Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng từ A-Z

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 23/10/2021
view 12
comment-forum-solid 0

Hiện nay, việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng được khá nhiều người quan tâm và chú ý. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng chính là nhằm xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu  đối với giống cây trồng đó. Dù vậy nhưng nhiều người vẫn đang thắc mắc về cách viết đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được như thế nào? Và đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật cần đảm bảo điều kiện gì? Hãy cùng công ty Luật Everest tìm hiểu và tham khảo bài viết dưới đây để thấy được tổng quan và chi tiết vấn đề.

Bảo hộ giống cây trồng Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên pháp lý Trần Thu Hoài - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198

Khái niệm về quyền giống cây trồng?

i) Quyền đối với giống cây trồng chính là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

ii) Quyền đối với giống cây trồng là quyền sở hữu tài sản được hình thành từ kết quả của quá trình lựa chọn và tạo giống cây trồng. Vì vậy, chủ sở hữu có các quyền đối với tài sản của mình. Trên cơ sở thực hiện quyền của chủ sở hữu phát sinh các quan hệ đối với các chủ thể khác qua việc khai thác giống cây trồng, pháp luật điều chỉnh quan hệ này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể.

Quyền đối với giống cây trồng được hiểu trên hai phương diện:

i) Theo phương diện khách quan: Quyền đối với giống cây trồng là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình chọn tạo, khai thác giống cây trổng và quyền ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến quyền của chủ văn bằng bảo hộ.

ii) Còn theo phương diện chủ quan: Quyền đối với giống cây trồng là các quyền của tác giả, chủ sở hữu giống cây trồng. Theo đó, tác giả, chủ sở hữu giống cây trồng có các quyền nhân thân và quyền tài sản do pháp luật quy đinh.

Xem thêm về thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Đơn đăng ký bảo hộ quyền giống cây trồng theo quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật thì đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được quy định cụ thể như sau:

Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm các tài liệu sau đây:

i) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

ii) Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;

iii) Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

iv) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;

v) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

vi) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn đăng ký bảo hộ và các giấy tờ giao dịch giữa người đăng ký và cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải được làm bằng tiếng Việt. Đặc biệt là trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng yêu cầu:

i) Giấy uỷ quyền;

ii) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký;

iii) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;

iv) Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên của đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng gồm:

i) Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn;

ii) Giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Đặc biệt là mỗi đơn chỉ được đăng ký bảo hộ cho một giống cây trồng.

Thủ tục xử lý đơn bảo hộ giống cây trồng

Thủ tục xử lý đơn bảo hộ giống cây trồng gồm có những bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Tiếp nhận đơn Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật Sở hữu trí tuệ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng, ngày nộp đơn.

Bước 2: Thẩm định hình thức đăng ký bảo hộ

Thẩm định hình thức đăng ký bảo hộ Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn trong thời hạn từ (15-30 ngày) , kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn.

Đơn đăng ký bảo hộ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định;

Giống cây trồng nêu trong đơn không thuộc loài cây trồng có tên trong Danh mục loài cây trồng được bảo hộ;

Đơn do người không có quyền đăng ký nộp, kể cả trường hợp quyền đăng ký thuộc nhiều tổ chức, cá nhân, nhưng một hoặc nhiều người trong số đó không đồng ý thực hiện việc đăng ký.

Bước 3: Công bố đơn đăng ký bảo hộ

Công bố đơn đăng ký bảo hộ Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trong trường hợp đơn được chấp nhận hợp lệ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn chín mươi ngày kể từ khi đơn được chấp nhận.

Nội dung công bố đơn gồm có: số đơn, ngày nộp đơn, đại diện (nếu có), người đăng ký, chủ sở hữu, tên giống cây trồng, tên loài cây trồng, ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ

Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ Để được tư vấn nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật Sở hữu trí tuệ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định nội dung đối với đơn được chấp nhận là hợp lệ. Nội dung thẩm định bao gồm:

Thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng.

Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng.

Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng. Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng có thể sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có trước đó.

Thời hạn thẩm định kết quả dao động trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

Bước 5: Nhận kết quả

Nhận kết quả Để được tư vấn nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật Sở hữu trí tuệ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Kết quả bảo hộ giống cây trồng thường có sau 30 ngày kể từ ngày bạn tiến hành nộp đơn.

Có thể bạn quan tâm: Điều kiện bảo hộ giống cây trồng

Những trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Điều 117 của Luật sở hữu trí tuệ quy định cụ thể về vấn đề từ chối cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng như sau:

Những trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng đối với đơn đăng ký sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu...

i) Đầu tiên đó là có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ giống cây trồng.

ii) Thứ hai là đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật sở hữu trí tuệ.

iii) Thứ ba đó là đơn thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 90 của Luật sở hữu trí tuệ mà không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn.

Tôi muốn sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ có được không? 

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thông báo từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc là quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng thì người đăng ký bảo hộ có các quyền sau đây:

i) Đó là sửa đổi, bổ sung đơn nhưng không được làm thay đổi bản chất đơn đăng ký bảo hộ.

ii) Là yêu cầu ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của người đã đăng ký.

+ Yêu cầu ghi nhận thay đổi người đăng ký do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng hoặc thừa kế, kế thừa;

iii) Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp phí và lệ phí.

Mọi người cũng có thể xem thêm một số bài viết khác liên quan:Tại đây!

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.81756 sec| 1054.734 kb