Biên bản bàn giao hồ sơ

Bởi Huỳnh Thu Hương - 28/08/2021
view 238
comment-forum-solid 0

Trong quá trình làm việc khi bàn giao lại cho người khác một vấn đề nào đó như tài sản, công việc, hồ sơ, hàng hóa,… rất cần thiết. Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng biên bản bàn giao dùng chứng minh cho các sự kiện thực tế đã xảy ra, làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề nảy sinh sau này.

mẫu biên bản bàn giao mới nhất Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Biên bản bàn giao hồ sơ

Biên bản bàn giao hồ sơ được sử dụng cho các bạn đang chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, chứng từ là loại văn bản được thực hiện để xác nhận việc bàn giao các loại tài liệu, hồ sơ, giấy tờ, chứng từ giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hoá, tư vấn, giám sát, thi công... được sử dụng cho các bạn đang chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác.

Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu sẽ giúp cho các bộ phận liên quan tiếp quản công việc còn đang dang dở của bạn một cách dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của cơ quan, doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Xem thêm thông tin mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Mẫu biên bản giao hồ sơ

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU, DỮ LIỆU

Vào hồi......giờ......ngày ……/……/……… tại................................................... Chúng tôi gồm: Đại diện bên giao Ông (Bà)........................................................................ Chức vụ:...................................... Ông (Bà)........................................................................ Chức vụ:..................................... Đại diện bên nhận Ông (Bà)........................................................................ Chức vụ:...................................... Ông (Bà)........................................................................ Chức vụ:...................................... Tiến hành giao, nhận các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau đây: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. Việc giao nhận kết thúc hồi.....giờ.....ngày ……/……/……… Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản lập thành......bản có nội dung và giá trị như nhau; mỗi bên giữ 01 bản./.  

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty.................................. Chúng tôi gồm có: ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO: Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: … Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: … Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: … Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: … NGƯỜI BÀN GIAO: Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: … Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau: (i) BÀN GIAO CÔNG VIỆC:
TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2
(ii) BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:
TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.06492 sec| 1010.43 kb