Kinh doanh-Tư cách/ Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 21/09/2021
view 29
comment-forum-solid 0

Luật Doanh nghiệp năm 2020 không có quy định về hộ kinh doanh. Trước đây, hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ra đời thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP trong đó có bổ sung, thay thế một số quy định về như sau:

Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?

7 quy định mới về hộ kinh doanh theo pháp luật hiện hành Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm

Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 86 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Kể từ ngày 04/01/2021, hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm. Trong đó, hộ kinh doanh bắt buộc phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở. Đồng thời, với việc kinh doanh tại nhiều địa điểm như vậy thì phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh về tất cả các địa điểm kinh doanh còn lại.

Quy định mới đã mở rộng cơ hội kinh doanh, giúp cho việc kinh doanh được dễ dàng hơn so với Nghị định số 78/2015/NĐ-CP chỉ ấn định hộ chỉ được hoạt động kinh doanh duy nhất tại một địa điểm kinh doanh, ngoại trừ hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động.

Quy định mới về hộ kinh doanh là hộ gia đình

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Quy định mới về các đối tượng được thành lập bao gồm: Một cá nhân thành lập; Các thành viên hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh gia đình

Trong trường hợp các thành viên hộ gia đình tiến hành đăng ký hộ kinh doanh thì đại diện là một thành viên trong gia đình được uỷ quyềnChủ hộ kinh doanh là cá nhân đăng ký, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện.

Khác với quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì chỉ quy định hộ kinh doanh phải do một cá nhân hoặc là một nhóm người gồm các cá nhân có điều kiện: là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc là một hộ gia đình làm chủ.

Trường hợp các thành viên đăng ký hộ gia đình đăng ký kinh doanh thì bắt buộc phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình khi nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh.

Xem thêm bài viết về: Chuyển đổi hộ kinh doanh

Thêm trường hợp không được đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 1 Điều 80 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP bổ sung thêm một trường hợp không được đăng kí hộ kinh doanh. Kể từ ngày 04/01/2021, các trường hợp như người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc người đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định sẽ không được đăng ký.

Có thể thuê người quản lý hoạt động kinh doanh

Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điều 81 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Theo quy định này thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh do mình sở hữu và đương nhiên, chủ hộ kinh doanh, các thành viên gia đình tham gia đăng ký kinh doanh vẫn phải chịu các khoản nợ và các phần nghĩa vụ khác nếu nó phát sinh từ hoạt động kinh doanh

Quy định này giúp cho việc kinh doanh được thuận lợi, dễ dàng hơn, bởi trước đây, theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không có quy định về việc hộ kinh doanh được phép thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm: Thuế hộ kinh doanh

Mốc thời gian phải đăng ký thay đổi hộ kinh doanh

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, chủ HKD có trách nhiệm phải đăng ký thay đổi về nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể thì hộ kinh doanh phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở đăng kí kinh doanh. 

Còn trước đây, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không có quy định về mốc thời gian phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký 

Được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 91 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, HKD phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh là vô thời hạn. cách, được tạm ngừng kinh doanh.

Trong khi tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

Xem thêm các quy định về tạm ngừng kinh doanh tại đây

Hộ kinh doanh được thuê trên 10 lao động

Căn cứ pháp lý: Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Theo đó, HKD do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kd của hộ. Trong trường hợp các thành viên hộ gia đình tiến hành đăng ký HKD thì đại diện hộ kinh doanh là một thành viên trong gia đình được uỷ quyềnChủ hộ kinh doanh là cá nhân đăng ký, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP không hề có giới hạn về số lượng lao động giống như quy định của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP nếu như có trên 10 lao động thì sẽ phải chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Xem thêm các nội dung pháp lý tại: Luật doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật:

Thành lập công ty THHH 1 thành viên có cần tư cách pháp nhân không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn 1tv, công ty trách nhiệm hữu hạn 2tv trở lên) có tư cách pháp nhân kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự như sau: Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật việc thành lập đã được cơ quan có thẩm quyền trong nước chấp thuận và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (xem Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014).

Tư vấn luật:

loại hình doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

Kết hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Theo quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi người chỉ có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ sở hữu của gia đình doanh nghiệp, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền đầu tư thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, cũng như không được quyền mua cổ phần, phần vốn góp.

Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân?

Loại hình doanh nghiệp, thành lập công ty, hộ kinh doanh có, không có, tư cách pháp nhân không? Theo quy định, pháp nhân sẽ chịu trách nhiệm đối với tài sản riêng của mình, mà hộ kinh doanh lại chịu trách nhiệm bằng chính tài sản riêng của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy không thể có tư cách pháp nhân.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện. Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật; hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng kiến thức ý kiến của chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo; bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.63396 sec| 1034.563 kb