Mẫu biên bản bàn giao nghiệm thu mới nhất

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 28/08/2021
view 235
comment-forum-solid 0

Biên bản bàn giao nghiệm thu là biên bản chứng minh sự kiểm nghiệm có thể về sản phẩm, hàng hóa giữa 02 bên là đúng với thỏa thuận trước đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết.

Biên bản bàn giao nghiệm thu Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Biên bản bàn giao nghiệm thu

Bàn giao là việc xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp hoặc giữa cá nhân với doanh nghiệp…. Trong quá trình làm việc, giao dịch, có thể do lỗi chủ quan hay khách quan mà việc bàn giao có thể dẫn đến các tranh chấp và việc giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau sẽ gặp nhiều khó khăn và không thể chứng minh số lượng thực tế tài sản đã bàn giao. Vì thế, biên bản bàn giao có ý nghĩa rất lớn trong những trường hợp này.

Biên bản nghiệm thu là biên bản kiểm nghiệm và bàn giao của doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục lắp đặt, giao hàng đầy đủ theo hợp đồng hoặc đơn hàng trước đó. Mẫu biên bản nghiệm thu với sự có mặt và thỏa thuận của bên giao và bên nhận, đảm bảo tính hợp pháp và thực hiện theo đúng hợp đồng của hai bên.

Mời bạn cùng tham khảo chi tiết biên bản bàn giao công trình

Mẫu biên bản bàn giao nghiệm thu

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

  Số :………../BBNT Căn cứ vào Hợp đồng lao động số :………………..ký ngày………..tháng…… năm 20... giữa Công ty………… và Ông…… Căn cứ vào Phụ lục ….. của Hợp đồng lao động ký ngày…… tháng … năm 20.... Hôm nay, ngày .... tháng ..... năm 20..., chúng tôi gồm Người lao động: ........................................................ Các thành viên Ban kiểm nghiệm và bàn giao/ Bên gồm: Ông (bà) : .............................……. Chức vụ : Giám đốc Ông (bà) : ……………………….. Chức vụ : Giám đốc chi nhánh Ông (bà) : .............................……. Chức vụ : Nhân viên kế tóan Ông (bà) : .............................……. Chức vụ : Thủ kho Thuộc đơn vị: Công ty cổ phẩn đầu tư và thương mại Phát Đạt Hà Nội Địa chỉ :……………………………………………………… Mã số thuế: ………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………… Sau kiểm tra chúng tôi thống nhất các nội dung sau: Điều 1. Kết quả kiểm tra:
Số TT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng hàng hóa trước khi bán hàng Số lượng hàng hóa đã bán ra Tiền lương Tiền thưởng (nếu có) Số lượng hàng hóa còn lại
Điều 2. Điều khoản chung Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại ... xác nhận thanh toán số tiền là………. cho Người lao động. Người lao động xác nhận đã nhận toàn bộ số tiền là :…………………..từ Công ty cổ phẩn Đầu tư và thương mại Phát Đạt Hà Nội. Người lao động cam kết không khiếu nại, khiếu kiện hay có bất kỳ tranh chấp nào sau khi ký xác nhận Biên bản nghiệm thu này Biên bản nghiệm thu này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau

Người lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ kho

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhân viên kế tóan

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)
Xem thêm nội dung liên quan về biên bản bàn giao mặt bằng Tại đây

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------                                                                                                     ……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HÀNG HÓA

(i) Đối tượng nghiệm thu: Đơn hàng …………………………………………………

Thuộc Hợp đồng số ……………………………………………………….…..

Địa điểm bàn giao: …………………………………………………………….

Thời gian bàn giao: ….. ngày ….. tháng …. năm …..

(ii) Thành phần tham gia nghiệm thu:

Ban kiểm nghiệm

Trưởng Ban kiểm nghiệm

Họ tên: ………………………………………………. Chức vụ: ……………………

Các thành viên ban kiểm nghiệm:

Họ tên: ………………………………………………. Chức vụ: …………………….

Họ tên: ………………………………………………. Chức vụ: …………………….

Đại diện bên cung ứng dịch vụ:

Họ tên: ………………………………………………. Chức vụ: …………………….

Đại diện bên sử dụng dịch vụ:

Họ tên: ………………………………………………. Chức vụ: …………………….

Kết quả kiểm tra:

STT Loại hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của sản phẩm Kết quả kiểm tra
1
2
3

Kết luận của Ban kiểm nghiệm

Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành phần mềm để đưa vào sử dụng

Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này.

TRƯỞNG BAN (Ký tên, đóng dấu) CÁC THÀNH VIÊN (Ký tên, đóng dấu BÊN CUNG ỨNG (Ký tên, đóng dấu) BÊN SỬ DỤNG (Ký tên, đóng dấu)
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.32552 sec| 1030.68 kb