Thay đổi vốn điều lệ trong doanh nghiệp - tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bởi Huỳnh Thu Hương - 22/06/2021
view 266
comment-forum-solid 0
Trong quá trình sản xuất kinh doanh , các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ . Vậy, nếu tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, thì hồ sơ để tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?  Điều kiện ra sao? Phương thức giải quyết Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thay đổi vốn điều lệ - tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Nếu bạn chưa hiểu rõ về vốn điều lệ của công ty, hãy tham khảo bài viết: Vốn điều lệ của công ty

Các trường hợp tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

i. Tăng vốn Công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 , để tăng vốn điều lệ, công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động. Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các trường hợp sau đây:

 •  Chào bán cho các cổ đông hiện hữu
 •   Chào bán cổ phần riêng lẻ.
 •  Chào bán ra công chúng;
 •  Công ty mua lại cổ phần đã phát hành;
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

ii. Tăng  vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty có quyền tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 •   Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn;
 •  Chủ sở hữu huy động thêm vốn góp của người khác;

iii. Tăng vốn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

 •   Tăng vốn góp của thành viên;
 •   Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

iv. Tăng vốn công ty hợp danh

Vốn điều lệ của công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản mà thành viên hợp danh và thành viên góp vốn góp hoặc cam kết góp tại thời điểm đăng ký hành lập doanh nghiệp.

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện nay, công ty hợp danh có thể tăng vốn điều lệ có thể thực hiện theo một trong 2 trường hợp sau:

 • Các thành viên trong công ty góp thêm vốn. Thành viên hợp danh cũng như các thành viên góp vốn trong công ty. Mỗi thành viên sẽ phải tự bỏ thêm tài sản của mình để công ty tăng vốn.
 • Tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty sẽ tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn. 

Các trường hợp giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Căn cứ theo khoản 3 Điều 68 , Luật doanh nghiệp năm 2020 giảm vốn điều lệ được quy định như sau : 

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

"a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp . Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này."

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ trong doanh nghiệp

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cần có những giấy tờ sau:  (i) Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh (ii) Quyết định tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông (iii) Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Hội đồng cổ đông (iv) Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới) (v) Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới (vi) Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên: 

Để tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần có những giấy tờ sau: (i) Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh (ii) Quyết định tăng vốn của Hội đồng thành viên (iii) Biên bản họp của Hội đồng thành viên (iv) Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới) (v) Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới (vi) Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

Hồ sơ giảm vốn điều lệ 

 • Hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần 

Căn cứ khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:

(i)  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ.

(iv) Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ.

(v) Báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

(vi) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Đó là của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014.

(vii) Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

(viii) Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư.Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; – Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Xem thêm: Công ty cổ phần – Lưu ý khi giảm vốn điều lệ
 • Hồ sơ, thủ tục giảm vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên 

Hồ sơ giảm vốn được quy định tại điều 51 của nghị định 01/2021/NĐ-CP gồm: - Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thông báo về việc giảm vốn - Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ Xem thêm: Giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.21850 sec| 1058.461 kb