Tất tần tật về quyền và giới hạn quyền đối với giống cây trồng - Cần biết tránh mất quyền lợi!

view 95
comment-forum-solid 0

Quyền đối với giống cây trồng là một trong những quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mà chủ sở hữu đối với quyền giống cây trồng cần phải quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thông tin chi tiết đến các bạn về quyền và giới hạn quyền đối với giống cây trồng, giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề trên để tránh mất quyền lợi!

Quyền đối với giống cây trồng Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Luật sư Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Quyền giống cây trồng là gì?

Quyền đối với giống cây trồng là tổng hợp các quyền nhân thân và quyền tài sản của các chủ thể liên quan như: tác giả, chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng có quyền sử dụng, phát triển, chuyển giao cho người khác, và được hảo hộ khi bị chủ thể khác xâm phạm.

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân, đối với giống cây trồng do chính tổ chức, cá nhân đó khởi tạo, phát triển hoặc của tổ chức, cá nhân khác được hưởng quyền sở hữu.

Quyền giống cây trồng là quyền sở hữu tài sản được hình thành từ quá trình chọn tạo giống cây trồng, do đó, chủ sở hữu sẽ có các quyền đối với tài sản của mình. Trong quá trình thực hiện quyền chủ sở hữu sẽ phát sinh các quan hệ với các chủ thể liên quan khác qua việc khai thác giống cây trồng.

Quyền giống cây trồng được hiểu theo nhiều khía cạnh:

– Theo khía cạnh khách quan: Quyền giống cây trồng được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình khởi tạo, khai thác giống cây trồng và ngăn chặn hành vi xâm phạm đến quyền đối với giống cây trồng của chủ văn bằng bảo hộ.

– Theo khía cạnh chủ quan: Quyền giống cây trồng được hiểu là quyền của tác giả, chủ sở hữu giống cây trồng. Trong đó, tác giả, chủ sở hữu giống cây trồng sẽ có quyền nhân thân, quyền tài sản theo quy định pháp luật.

Như vậy, quyền đối với giống cây trồng là tổng hợp quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng do việc chọn tạo, sử dụng, phát triển, chuyển giao cho người khác nhằm thừa kế, và quyền tác giả, chủ văn bằng bảo hộ đối với giống cây trồng được bảo hộ bị xâm phạm.

Có thể bạn quan tâm: Nhập khẩu giống cây trồng

Xác lập quyền đối với giống cây trồng như thế nào?

Quyền đối với giống cây trồng hiện nay được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc đăng ký theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Cụ thể, việc xác lập quyền đối với giống cây trồng được xác lập như sau:

Chủ thể có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Người có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng bao gồm:

  • Tác giả chọn tạo trực tiếp hoặc phát hiện, phát triển giống cây trồng bằng chính công sức và chi phí của mình;
  • Chủ thể đầu tư cho tác giả thực hiện các việc trên dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
  • Chủ thể được chuyển giao, thừa kế, quyền đăng ký bảo hộ đối với giống cây trồng.

Lưu ý: Giống cây trồng được chọn tạo, phát hiện, phát triển từ ngân sách nhà nước hoặc từ dự án do Nhà nước quản lý thì Nhà nước là chủ thể sở hữu quyền đối với giống cây trồng đó.

Đăng ký quyền giống cây trồng tại cơ quan có thẩm quyền

Để xác lập quyền giống cây trồng thì chủ thể có quyền đăng ký cần tiến hành làm đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc này có ý nghĩa bảo vệ chủ văn bằng bảo hộ đối với tài sản trí tuệ mà mình đã chọn tạo, phát hiện, phát triển hoặc được sở hữu bằng các hình thức hợp pháp khác. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nêu trên thực hiện nộp đơn đăng ký quyền giống cây trồng trực tiếp hoặc thông qua đại diện tại cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký

Người đăng ký sẽ có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký được nộp trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nộp đơn cùng một giống cây trồng tại nước có ký kết với nước ta về thỏa thuận bảo hộ giống cây trồng. Ngày nộp đơn đầu tiên sẽ không được tính vào thời hạn này. Ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên.

Theo đó, để được hưởng quyền ưu tiên này thì người đăng ký phải yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong đơn đăng ký bảo hộ. Trong thời hạn chậm nhất là 03 tháng, kể từ ngày nộp đơn, người đăng ký phải cung cấp các tài liệu về đơn đầu tiên và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận kèm theo các bằng chứng khác xác nhận giống cây trồng ở hai đơn là một, đồng thời phải nộp thêm một khoản lệ phí theo quy định.

Trong thời hạn nộp đơn đăng ký ưu tiên đối với giống cây trồng nếu có hành vi nộp một đơn khác hoặc công bố, sử dụng giống cây trồng là đối tượng của đơn đầu tiên thì cũng không được xem là căn cứ để từ chối đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên.

Tổng hợp các quyền đối với giống cây trồng chi tiết nhất!

