
hop-dong-dien-tu
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu Biên bản bàn giao nhà thường được sử dụng nhiều khi bàn giao nhà, cho thuê nhà. Biên bản kí kết giữa các bên nhằm tránh khỏi những rủi ro không đáng có trong tương lai.

mẫu biên bản bàn giao nhà
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Biên bản bàn giao nhà

Biên bản bàn giao nhà là văn bản được lập ra giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà khi hai bên bàn giao nhà. Biên bản được dùng để ghi nhận lại hoạt động bàn giao nhà cho thuê, trong biên bản thể hiện các nội dung như thông tin của các bên cho thuê, bên thuê nhà, các thông tin về căn nhà cho thuê

Xem thêm nội dung liên quan về biên bản bàn giao mặt bằng Tại đây

Mẫu biên bản bàn giao nhà

Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ 

SỐ:…….

Ngày……tháng……năm 20….

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

Đại diện: …………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………

Tài khoản số: …………………………………………………………………

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

Ông (bà):……………………………………………………………………. .

Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………….

Tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

Diện tích căn nhà:…………………………..

Tổng số phòng:………………………………

Khu phụ:………………………………………..

Thiết bị:…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

Bên giao đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên nhận đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên giao.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here