Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Bởi Huỳnh Thu Hương - 29/08/2021
view 139
comment-forum-solid 0

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Biên bản nghiệm thu công trình

Nghiệm thu công trình chính là khâu kiểm định, kiểm tra và thu nhận công trình sau khi đã hoàn thành. Nói một cách dễ hiểu, đây là bước kiểm tra chất lượng công trình để đảm bảo đã đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu phải được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công để lấy căn cứ quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay chưa

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình này nêu rõ hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, thành phần tham gia, đánh giá công trình nghiệm thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng tại đây.

Xem thêm mẫu hợp đồng xây dựng công trình Tại đây

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị; Bản vẽ hoàn công công trình; Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng; Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; Nhật ký thi công; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng; Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Hồ sơ nghiệm thu gồm:

Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Tham khảo thêm mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SỐ: ............................. Công trình: ........................................................................................................................ Hạng mục: ......................................................................................................................... Đối tượng nghiệm thu: ........................(Ghi rõ tên công được nghiệm thu).................. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)...................................... Ông: ............................................. Chức vụ: .................................................................. Đại diện Nhà thầu thi công: .................................(Ghi tên nhà thầu)............................. Ông: .......................................... Chức vụ: ..................................................................... Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: .....giờ ..... ngày....tháng....năm.... Kết thúc: ......giờ ..... ngày.....tháng....năm..... Tại công trình: ................................................................................................................... Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

(i) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt: Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế) Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghichú) Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên

(ii) Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

(iii) Các ý kiến khác nếu có:

Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nốivv… Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv… Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc,vv… Thi công đắp đất, cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp)
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.27807 sec| 1054.484 kb