Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 30/06/2021
view 199
comment-forum-solid 0

Hợp đồng mua bán hàng hóa  ngày càng thông dụng trong thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp. Những điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng mua bán hàng hóa rất hữu ích cho các doanh nghiệp. Nếu không, doanh nghiệp có thể gặp nhiều rủi ro pháp lý...

Hợp đồng mua bán hàng hóa cần lưu ý điều gì?           Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thứ nhất: Về chủ thể hợp đồng.

Các thông tin về chủ thể trong hợp đồng phải được thể hiện một cách đầy đủ, có tính xác thực.

Chủ thể hợp đồng có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Với chủ thể là cá nhân, thì phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật để tham gia vào quan hệ mua bán.

Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, một bên chủ thể có thể là thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài, nên việc xác định tư cách chủ thể của hợp đồng sẽ phụ thuộc vào pháp luật của Quốc gia nơi chủ thể đó đăng ký.

Người ký kết hợp đồng phải là người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp, mà thông thường là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng, thì trước khi chính thức ký kết, các bên nên có một bộ hồ sơ pháp lý của mỗi bên chủ thể, trong đó lấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp làm cơ sở để xác định người có thẩm quyền ký kết hợp đồng. Nếu một bên ký kết ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần có giấy ủy quyền có hiệu lực kẹp cùng với bản hợp đồng.

Thứ hai: Về đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là hàng hóa. Do vậy, cần có sự mô tả một cách chi tiết, rõ ràng và đầy đủ về hàng hóa. Các thông tin cần mô tả gồm tối thiểu các thông tin như: Số lượng, chủng loại, quy cách, yêu cầu bảo quản, tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn ….

Đối với những loại hàng hóa đặc biệt, thì hợp đồng mua bán có thể ghi trực tiếp hoặc tách riêng một phụ lục để mô tả về hàng hóa đó. Nếu hàng hóa thông thường, thì có thể ghi ngắn gọn hơn và dẫn chiếu tới những thông lệ mua bán mà hai bên đã xác lập trước đó.

Trong trường hợp bên bán chỉ là trung gian thương mại (nhà nhập khẩu hay nhà phân phối), thì hợp đồng cần có những quy định ràng buộc nghĩa vụ của bên bán về quyền sở hữu, cơ chế chịu trách nhiệm và trách nhiệm về chất lượng sau khi giao hàng

Thứ ba: Về giá cả hợp đồng, phương thức và thời gian thanh toán

Giá cả hợp đồng do các bên tự do thỏa thuận và ghi nhận và hợp đồng. Các bên có thể tách điều khoản về giá cả thành một phụ lục riêng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa cần làm rõ được các yếu tố cấu thành trong giá bán đã bao gồm các chi phí phát sinh (như chi phí giao hàng, bảo hiểm, thuế …….) hay chưa. Kinh nghiệm mà các Luật sư giải quyết tranh chấp của chúng tôi đã chỉ ra rằng, các tranh chấp về giá thường xuất phát từ việc các bên chỉ ghi nhận một cách chung chung về giá mà không làm rõ các yếu tố cấu thành của giá.

Hợp đồng cũng cần có các quy định cụ thể về phương thức và thời gian thanh toán để đảm bảo rằng, bên mua sẽ có nghĩa vụ thanh toán một cách đầy đủ, đúng hạn. Quy định này còn là cơ sở để xác định nghĩa vụ thanh toán khoản tiền phạt trả chậm trong trường hợp vi phạm.

Thứ tư: Về thời điểm chuyển giao quyền sở hữu và chuyển giao rủi ro

Chuyển giao quyền sở hữu là nội dung quan trọng nhất trong hợp đồng mua bán hàng hóa, nhưng lại thường bị bỏ quên. Điều khoản về chuyển giao quyền sở hữu và chuyển giao rủi ro là những nội cứng nhất thiết phải quy định.

Về vấn đề này, cần lưu ý một số quy định của pháp luật tại Điều 238 Bộ Luật dân sự năm 2015 Điều 161 Bộ Luật Dân sự năm 2015

Thứ nhất: Nếu trong hợp đồng mua bán hàng hóa có quy định về thời điểm chuyển giao quyền sở hữu thì thời điểm chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa thực hiện theo thỏa thuận của các bên.

