Thành lập chi nhánh công ty-Muốn xây dựng chi nhánh cho công ty phải đọc!

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 25/06/2021
view 81
comment-forum-solid 0

Chi nhánh là một trong các cách mở rộng kinh doanh hiện nay. Để thành lập chi nhánh cần tìm hiểu một số quy định hiện hành. Dưới đây là các thông tin cần chú ý khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Chi nhánh công ty là gì?

Theo căn cứ pháp lý quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 về khái niệm chi nhánh như sau:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. Chi nhánh được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lưu ý: Chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Xem thêm: Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty

Thành lập công ty: Lựa chọn thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có thể thực hiện các hoạt động. Để tạo ra doanh thu của riêng chi nhánh, nhưng phải dựa theo ngành nghề của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không được phép thực hiện các hoạt động sinh lời, phát sinh doanh thu. Các hoạt động được cho phép như: Liên lạc, đẩy nhanh tiến độ dự án...

Điểm giống nhau khi so sánh chi nhánh và văn phòng đại diện

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Hoạt động theo ủy quyền và dưới danh nghĩa của doanh nghiệp. Công ty mẹ hoặc người đứng đầu tổ chức.

Cả 2 loại hình đều áp dụng nguyên tắc đặt tên giống nhau theo Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2014.

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân. Có con dấu và giấy phép kinh doanh.

Cả 2 đều có mã số thuế riêng với 13 số. Chi nhánh, văn phòng đại diện phải làm thủ tục kê khai thông tin và đăng ký hoạt động. Gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều có thể thành lập cả trong/ngoài nước và có thể có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện ở cùng tỉnh, thành phố. Đồng thời, các chi nhánh, văn phòng đại diện đó có thể ở cùng tỉnh, thành phố cùng nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ.

Phân biệt chi nhánh và văn phòng đại diện

Sẽ có thể nêu ra 4 tiêu chí cơ bản để phân biệt chi nhánh công ty và văn phòng đại diện là: Chức năng, hình thức hạch toán, hình thức kế toán và kê khai thuế, các loại thuế phải nộp

Về chức năng:

Chi nhánh thực hiện chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền.

Văn phòng đại diện có chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền của doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, mục đích của văn phòng đại diện là nơi quảng bá sản phẩm, giải đáp và tư vấn cho khách hàng.

Về hình thức hạch toán:

Nếu như chi nhánh công ty có thể chọn lựa hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc thì văn phòng đại diện bắt buộc phải chọn hình thức hạch toán phụ thuộc.

Về hình thức kế toán và kê khai thuế:

Hình thức kế toán và kê khai thuế của chi nhánh công ty sẽ căn cứ vào hình thức hạch toán độc lập hay phụ thuộc. Khi đó:

(a) Chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán phụ thuộc

Nếu cùng tỉnh: Công ty mẹ sẽ chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế hàng quý, hàng năm, sử dụng chữ ký số công ty mẹ để nộp thuế môn bài.

Nếu khác tỉnh: Chi nhánh phải khắc con dấu riêng, mua chữ ký số riêng để nộp thuế môn bài, làm báo cáo thuế hàng quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm công ty mẹ sẽ quyết toán.

(b) Chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán độc lập

Dù cùng tỉnh hay khác tỉnh đều phải mua chữ ký số riêng, làm khai thuế ban đầu như hồ sơ công ty mẹ, làm báo cáo thuế hàng quý và quyết toán thuế cuối năm.

Hình thức kế toán và kê khai thuế của văn phòng đại diện sẽ do công ty mẹ thực hiện các thủ tục như: Nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài, kê khai thuế cho văn phòng đại diện.

Về các loại thuế phải nộp:

Chi nhánh công ty phải thực hiện nộp các loại thuế bao gồm: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện chỉ cần quan tâm đến thuế môn bài.

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh đối với thương nhân Việt Nam

Muốn thành lập chi nhánh công ty. Thủ tục được thực hiện thông qua Phòng đăng ký kinh doanh. Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh.

Hồ sơ thành lập chi nhánh cần chuẩn bị:

(i) Thông báo thành lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật kí)

(ii) Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai người trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, của các thành viên công ty hợp doanh)

(iii) Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này)

(iv) Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

(v) Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh

(vi) Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh) sẽ được yêu cầu

(vii) Giầy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục (do pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành thủ tục này).

Thủ tục thực hiện thành lập chi nhánh công ty: thành lập chi nhánh công ty. Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tiếp. Tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:

(i) Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ;

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.

(iii) Lệ phí: 100.000/ lần

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục online thì tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh đối với thương nhân nước ngoài

Lúc thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh công ty. Thủ tục được thực hiện thông qua Sở Công Thương tỉnh. Nơi mà thành phố nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh.

Điệu kiện thành lập chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện)

(i) Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

(ii) Thương nhân nước ngoài hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;

(iii) Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phải thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ Chi nhánh thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được phép kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ cần chuẩn bị thành lập doanh nghiệp có chi nhánh:

(i) Đơn đề nghị cấp phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương (do đại có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký)

(ii) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương

(iii) Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

(iv) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế 

(v) Bản sao điều lệ hoạt động của chi nhánh

(vi) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

(vii) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh. (hợp đồng thuê trụ sở, thỏa thuận khác về thuê, cho khai thác địa điểm…)

Trình tự thủ tục:

(i) Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nộp cho Sở Công Thương tỉnh/thành phố nơi dự định đặt trụ sở.

(ii) Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xử lý.

(iii) Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Sở Công Thương ra thông báo sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

(iv) Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép và phải nêu rõ nguyên nhân.

Trên đây là một số thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh.

Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Xem thêm: Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Một số câu hỏi thường gặp về chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được doanh nghiệp ủy quyền để thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Do đó chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân mặc dù chi nhánh có thể ký hợp đồng và thực hiện các giao dịch sinh lời.
Thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện sẽ tùy vào mục đích của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đẩy mạnh kinh doanh, tăng lợi nhuận và tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng thì nên chọn thành lập chi nhánh công ty. Nếu doanh nghiệp muốn tiện lợi hơn trong các hoạt động trao đổi hồ sơ, trưng bày sản phẩm, chăm sóc khách hàng… thì nên thành lập văn phòng đại diện. Bên cạnh những câu hỏi khi thành lập doanh nghiệp thì những câu hỏi về thành lập chi nhánh cũng đáng được quan tâm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.org.vn.
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.53054 sec| 1070.852 kb