Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 29/08/2021
view 37
comment-forum-solid 0
Hợp đồng thuê khoán là hợp đồng được lập theo sự thỏa thuận của các bên trong đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định. Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Hợp đồng khoán việc không phải là khái niệm xa lạ với nhiều người đặc biệt là đối với người lao động và người sử dụng lao động. Hợp đồng khoán việc thường được các doanh nghiệp lựa chọn ký kết trong một số trường hợp nhất định nhằm giảm thiểu các chi phí liên quan đến việc tham gia bảo hiểm cho người lao động. Mặc dù hợp đồng khoán việc là khái niệm quen thuộc với người lao động và người sử dụng lao động nhưng thực tế loại hợp đồng này không được ghi nhận cụ thể trong bộ luật lao động.

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn cần thể hiện đầy đủ thông tin về bên thuê khoán và bên nhận thuê khoán, chuyên môn thực hiện, nội dung hợp đồng, giá cả và phương thức thanh toán, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan.

Xem thêm nội dung về hợp đồng thuê khoán Tại đây

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----***----- 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

Số: ../20../HĐ –ĐT(DA)../.... Căn cứ Bộ luật Dân sự ...;

Căn cứ  Quyết định số ……/QĐ-BKHCN ngày…./…./20…  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí các đề tài cấp Nhà nước bắt đầu thực hiện năm 20...  thuộc Chương trình ..”, mã số …./....;

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: …./20…/ĐTCT-K…./....của đề tài “…………………………” mã số K  /....

Căn cứ khác (như: Bản Qui chế chi tiêu kinh phí ký giữa Thủ trưởng cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, hoặc Văn bản uỷ quyền của Thủ trưởng cơ quan chủ trì cho Trưởng phòng chức năng…)

 Trên cơ sở nhu cầu năng lực của các bên, CHÚNG TÔI GỒM: Bên giao (Bên A) là: Đề tài (Dự án)  K…./..... Do Ông ………………………………….. Chức vụ: Chủ nhiệm Đề tài/dự án  K…./..... làm đại diện Địa chỉ: …………………………………, Hà Nội; Tel:    Fax:  Tổ chức chủ trì  thực hiện đề tài …. Do Ông ……………………………….  Chức vụ:  Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền)   làm đại diện. Địa chỉ: …………………………….;  Tel: …………..; Fax:………………; Số tài khoản: ……………………… tại Kho bạc Nhà nước ……………… Bên nhận (Bên B) là: Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ(Nội dung, Nhánh, Chuyên đề) : …………………………………. Do …………………………………………. Chức vụ: Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền)   làm đại diện. Địa chỉ: ………………………………………………, Hà Nội;      Tel: ………………..   Fax: …………………. Số tài khoản: tại Kho bạc Nhà nước …………… Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Nội dung , Nhánh, Chuyên đề) Ông ………………………………… Địa chỉ: …………………………………, Hà Nội;      Tel: ………………..   Fax: …………………. Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau: Điều 1:  Bên A giao cho Bên B thực hiện  nhiệm vụ   (Nội dung, Nhánh, Chuyên đề)với các nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục kèm theo Hợp đồng này. Điểu 2: Sản phẩm cần nộp: Các sản phẩm đầy đủ về số lượng và chất lượng nêu tại  Điều 1. Điều 3: Thời gian thực hiện : từ tháng    /20…   đến tháng     /20.... Điều 4: Tổng số tiền để thực hiện là: ……………………..đồng (Bằng chữ:                       ) Điều 5: Điều kiện và phương thức thanh toán: Điều 6: Cam kết chung :

Hai bên thực hiện nghiêm túc tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Nếu có tranh chấp phát sinh thì được giải quyết bằng thương lượng và thể hiện bằng văn bản. Nếu tranh chấp không được giải quyết sẽ được giải quyết ở cấp cao hơn.

Văn bản này được làm thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký              
Đại diện bên A (Bên giao) Chủ nhiệm đề tài (Ký tên) Đại diện bên B (Bên nhận ) Chủ trì thực hiện Nhiệm vụ (Ký tên
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.62862 sec| 1009.125 kb