Mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể, thành lập hộ kinh doanh

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 23/06/2021
view 124
comment-forum-solid 0
Khi thành lập hộ kinh doanh (gia đình, cá thể) chúng ta cần phải làm hồ sơ, thủ tục đăng ký để được cấp phép kinh doanh. Một trong những hồ sơ quan trọng cần phải có là mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Dưới đây là mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo quy định của pháp luật và những điều lưu ý cần phải biết. Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Kinh doanh thành hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đăng ký thành lập. Nếu các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì cần uỷ quyền cho một thành viên trong gia đình làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh - người mà được các thành viên hộ gia đình uỷ quyền đại diện sẽ trở thành chủ hộ kinh doanh. Những trường hợp không cần đăng ký kinh doanh hộ cá thể: + Các cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông - lâm - ngư - nghiệp, làm muối + Các cá nhân, người bán hàng rong, quà vặt + Các cá nhân buôn chuyến, kinh doanh hàng lưu động + Các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm những gì?

Để đăng ký thành lập kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể, cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ như sau: – Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm: + Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có) + Ngành, nghề kinh doanh + Số vốn kinh doanh + Số lao động – Đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập thì cần có bản sao chứng minh thư của các cá nhân tham gia và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh. – Hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà giữa chủ nhà và chủ hộ kinh doanh phải được ký trực tiếp, không thông qua trung gian và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sao y chứng thực. – 02 bản sao y công chứng chứng minh thư nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình cùng góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có). – Các chứng chỉ bằng cấp đối với ngành nghề có điều kiện (sao y bản công chứng). Nộp hồ sơ tại: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đặt trụ sở chính.

Quy trình thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể 

Để hoàn tất thủ tục, hồ sơ giấy phép kinh doanh, thành lập hộ kinh doanh cá thể, cần đi theo trình tự các bước như sau:
Bước 1:
Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh họ cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm hộ kinh doanh cá thể.
Bước 2:
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể cho hộ kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây: – Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề bị cấm kinh doanh. – Tên hộ kinh doanh cá thể dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp. – Nộp đầy đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Kính gửi(Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …...................... Giới tính: ......................

Sinh ngày: …/…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ......................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................

Ngày cấp: …/…./…….. Nơi cấp: ................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................

Ngày cấp: …/…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ..................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ......................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................

Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ........................................

Email: ………………………………………. Website: ................................

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ..................................

Email: …………………………………………… Website: ...........................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ..........................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số(bằng số; VNĐ): ...............................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cá thể cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

Các giấy tờ gửi kèm: - ……………… - ……………… - ………………. ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH (Ký và ghi họ tên)
Trân trọng.
Trên đây là mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể, Công ty Luật TNHH Everest gửi đến các bạn đọc. Mọi người có thể tham khảo: Chi tiết về thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình.

Những đặc điểm kinh doanh cần phải lưu ý khi đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể

1. Tên gọi của hộ kinh doanh (Điều 73, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp):

Khi đăng ký kinh doanh, trên giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh cần lựa chọn tên gọi cho cơ sở kinh doanh của mình. Việc chọn lựa cần tuân thủ theo thủ tục và theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
  • Mỗi hộ kinh doanh sẽ đăng ký kinh doanh với một tên gọi riêng, được hình thành từ hai thành tố: Loại hình "hộ kinh doanh" và tên riêng của hộ kinh doanh.
- Tên riêng kinh doanh được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. - Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. - Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh của mình. - Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

2. Ngành, nghề kinh doanh: được phép kinh doanh và không được phép  kinh doanh 

Ngành, nghề kinh doanh được ghi trên Giấy phép đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể là các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật được phép kinh doanh, không thuộc các trường hợp bị cấm kinh doanh. ♦ Những ngành nghề được phép kinh doanh bao gồm: - Hộ kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể được phép kinh doanh các ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề theo quy định. Trường hợp hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, địa điểm kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh (ubnd tỉnh), thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. - Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Hộ kinh doanh cá thể được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình đang hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. ♦ Những ngành nghề bị luật pháp cấm kinh doanh bao gồm: + Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật Đầu tư; + Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật Đầu tư; + Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật Đầu tư; + Kinh doanh mại dâm;
+ Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; + Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; + Kinh doanh pháo nổ.

3. Cách điền Giấy Đề nghị đăng ký ngành nghề kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Các cá nhân khi đủ 18 tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự hoặc nhóm cá nhân, hộ gia đình mà các thành viên đủ từ 18 tuổi trở lên thì được phép đăng ký kinh doanh hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể. Khi điền vào mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh thì cần lưu ý những bổ sung sau:
  • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: Tích chọn vào 1 trong các ô (cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình) và đánh dấu X thích hợp.
  • Danh sách nhóm người tham gia thành lập hộ kinh doanh: Chỉ kê khai lên giấy khi hộ kinh doanh được thành lập bởi nhóm cá nhân.
  • Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh phù hợp để điền vào giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Đối với những ngành nghề kinh doanh, đầu tư có điều kiện thì hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định.
  • Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp và ghi rõ họ tên vào phần Đại diện hộ kinh doanh trên giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng thủ tục.

Quyền, nghĩa vụ khi thành lập hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh

Trả lời: Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh tại Điều 67 Nghị định số 78/2015NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cụ thể như sau: "Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh. 1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này. 2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân. 3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại".
Xem thêm:  Đăng ký kinh doanh – Muốn thành lập doanh nghiệp hãy đọc ngay!

Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến thành lập hộ kinh doanh cá thể

Câu hỏi 1. Một người có thể thành lập nhiều hộ kinh doanh cá thể không? Trả lời: Mỗi người chỉ được kinh doanh thành lập 01 hộ kinh doanh cá thể xét trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, hộ kinh doanh được phép kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải đăng ký một địa điểm làm trụ sở chính. Câu hỏi 2. Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn VAT khấu trừ không? Trả lời: Không. Hộ kinh doanh không được phép sử dụng hoá đơn đỏ (hoá đơn VAT) được quy định tại chương VIII Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Như vậy, hoạt động kinh doanh hộ cá thể chỉ có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng trực tiếp. Câu hỏi 3: Ai có quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể? Trả lời:
  • Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Hộ gia đình có hộ khẩu hợp pháp tại Việt Nam cử chủ hộ là người đứng đầu đăng ký hộ kinh doanh.
Câu hỏi 4. Không có hộ khẩu tại nơi đăng ký hộ kinh doanh có đăng ký được không? Trả lời: Không cần có hộ khẩu tại nơi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, bạn vẫn có thể thành lập hộ kinh doanh bình thường, miễn là chứng minh được có quyền sử dụng địa điểm thành lập hộ kinh doanh hợp pháp: hợp đồng thuê, mượn nhà và giấy tờ công chứng nhà đất thuê. Câu hỏi 5. Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không? Trả lời: Hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh không có tư cách pháp nhân. Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản dân sự của mình trước hoạt động kinh doanh của hộ cá thể. Câu hỏi 6. Hộ kinh doanh phải nộp các loại thuế gì? Trả lời: Hộ kinh doanh phải nộp các loại thuế sau: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí môn bài. Câu hỏi 7. Hộ kinh doanh có quyền đăng ký nhãn hiệu không? Trả lời: Hộ kinh doanh có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:
  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18264 sec| 1070.867 kb