Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 28/08/2021
view 229
comment-forum-solid 0

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán là mẫu biên bản được lập ra khi có sự bàn giao công việc giữa kế toán cũ và kế toán mới. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao bao gồm sổ sách, chứng từ kế toán, tình hình kinh phí hiện tại... 

mẫu biên bản bàn giao công việc kế toàn Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Biên bản bàn giao công tác kế toán

Biên bản bàn giao công việc chính là một loại giấy tờ quan trọng mà nhân viên sẽ thực hiện hoàn tất trước khi nghỉ việc tại một đơn vị nào đó. Nếu như không có được biên bản bàn giao thì rất dễ dẫn đến những tranh chấp và sai sót về sau.

Nhằm thống kê lại toàn bộ những giấy tờ, công văn, sở sách, tài liệu các dụng cụ làm việc có liên quan đến chức vụ của người sắp nghỉ việc. Thống kê lại toàn bộ những công việc mà nhân viên đã làm, đang làm dở hoặc đã liên kế hoạch.

Xem thêm nội dung về mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -----------------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số: ....../QĐ-PGD&ĐT, ngày ..../...../...... của .................................. Hôm nay, vào lúc .......... giờ, ngày ........ tháng ......... năm .......; tại ............................... Chúng tôi gồm có: Bên bàn giao: Ông (Bà): ...................................................... ; chức vụ: ......................................... Bên nhận bàn giao: Ông (Bà): ...................................................... ; chức vụ: ......................................... Các thành phần tham gia bàn giao, gồm: Ông (Bà): ..................................................... ; Chức vụ: .......................................... Ông (Bà): ..................................................... ; Chức vụ: Kế toán cũ Ông (Bà): ..................................................... ; Chức vụ: Kế toán mới Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau: Bàn giao chứng từ năm ........ trở về trước. Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường. Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ........... phần mềm kế toán MISA. Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.  ....(nếu có phát sinh nội dung khác )

Nội dung bàn giao chi tiết như sau:

(i) Chứng từ, sổ sách năm ............trở về trước:

 Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm .......... thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)

(ii) Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ..........:

  • Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ...........:

Hồ sơ liên quan đến việc quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ (Bao gồm sổ tài sản cố định, công cụ dụng cụ năm ........, biên bản kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ năm ....... quyết định ghi tăng, giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ năm ....... (nếu có phát sinh)

Bộ dự toán và công khai dự toán năm ......... (Bao gồm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và hoạt động tài chính khác năm ........., qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm .......)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ......../........đến tháng ......./......... (Bắt buộc Có xác nhận của kho bạc nhà nước).

  • Tình hình kinh phí năm ......:

Số kết dư năm ......... chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).

Số kinh phí kinh phí ........... còn lại tại kho bạc nhà nước (Bao gồm cả tiền ngân sách nhà nước, học phí các quỹ khác)

Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).

Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp kho bạc nhà nước như thế nào).

  • Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm ....... và phần mềm kế toán MISA.

Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).

Năm ...... (gồm các loại sổ: ......................................................................................) Năm ........................................................................................................................ Năm ........................................................................................................................
  • Phần mềm kế toán

Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy ............, tình trạng: .............

  • Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).

Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.

(iii) Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu) .............................................................................................................................. Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả) ............................................................................................................................... (iv) Các nội dung khác: ...............................................................................................................................  ............................................................................................................................... (v) Trách nhiệm các bên: Phần thực hiện thu, chi từ ngày ....../...../....... trở về trước thuộc trách nhiệm của ........ Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày ...../...../..... trở về sau thuộc trách nhiệm của ..........

Công tác bàn giao kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày; Biên bản bàn giao này có ... trang, từ trang 1 đến trang ...., biên bản được lập thành ..... bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.

Bên bàn giao Bên nhận bàn giao
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19425 sec| 1026.617 kb