Mẫu biên bản bàn giao công trình

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 28/08/2021
view 161
comment-forum-solid 0
Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bàn giao công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng.   mẫu biên bản bàn giao công trình Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Biên bản bàn giao công trình

Biên bản bàn giao công trình là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bàn giao công trình, đây là một mẫu biên bản quan trọng do vậy trong quá trình áp dụng sử dụng, đảm bảo phải thực hiện theo đúng quy định yêu cầu chung có như vậy mẫu biên bản mới đảm bảo được giá trị pháp lý, giúp cho quá trình bàn giao công việc được trở nên hiệu quả. 

Mẫu biên bản bàn giao công trình cần phải nêu rõ các thông tin về công trình, dự án đã hoàn thành, hạng mục công trình cần bàn giao địa điểm xây dựng và thời gian, địa điểm bàn giao để phía nhà đầu tư nắm được.

Xem thêm nội dung liên quan về biên bản bàn giao mặt bằng Tại đây

Mẫu biên bản bàn giao công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH 

Công trình (dự án) (Ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình) Hạng mục công trình bàn giao: .................................................................................... Địa điểm xây dựng: ................................................................................................ Thời gian, địa điểm bàn giao Thời gian: Ngày....tháng....năm..... Địa điểm: ............................................................................................................... Thành phần tham gia bàn giao: Bên giao: (i) Đại diện bên giao Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. (ii) Đại diện Nhà thầu thi công: ........................(Ghi tên nhà thầu) Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. Bên nhận: (Ghi tên đơn vị tiếp nhận) Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. Các đơn vị khách mời: (i) Đại diện Sở (Ghi tên sở chuyên ngành) Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. (ii) Đại diện Ủy ban nhân dân huyện: ....................(Ghi tên UBND huyện, nếu có mời) Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. (iii) Đại diện Nhà thầu Tư vấn thiết kế: ........................(Ghi tên nhà thầu). Ông: ...................................................... Chức vụ: .................................................. Ông: ...................................................... Chức vụ: ................................................... Các đơn vị khác (nếu có mời) Nội dung bàn giao: Tài liệu làm căn cứ bàn giao: Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định) Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của.....số........ngày.....tháng). Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do ... (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày.... tháng ..... năm ..... đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận. Văn bản số ........ngày.....tháng..........năm...... của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng: Ghi ngày tháng, năm nghiệm thu. Qui mô và chất lượng xây dựng của công trình hoàn thành được bàn giao: Qui mô công trình (hoặc hạng mục công trình): (Phần này nêu một số thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình) Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng: (Ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng) Các hồ sơ, thiết bị bàn giao Các hồ sơ bàn giao: (i) Quy định vận hành và bảo trì công trình; (ii) hồ sơ thiết kế; (iii) Bản vẽ hoàn công. Các thiết bị bàn giao: Kết luận: Kể từ ngày...... tháng..... năm ......, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 chính thức bàn giao........(ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình) cho............(Ghi tên đơn vị tiếp nhận quản lý khai thác) đưa vào khai thác, sử dụng. Các Nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo hành công trình theo qui định đã ghi trong hợp đồng. Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình kể từ thời điểm hết hạn thời gian bảo hành theo qui định của Nhà nước. Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý khai thác tham gia bảo vệ công trình trên địa bàn trong quá trình khai thác, sử dụng.
BÊN GIAO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) BÊN NHẬN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN (Ghi tên đơn vị tiếp nhận) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU THI CÔNG (Ghi tên nhà thầu xây lắp )

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI.

Đại diện Sở ............................................................................................................ Ủy ban nhân dân huyện ........................................................................................................... Đơn vị tư vấn thiết kế: ............................................................................................ Đơn vị tư vấn giám sát (nếu có): ............................................................................. Ghi chú: Toàn bộ nội dung biên bản này phải được đánh máy (không được viết tay). Xem thêm mẫu biên bản bàn giao vật tư

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.26853 sec| 1022.508 kb