các hàm tính toán trong excel

Bởi Phạm Nguyễn Phi Yến - 08/03/2022
view 525
comment-forum-solid 0
Các tính năng cơ bản trong Excel giúp bạn thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu khi bạn học tập và làm việc. Hãy cùng tìm hiểu các hàm tính toán trong excel với bài viết này nhé! các hàm tính toán trong excel các hàm tính toán trong excel

Các hàm tính toán trong excel thường dùng

Hàm SUM

Hàm SUM được dùng để tính tổng tất cả các giá trị trong một phạm vi dữ liệu. Nói cách khác, SUM chịu trách nhiệm tính tổng giá trị số hoặc phạm vi số trong ô bạn muốn tính. Cú pháp: = SUM (Number1, Number2, Number3) Trong đó: Number1, Number2, Number3: Giá trị của các số hạng cần tính tổng Kết quả của hàm SUM là tổng các số hạng đã được chọn. Ví dụ: = SUM (20,40,60) có thể hiểu là tổng các số hạng này cho ra kết quả có giá trị là 120. Quan tâm về chủ đề này, click vào: tự học excel tổng các giá trị Ví dụ: Để tính tổng các giá trị trong phạm vi A1 đến A3, ta sử dụng công thức sau: = SUM (A1: A3) cho kết quả là 120. tổng các giá trị trong dãy

Hàm MIN / MAX

Hàm MIN / MAX được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất trên dữ liệu vùng hoặc toàn bộ bảng. Cú pháp: = MIN (Number1, Number2, ...) Với: Number1, Number2: Giá trị để so sánh Kết quả trả về giá trị nhỏ nhất trong phạm vi dữ liệu. Ví dụ: Giá trị nhỏ trong lớp dữ liệu Trong ví dụ này, bạn có công thức = MIN (A2: C5) và bạn nhận được kết quả 25, đây là giá trị nhỏ nhất bạn có thể tìm thấy. Tham khảo thêm: tin học văn phòng Tìm giá trị nhỏ nhất trong bảng dữ liệu Cú pháp: = MAX (Number1, Number2, ...) Trong đó: Number1, Number2: Giá trị để so sánh Kết quả Trả về giá trị lớn nhất trong phạm vi dữ liệu của vùng dữ liệu ví dụ: Công thức là = MAX (A2: C5) và kết quả là 89, là giá trị lớn nhất cần tìm. Tìm giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu

Hàm COUNT / COUNTA

Hàm COUNT được sử dụng để đếm số ô có chứa số trong phạm vi dữ liệu Cú pháp: = COUNT (Value1, ...) Trong đó: Value1, ...: Đề cập đến ô hoặc phạm vi mà bạn muốn đếm số. Phạm vi là một số và công thức trong ví dụ này là = COUNT (A2: C5). Kết quả là tổng số ô chứa số. Đếm giá trị là số trong vùng dữ liệu COUNTA được sử dụng để đếm các ô không trống trong một phạm vi dữ liệu cụ thể. Cú pháp: =COUNTA(Value1,...) Với: Value1,...: Là những ô cần đếm hoặc một vùng cần đếm. Số ô tối đa có thể đếm là 255 (với Excel từ 2007 về sau) và tối đa 30 (với Excel từ 2003 về trước) Ví dụ: Đếm số lượng ký tự là số trong bảng bên dưới, ta có công thức =COUNTA(A2:C5). Kết quả đạt được là số lượng ô có chứa kí tự hoặc số. Đếm số lượng ô không trống trong một vùng dữ liệu

Hàm ODD/EVEN

Hàm ODD là hàm trả về số được làm tròn lên số nguyên lẻ gần nhất. Cú pháp: = ODD (number) Với number: Bắt buộc có, giá trị cần làm tròn. Ví dụ: Làm tròn 4,6 đến số nguyên lẻ gần nhất cho kết quả là 5. Trả về số nguyên lẻ gần nhất Hàm EVEN: trả về một số được làm tròn đến số chẵn gần nhất. Cú pháp: = EVEN (number) Trong đó: number: Bắt buộc, giá trị cần làm tròn Ví dụ: Làm tròn 53,4 đến số chẵn gần nhất cho ta 54. Làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất

Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE được sử dụng để tính toán phạm vi số trung bình trong một trang tính. Cú pháp: = AVERAGE (number1, number2,…) Trong đó: number1 (bắt buộc): Số đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trung bình. number2, ... (tùy chọn): Số bổ sung, tham chiếu ô hoặc phạm vi bạn muốn có giá trị trung bình lên đến 255. Ví dụ: Tính mức lương trung bình bằng cách sử dụng thông tin bên dưới. Công thức là = AVERAGE (C3: C8). ) nhận lương trung bình trong 6 tháng. Giá trị trung bình của vùng dữ liệu

Cách tính tổng trong excel nhanh nhất

Cách tính tổng các cột "nhanh như chớp" trong Excel với một cú nhấp chuột

Bạn chỉ cần chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn tính tổng. Kết quả sau đó được hiển thị bên dưới thanh trạng thái. Tính tổng bằng nhấp chuột

Cách nhanh chóng tính tổng các cột bằng phím tắt Alt và +

Bước 1: Nhấn vào ô mà bạn muốn tính tổng Sử dụng phía tắt Alt và + Bước 2: Sau đó, chọn tổ hợp phím Alt và phím “+” Khi bạn nhấn tổ hợp phím này, công thức tính tổng cho phạm vi dữ liệu sẽ tự động xuất hiện trong ô này. Sử dụng phía tắt Alt và + Bước 3: Cuối cùng nhấn Enter để hiển thị kết quả. Sử dụng phía tắt Alt và +

Tính tổng cột trong Excel bằng cách sử dụng hàm SUM

Bước 1: Chọn ô mà bạn muốn hiển thị tổng Sử dụng hàm SUM Bước 2: Nhập =SUM ( Sử dụng hàm SUM Bước 3: Bôi đen vùng dữ liệu mà bạn muốn tính tổng Lưu ý: Bạn có thể nhập thủ công nếu vùng dữ liệu lớn. Ví dụ: = SUM (B2: B2000). Bôi vùng dữ liệu Bước 4: Nhấn Enter để xem kết quả Sử dụng hàm SUM

Cách sử dụng AutoSum để tính tổng các cột trong Excel

Bước 1: Nhấp vào ô trống đầu tiên dưới cột để tính tổng Sử dụng AutoSum Bước 2: Vào Tab Home => Edit Group => Chọn AutoSum Sử dụng AutoSum Bước 3: Excel tự động thêm hàm SUM và chọn phạm vi dữ liệu với số cột Sử dụng AutoSum Bước 4: Nhấn Enter để xem tổng số Sử dụng AutoSum

Cách sử dụng AutoSum để tính tổng các hàng trong Excel

Bước 1: Đánh dấu các cột để tính tổng. Sử dụng AutoSum để tính tổng hàng trong Excel Bước 2: Vào Tab Home => Edit Group => Chọn AutoSum. Sử dụng AutoSum để tính tổng hàng trong Excel Bước 3: Excel tự động thêm và trả về kết quả. Sử dụng AutoSum để tính tổng hàng trong Excel

Cách tính tổng các ô được lọc theo Subtotal trong Excel

Bước 1: Chọn hàng tiêu đề bảng lọc bằng Subtotal Bước 2. Vào tab trang chủ => Editing group => Sort & Filter => Chọn Filter lọc bằng Subtotal Bước 3. Chọn mũi tên bên cạnh tiêu đề và chọn một giá trị để lọc. lọc bằng Subtotal Bước 4. Nhấn Enter để lọc bảng. lọc bằng Subtotal Sau đó tính tổng tương tự như 5 phương pháp trên.

Cách chuyển đổi dữ liệu sang bảng excel để có được 7 cột tổng

Bước 1: Nhấn Ctrl + T để định dạng vùng dữ liệu. chuyển đổi dữ liệu Bước 2: Khi tab Design xuất hiện, bạn chọn Total Rows để hiển thị tổng giá trị chuyển đổi dữ liệu Xem thêm: Luật doanh nghiệp 2020 Read more 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.27273 sec| 1030.188 kb