Mẫu biên bản giải trình sự việc mới nhất

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 30/08/2021
view 821
comment-forum-solid 0

Biên bản giải trình là biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ vụ việc giải trình. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn mẫu biên bản giải trình sự việc mới nhất.

Mẫu biên bản giải trình sự việc mới nhất Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên pháp lý Trần Thu Hoài - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 619

Biên bản giải trình sự việc

Biên bản giải trình là biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ vụ việc giải trình. Mẫu biên bản giải trình nêu rõ thông tin của người giải trình, bên tổ chức giải trình, phương pháp giải quyết... Mẫu biên bản giải trình được áp dụng trong trường hợp giải trình trực tiếp. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Xem thêm: Mẫu biên bản làm việc xác minh

Mẫu biên bản giải trình sự việc

Mẫu số: 02/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]

TÊN CƠ QUAN[2]

-------

Số: /BB-GTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN

Phiên giải trình trực tiếp

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC lập hồi ... giờ ...phút, ngày…… tháng…… năm…… tại………………;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày.... tháng... năm.... của <ông (bà)/tổ chức>[3]

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình của <ông (bà)/tổ chức>[3] (nếu có);

Căn cứ Thông báo số…………ngày....tháng....năm…………của………………về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp;

Hôm nay, hồi……giờ……phút, ngày…… tháng……năm ……tại.............................................

Chúng tôi gồm:

Bên tổ chức phiên giải trình: Ông (bà): ………………………… Chức vụ: ………………Đơn vị:......................................... Ông (bà): ………………………… Chức vụ: ………………Đơn vị:......................................... Bên giải trình:

Họ và tên cá nhân vi phạm:.................................................................. Giới tính: …………

Ngày, tháng, năm sinh: …../…../…… Quốc tịch: ..................................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:.....................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:............................................................................... ;

ngày cấp:..../..../....... ; nơi cấp:……………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có):...........................................................................................................

Tên tổ chức vi phạm:......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:................... …

Ngày cấp:..../..../……; nơi cấp:............................................................................................

Mã số thuế:........................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:[4]............................................................... Giới tính: …………

Chức danh:.........................................................................................................................

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

Về căn cứ pháp lý:............................................................................................................

Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm:...................................................

Về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:

..........................................................................................................................................

Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức vi phạm:

............................................................................................................................................

Phiên giải trình kết thúc vào hồi……giờ.... phút, ngày.... tháng……năm ................................

Biên bản gồm……trang, được lập thành …… bản có nội dung và có giá trị như nhau; đã được đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)

Xem thêm các nội dung liên quan khác tại Luật công ty

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.76264 sec| 1022.727 kb