16 hành vi xâm phạm quyền tác giả cần phải xử nghiêm!

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 23/10/2021
view 105
comment-forum-solid 0

Nội dung bài viết [Ẩn]

Hành vi xâm phạm quyền tác giả ảnh hưởng không nhỏ đến tài sản trí tuệ của tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả, cần phải được xử lý nghiêm. 

hành vi xâm phạm quyền tác giả Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều 2 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2019 đưa ra khái niệm về quyền tác giả như sau: quyền tác giả là quyền mà Nhà nước trao cho các tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm do chính họ sáng tạo ra hoặc sở hữu tác phẩm đó để tránh các hành vi xâm hại quyền tác giả.

Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả

Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả bao gồm: các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học và các tác phẩm phái sinh được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2019. Các đối tượng này khi bị xâm phạm quyền tác giả sẽ được bảo vệ theo pháp luật sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, các đối tượng sau đây không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả: tin tức thời sự; các văn bản pháp luật của Nhà nước; quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý và số liệu.

Nội dung quyền tác giả bao gồm:

(i) Quyền nhân thân: đứng tên thật hoặc bút danh, khi tác phẩm được công bố, tác giả hoặc chủ sở hữu được nêu tên thật hoặc bút danh; quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền công bố hoặc cho phép tác phẩm được công bố bởi người khác; tác giả được bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm do mình sáng tạo ra, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm.

(ii) Quyền tài sản: làm tác phẩm phái sinh của tác phẩm gốc; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; bằng các phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện khác để truyền đạt tác phẩm đến công chúng.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

(i) Bảo hộ vô thời hạn đối với các quyền: đặt tên; đứng tên thật hoặc bút danh; bảo vệ sự toàn vẹn; khi tác phẩm được công bố, sử dụng thì được nêu tên thật hoặc bút danh.

(ii) Bảo hộ có thời hạn đối với quyền công bố tác phẩm, cho người khác công bố tác phẩm.

Như vậy, các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nên đi đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm của mình để được bảo vệ lợi ích tối đa, tránh hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy định: quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một vật chất nhất định, không có sự phân biệt về nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, hay tác phẩm đã được công bố hay chưa, tác phẩm đã được đăng ký hay chưa. Việc quy định thời điểm phát sinh quyền tác giả sẽ tránh các hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ quy định 16 hành vi được coi là xâm phạm quyền tác giả bao gồm:

(i) Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

(ii) Mạo danh tác giả

(iii) Không được phép của tác giả mà công bố, phân phối tác phẩm.

(iv) Không được sự đồng ý của đồng tác giả nhưng tự ý công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả.

(v) Gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả bằng các hình thức như: sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm,...

(vi) Không được sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mà tự ý sao chép tác phẩm.

(vii) Không được sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mà tự ý làm tác phẩm phái sinh.

(viii) Không được sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mà sử dụng tác phẩm, không trả tiền nhuận bút, thù lao hay các quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm.

(ix) Không trả tiền nhuận bút, thù lao hay các quyền lợi vật chất khác khi cho thuê tác phẩm cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm.

(x) Không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả mà tự ý nhân bản tác phẩm, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng internet và các phương tiện tuyền thông, kĩ thuật số.

(xi) Không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả mà tự ý xuất bản tác phẩm.

(xii) Để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình mà cố ý hủy hoại hay làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện.

(xiii) Dùng hình thức điện tử để cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền có trong tác phẩm.

(xiv) Để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình mà sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, xuất, nhập khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện.

(xv) Sản xuất, kinh doanh các tác phẩm có chữ ký giả mạo chữ ký tác giả.

(xvi) Không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả mà xuất, nhập khẩu hoặc phân phối bản sao tác phẩm.

16 hành vi nêu trên được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả và sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Mời bạn xem thêm: Đăng ký bản quyền tác giả âm nhạc.

Link sang bài: Quyền tác giả – quy định cần biết (bài tìm ở web luatcongty) \n(Anrcho: đăng ký bản quyền tác giả)\n2. Quyền tác giả được phát sinh khi nào?\n3. Tổng hợp 16 hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả\n4. Bị xâm phạm quyền tác giả trên internet thì phải làm sao? \n==> Link sang bài: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc (Bài tìm ở web luatcongty)\n(Anrcho: đăng ký bản quyền tác giả âm nhạc) "}" data-sheets-userformat="{"2":13185,"3":{"1":0},"10":1,"11":4,"12":0,"15":"Helvetica","16":12}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":60,"2":{"2":{"1":2,"2":16750848}}}{"1":79}{"1":336,"2":{"2":{"1":2,"2":16750848}}}{"1":355}">Bị xâm phạm quyền tác giả trên internet thì phải làm sao?

Xâm phạm quyền tác giả trên internet cũng là 1 trong 16 hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định ở trên. Tùy theo mức độ xâm phạm, thiệt hại đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mà có những chế tài khác nhau:

(i) Chế tài hành chính (thủ tục xử lý vi phạm hành chính): phạt lên tới 250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.000 đồng đối với pháp nhân xâm phạm quyền tác giả.

(ii) Về chế tài dân sự: dựa theo thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm quyền tác giả gây ra mà có mức bồi thường vật chất, còn tối đa 50.000.000 đồng đối với thiệt hại về tinh thần.

(iii) Biện pháp hình sự: đối với cá nhân xâm phạm quyền tác giả, phạt tiền lên tới 1.000.000.000 đồng hoặc hình phạt tù tối đa 3 năm. Đối với pháp nhân có hành vi xâm phạm quyền tác giả, phạt tiền lên tới 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động tới 2 năm, cấm kinh doanh, cấm huy động vốn tối đa 3 năm.

Hiện nay, tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả nhiều nhất là các tác phẩm âm nhạc. Như vậy, việc bảo vệ cho tác phẩm âm nhạc của mình bằng việc đăng ký bản quyền tác giả âm nhạc là cần thiết.

Để biết thêm các thông tin khác về Sở hữu trí tuệ, vui lòng xem thêm tại đây!.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest: 

  1. Bài viết trong được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.16690 sec| 1086.219 kb