Quyền đối với giống cây trồng Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quyền tác giả đối với giống cây trồng

Quyền tác giả đối với giống cây trồng được hiểu là quyền mà tác giả được thực hiện một số công việc đối với giống cây trồng đó. Cụ thể, Điều 185 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định tác giả có các quyền sau đây:

  • Được ghi nhận với danh nghĩa là tác giả trong Bằng bảo hộ, Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng và trong các tài liệu công bố về giống cây trồng;
  • Nhận thù lao theo quy định pháp luật.

Quyền của chủ bằng bảo hộ

Nếu như tác giả đối với giống cây trồng có quyền được ghi nhận tên với danh nghĩa là tác giả trong tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với giống cây trồng thì chủ bằng bảo hộ có quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng một số quyền nhất định liên quan đến vật liệu nhân giống của giống đã được bảo hộ bao gồm việc sản xuất, nhân giống; Chế biến với mục đích nhân giống; thực hiện chào hàng; Bán và thực hiện hoạt động tiếp cận thị trường; Xuất khẩu; Nhập khẩu; Lưu giữ; Ngăn cấm người khác sử dụng giống cây trồng; Kế thừa và chuyển giao theo quy định pháp luật.

Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được áp dụng đối với vật liệu thu hoạch từ việc sử dụng bất hợp pháp vật liệu nhân giống của giống cây trồng, trừ trường hợp chủ bằng bảo hộ có cơ hội hợp lý để thực hiện quyền của mình đối với vật liệu nhân giống đó nhưng đã không thực hiện.

Bạn đọc có thể xem thêm: Điều kiện bảo hộ giống cây trồng

Tác giả, chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có nghĩa vụ gì?

Tác giả giống cây trồng có nghĩa vụ: Bên cạnh các quyền về giống cây trồng mà tác giả được pháp luật bảo vệ thì trong thời hạn hiệu lực văn bằng thì tác giả giống cây trồng có nghĩa vụ giúp chủ bằng bảo hộ duy trì vật liệu nhân giống của giống cây trồng đúng tính trạng mô tả tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ theo thỏa thuận với chủ văn bằng bảo hộ.

Chủ bằng bảo hộ có các nghĩa vụ sau đây:

– Trả thù lao cho tác giả của giống cây trồng theo thoả thuận, trường hợp hai bên không có thoả thuận thì mức trả thù lao được thực hiện theo quy định pháp luật.

– Nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ theo quy định pháp luật trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày cấp bằng bảo hộ đối với năm hiệu lực đầu tiên và tháng đầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo đối với các năm sau. – Lưu giữ giống cây trồng được bảo hộ, cung cấp vật liệu nhân giống của giống cây trồng cho cơ quan có thẩm quyền và duy trì tính ổn định của giống cây trồng theo quy định. Bên cạnh đó, chủ sở hữu bằng bảo hộ còn phải lLưu giữ giống cây trồng được bảo hộ cũng như cung cấp thông tin, vật liệu nhân giống theo yêu cầu của cơ quan bảo hộ giống cây trồng và duy trì tính ổn định của giống cây trồng theo các tính trạng mô tả tại thời điểm cấp bằng bảo hộ.

Những hành vi nào xâm phạm quyền đối với giống cây trồng?

Theo quy định tại Điều 188 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền giống cây trồng:

- Khai thác, sử dụng quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng mà không được phép của chủ bằng bảo hộ.

- Sử dụng tên giống cây trồng trùng hoặc tương tự với tên giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc giống cây trồng cùng loài hoặc liên quan gần gũi với giống cây trồng đã được bảo hộ.

- Sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ nhưng không trả tiền đền bù theo quy định pháp luật về quyền tạm thời đối với giống cây trồng đó.

Tôi có được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng cho chủ thể khác không?

Chuyển giao quyền đối với giống cây trồng hay còn gọi là chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép chủ thể khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

Chủ thể chuyển giao quyền quyền giống cây trồng là chủ bằng bảo hộ giống cây trồng hay còn gọi là bên chuyển giao; Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và điều kiện sử dụng gọi là bên nhận chuyển giao.

Khi chuyển giao quyền giống cây trồng thì các bên phải tiến hành làm hợp đồng chuyển giao quyền cây trồng để tránh các rủi ro pháp lý về sau. Hợp đồng chuyển giao quyền cây trồng cần quy định rõ hình thức và nguyên tắc cũng như nội dung hợp đồng.

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Bên cạnh đó, quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nư­ớc và phải phù hợp với một số điều kiện theo quy định pháp luật.

Như vậy, hiện nay, pháp luật về sở hữu trí tuệ cho phép các bên thực hiện việc chuyển giao giống cây trồng. Tuy nhiên, việc chuyển giao cần được tiến hành theo quy định pháp luật về chuyển giao giống cây trồng để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên chuyển giao quyền.

Để có cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề, mời bạn đọc xem thêm thông tin về Sở hữu trí tuệ

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Luật sư Nguyễn Hoài Thương

Luật sư Nguyễn Hoài Thương

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-hoai-thuong/ Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương được biết đến là một luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương gia nhập Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2016 đến nay.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.38314 sec| 1062.781 kb