Thứ hai: Nếu trong hợp đồng mua bán hàng hóa không có quy định, thì thời điểm chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa sẽ là thời điểm tài sản được chuyển giao, tức là thời điểm mà bên mua hoặc đại diện hợp pháp của bên mua nhận được tài sản từ bên bán.

Thứ năm: Về bảo hành hàng hóa

Điều 446 Bộ Luật dân sự 2015 quy định “Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật”.

Các bên có thể thỏa thuận về thời hạn bảo hành đối với hầu hết các loại hàng hóa. Tuy nhiên, một số loại hàng hóa (như nhà ở, công trình xây dựng …) thì thời hạn bảo hành được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Do đó, các bên nên kiểm tra kỹ quy định của pháp luật và thông lệ của thị trường để đưa ra các quy định về bảo hành một cách hợp lý.

Thứ sáu: Các rủi ro

(i) Hủy hợp đồng do vi phạm giao hàng.

Giao hàng thiếu số lượng: bên bán phải giao tiếp phần còn thiếu theo yêu cầu của bên mua, mặt khác bên bán có thể phải chịu rủi ro khi bên mua có thể hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Khi giao hàng dư số lượng : bên mua có thể từ chối nhận số hàng như vậy bên bán sẽ chịu chi phí vận chuyển khi đưa hàng về.

Giao hàng không đồng bộ: bên bán phải thay thế số hàng không đồng bộ cho bên mua. Trường hợp bên bán đã nhận tiền hàng thì phải trả lãi đối với số tiền đã nhận trong thời gian giao hàng thay thế và phải chịu bồi thường thiệt hại nếu hai bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Giao hàng không đúng chủng loại: bên bán phải chịu rủi ro khi bên mua hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp hàng hóa  bao gồm nhiều chủng loại, bên  bán không giao đúng thỏa thuận hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại hàng hóa đó.

(ii) Tranh chấp về thanh toán do không rõ quy định.

Bên bán thường chỉ quy định đơn giản là đưa ra giá, phương thức thanh toán là chuyển khổng hay tiền mặt, số lần thanh toán. Để tránh tranh chấp không đáng có, bên bán nên quy định nội dung này trong hợp đồng mua bán như:

Giá của từng loại hàng hóa, , giá bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,…

Phương thức thanh toán: số tài khoản ngân hàng giao dịch, phí chuyển khoản, lãi suất trả chậm,…

Trường hợp không có thỏa thuận về giá và phương thức thanh toán, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Biến động giá sẽ theo giá trị trường lại thời điểm thanh toán

Phương thức thanh toán đưuọc xac định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng ( thới điểm giao hàng, thời điểm bên mua xuất trình đầy đủ bộ hóa đơn chứng từ…)

Bạn có thể tham khảo xử lý vi phạm mua bán hàng hóa

(iii) Sự kiện bất khả kháng

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng dẫn đến vi phạm hợp đồng hay hợp đồng không thực hiện được. Một bên đương sự không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất cứ bộ phận nào khi chứng minh được rằng:

  • Việc không thực hiện là do một khó khăn trở ngại xảy ra ngoài sự kiểm soát của mình.
  • Họ đã không thể trù liệu được trở ngại và tác động của nó đối với khả năng thực hiện hợp đồng một cách hợp lý vào lúc ký kết.
  • Họ đã không thể né tránh hoặc khắc phục nó hay ít nhất tác động của nó một cách hợp lý.

Với cách hiểu như vậy, các trường hợp bất khả kháng có thể bao gồm: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công, sự thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước…Tuy nhiên, để được áp dụng miễn trừ do sự kiện bất khả kháng thì bên có hành vi vi phạm phải chứng minh được sự cố dẫn đến vi phạm hợp đồng đã thỏa mãn cả 3 điều kiện trên.  

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, các bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được tính thêm một thời gian bằng thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng cộng với thời gian hợp lý để khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 296, Luật thương mại năm 2005.

Xem thêm: Tất tần tật vấn đề phải biết về hợp đồng mua bán hàng hóa

Nếu bạn muốn tham khảo về kiến thức thương mai, hãy tham khảo tại:

Danh mục: Tư vấn Thương mại - Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.17998 sec| 1039.039 kb