Quyết định/Bổ nhiệm trưởng phòng- Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 28/06/2021
view 275
comment-forum-solid 0

Dưới góc độ quản lý, việc bổ nhiệm trưởng phòng trong các công ty thường chưa được xem xét một cách kỹ lưỡng và khoa học. Vậy quyết định bổ nhiệm trưởng phòng như thế nào?

Thừa kế quyền Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trưởng phòng là gì?

Trưởng phòng của công ty là người đứng đầu phụ trách chuyên môn hoặc có trách nhiệm quản lý một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty hoặc doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm trưởng phòng có thể do Chủ tịch hộ đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, hoặc các phó giám đốc bổ nhiệm dựa trên quy định của điều lệ hoạt động doanh nghiệp hoặc các quy chế tổ chức, quản lý, lãnh đạo điều hành do công ty ban hành.

Trong mỗi công ty việc bổ nhiệm trưởng phòng có ý nghĩa riêng dưới góc độ quản lý hoặc phân cấp lãnh đạo, trưởng phòng thông thường là người gần nhất với nhân viên họ hiểu rõ tính chất chông việc và những vấn đề vướng mắc trong nội bộ doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức công ty rõ ràng được phân công trách nhiệm cụ thể đưới cấp trưởng phòng sẽ là động lực để thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng phòng được quy định thế nào?

Tùy từng doanh nghiệp sẽ có các quy định riêng dành cho vị trí trưởng phòng, tuy nhiên, đối với các vị trí trưởng phòng ở các bộ phận cơ quan hành chính nhà nước, cần có các yếu tố cơ bản sau:

(i) Phẩm chất:

Tận tụy phục vụ, có tinh thần trách nhiệm, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có ý thức tổ chức kỷ luật, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt. Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, dân chủ, quy tụ được mọi người và được đồng nghiệp, tập thể tín nhiệm.

(ii) Năng lực
 • Có năng lực tham mưu, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
 • Có khả năng và kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, chuyên ngành được giao.
(iii) Hiểu biết
 • Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quan điểm của ngành Y tế, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao để vận dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo của đơn vị.
 • Nắm chắc kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, về nghiệp vụ quản lý, tổ chức triển khai tại cơ sở.
 • Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu vực và hội nhập quốc tế.
(iv) Các điều kiện khác
 • Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Đối với cấp lãnh đạo đơn vị, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ; đối với cấp khoa, phòng và tương đương tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không nên quá 50 tuổi đối với nam và không nên quá 45 tuổi đối với nữ để có cơ sở tạo nguồn quy hoạch lâu dài đối với cấp lãnh đạo đơn vị.
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất là 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức (trình độ quy định cụ thể ở từng chức danh).
 • Đối với cán bộ được xem xét bổ nhiệm cấp trưởng hoặc phó của đơn vị phải là cán bộ đã kinh qua công tác lãnh đạo, quản lý từ Trưởng, Phó Trưởng khoa, phòng hoặc tương đương chuyên viên chính trở lên thời gian ít nhất là 01 năm

Xem thêm: Quyết định bổ nhiệm - Những vấn đề phải biết !

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

CÔNG TY …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/..../QĐ-GĐ ....., ngày..., tháng...., năm ....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………;

Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……..……………………...;

Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số …………………………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………

Giữ chức vụ trưởng phòng………….. của công ty, phụ trách chuyên môn ………….……………

Điều 2. Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3. Ông/bà ………………………, các ông/bà và Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận: Như Điều 3;Lưu CT. T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Chủ tịch HĐQT (ký tên)
 

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/kế toán

Mẫu quyết định-quyết định bổ nhiệm, trưởng phòng chuyên môn là mẫu quyết định của ai?

Việc quyết định bổ nhiệm trưởng phòn chuyên môn là mẫu quyết định của ban lãnh đạo của đơn vị cơ quan doanh nghiệp lập ra để ưuyết định và bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng vì thế khi bổ nhiệm trưởng phòng theo luật lêj bạn phải tạo được niềm tin cho người tuyển bạn nắm rõ thông tiin để có thể được bổ nhiệm dễ hơn. Hỏi đáp pháp luật về vấn đề bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn, Tìm việc làm tiếng anh, tiếng nhật trung tâm việc làm nào? Đánh giá đề nghị bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Giám đốc quyết định thành lập công ty như thế nào?

Giấy quyết định thành lập là văn bản để các thành viên đầu tư thành lập doanh nghiệp, nội dung bao gồm phần vốn góp của thành viên, phần vốn góp, tài sản góp vốn, tỷ lệ vốn góp, loại hình doanh nghiệp, tổ chức, công ty và các thông tin khác. Tên, trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, ngành, nghề kinh doanh ... Nếu nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu công ty là tổ chức chứ không phải cá nhân và nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần, theo Lệnh số 78 năm 2015 của chính phủ, khi bạn muốn thành lập phải kèm theo hồ sơ Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.24322 sec| 1022.531 kb