Biên bản họp hội đồng thành viên được quy định thế nào?

Bởi Nguyễn Hồng Thuý - 15/12/2020
view 162
comment-forum-solid 0

Các công ty có hội đồng thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty TNHH hay Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên.

Công ty tnhh một thành viên do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ. Có hội đồng thành viên khi chủ sở hữu là tổ chức thành lập.

Công ty tnhh hai thành viên trở lên có từ 2 đến 50 thành viên góp vốn thành lập. Các thành viên góp vốn là hội đồng thành viên.

Công ty hợp danh có hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên hợp lại.

Hội đồng thành viên là gì

Hội đồng thành viên mỗi loại công ty về bản chất không giống nhau.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm tất cả các thành viên công ty. Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

Đối với công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên là cơ quan do chủ sở hữu là tổ chức bổ nhiệm.

Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần. Họp hội đồng thành viên có thể diễn ra theo định kỳ hoặc họp theo yêu cầu của các chủ thể pháp luật quy định. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với công ty hợp danh

Tất cả thành viên bao gồm: Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn hợp lại thành Hội đồng thành viên.

ghi ngành nghề Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn: công ty TNHH một thành viên lẫn công ty TNHH hai thành viên trở lên biên bản phải có các nội dung chủ yếu:

Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp. Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp;

Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

Các quyết định được thông qua;

Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp.

Đối với công ty hợp danh

Nội dung biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

Mục đích, chương trình và nội dung họp;

Thời gian, địa điểm họp;

Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp;

Các ý kiến của thành viên dự họp;

Các nghị quyết được thông qua, số thành viên tán thành và nội dung cơ bản của các nghị quyết đó;

Họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Nguyễn Hồng Thuý

Nguyễn Hồng Thuý

https://luatcongty.vn Nguyễn Hồng Thúy một cô gái nhiệt tình, vui vẻ và yêu đời. Có niềm đam mê với việc viết lách, thích tìm hiểu, phân tích các vấn đề pháp lý khác nhau để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. Vì vậy rất mong muốn được chia sẽ những kiến thức mà mình học hỏi và tìm hiểu đến bạn đọc. Các bài viết của Thúy trên website luatcongty.vn là những kiến thức mà Thúy muốn chia sẻ đến mọi người

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.24487 sec| 977.391 kb