Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, điều kiện và thủ tục thực hiện

0
140
doanh nghiệp phục hồi
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Điều kiện phát hành trái phiếu trong trường hợp này được quy định tại Điều 18 nghị định 163/2018/NĐ-CP

Trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền

Đối với trường hợp trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền, điều kiện phát hành được quy định như sau:

Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

Đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại thị trường phát hành;

Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 19 Nghị định này;

Đáp ứng quy định về quản lý ngoại hối và quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền

Đối với trường hợp trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền, điều kiện phát hành được quy định như sau:

Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại trường hợp đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền

Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật;

Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

sử dụng con dấu
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế sẽ có sự khác nhau giữa các loại hình công ty dưới đây

Công ty cổ phần

Đối với công ty cổ phần, thẩm quyền phê duyệt được quy định như sau:

Thực hiện theo Điều lệ của công ty.

Trường hợp Điều lệ của công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt riêng đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án phát hành trái phiếu là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo Điều lệ của công ty.

Doanh nghiệp Nhà nước

Ngoài Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo Điều lệ của công ty, phương án phát hành trái phiếu phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận theo quy định của pháp luật về việc huy động vốn nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here