Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 28/06/2021
view 228
comment-forum-solid 0

Bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong công ty như: Giám đốc công ty, tổng giám đốc công ty... cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp. Vậy quy định của pháp luật về bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh 1 thành viên,giám đốc công ty tnhh 2 thành viên và công ty cổ phần được quy định như thế nào?

chịu thuế suất

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Giám đốc, tổng giám đốc là gì?

Giám đốc, tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tùy theo lĩnh vực hoạt động, quy mô của công ty mà có sự bổ nhiệm số lượng giám đốc trong công ty, một số chức danh giám đốc trong các doanh nghiệp Việt Nam như sau:

 • Giám đốc quản lý: vị trí này thường do chủ tịch công ty tuyển dụng vào.
 • Giám đốc điều hành (CEO): giám sát các bộ phận công ty như tài chính, tiếp thị, sản xuất.
 • Giám đốc không điều hành.
 • Giám đốc tài chính có trách nhiệm giám sát toàn bộ bộ phận tài chính của doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc được quy định như thế nào?

(i) Tiêu chuẩn của giám đốc/tổng giám đốc công ty?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại mục 1 trên đây, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

(ii) Trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

 • Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc. Và người quản lý khác theo Điều lệ công ty
 • Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty. Trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị

Quyết định bổ nhiệm cần được lập thành văn bản và lưu lại.

Xem thêm: Quyết định bổ nhiệm - Những vấn đề phải biết !

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc

CÔNG TY …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/..../QĐ-GĐ ....., ngày..., tháng...., năm ....
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (V/v Bổ nhiệm Giám đốc)

CÔNG TY ....

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty ………………………..;

Căn cứ yêu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty ………………………………;

Xét năng lực của ông/bà ………………………………..;.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: …………………..........………..Giới tính:..........................

Sinh ngày:………………..Dân tộc:............  Quốc tịch: ..........

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………do công an........ cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.…………………..........................................……

Chỗ ở hiện tại:.…………….............................................................…

Giữ chức vụ: Giám đốc/tổng giám đốc công ty...

Điều 2. Ông/Bà ………… có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như Điều 3

Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/kế toán

Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc

Bạn đang tìm mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị? Đây là một trong những bài văn mẫu rất quan trọng. Vì vậy, để tránh mắc phải sai sót, bạn cần chuẩn bị bảng quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trong quá trình hoạt động có nhiều trường hợp công ty cần đưa ra quyết định bổ nhiệm, như: Giám đốc, Tổng giám đốc đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị ủy quyền Hội đồng quản trị của công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm giám đốc tổng giám đốc, kế toán trưởng và các nhân sự quản lý khác theo quy định của điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một người bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Kiểm soát viên công ty. Một số câu hỏi gửi đến công ty Quyết định bổ nhiệm giám đốc như thể nào khi thành lập công ty? câu hỏi về Mẫu quyết định đào tạo tiếng nhật, tiếng anh cập nhật đến ngày bao nhiêu? Mẫu quyết định thành lập trưởng phòng trung tâm tiếng anh nước ngoài như thế nào?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21517 sec| 1023.094 kb